Tagi: Janusz Wikowski

TE Janusz Wikowski sadzenie lasu 2 10 0

Szkoła naprawdę nasza…

POMORZE. Po pionierach byli nosiciele nowoczesności, po elektrykach przyszła moda na elektroników i informatyków, do techników – dołożono zespolonych humanistów. Szkołę skończyło ze ćwierć Wejherowa i okolic… Wejherowskich elektryków z „plusami dodatnimi” wszędzie pełno...