Pomost do Rady Mediów Narodowych

MEDIA. Uchwalona nowelizacja (zwana pomostową) ustawy medialnej przewiduje utworzenie Rady Mediów Narodowych. Do jej kompetencji należeć będzie powoływanie i odwoływanie składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Przejmie powyższe zadania od ministra skarbu państwa.

Rada Mediów Narodowych ma liczyć pięciu członków. Trzech z nich powoła Sejm, a dwóch Prezydent RP spośród kandydatów (po dwóch na każde miejsce) wskazanych przez dwa największe kluby opozycyjne. Ich kadencja ma trwać 6 lat. W przypadku niezgłoszenia kandydatów prezydentowi prawo to przechodzi na kolejny pod względem liczebności klub parlamentarny.

Ustawa zawiera szereg ograniczeń dotyczących możliwości zasiadania w RMN m.in. odnoszących się do osób: pełniących funkcje w organach władzy wykonawczej oraz członków organów jednostek samorządu terytorialnego, a także zatrudnionych w administracji rządowej lub samorządowej, Kancelarii Prezydenta RP i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Dotyczy to ponadto osób posiadających udziały albo akcje podmiotów będących dostawcami usług medialnych lub producentów radiowych i telewizyjnych. Natomiast członkami nowej Rady, która prawdopodobnie zostanie uformowana we wrześniu br., czyli po wakacjach parlamentarnych, będą mogli zostać posłowie i senatorowie.

Nowelizacja zacznie obowiązywać od 5 lipca br. i z tym dniem wygasną mandaty dotychczasowych rad programowych Niemniej mają one działać do czasu powołania nowych rad.

Sytuacja nie jest komfortowa dla prezesów i dyrektorów publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. którzy stosunkowo niedawno objęli swoje funkcje. Dlatego bezpieczniej jest podczas pracy nigdzie nie wychodzić pilnując stołka, a wracając do domu zabrać go ze sobą W jakim stopniu nowe regulacje wpłyną na działalność Radio Gdańsk S.A. oraz oddziału gdańskiego Telewizji Polskiej S.A. trudno na razie przewidywać. Tym Bardziej, ze czeka nas jeszcze przyjęcie „dużej” ustawy medialnej.

Jarosław Balcewicz

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *