Kategoria: Felietony

0

Pomost do Rady Mediów Narodowych

MEDIA. Uchwalona nowelizacja (zwana pomostową) ustawy medialnej przewiduje utworzenie Rady Mediów Narodowych. Do jej kompetencji należeć będzie powoływanie i odwoływanie składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Przejmie powyższe...