Pomorska Energa inwestuje

Dystrybucja motorem budowy wartości Grupy Energa w pierwszym kwartale 2019 roku. Spółka ocenia, że 2019 r. będzie pod silnym wpływem czynników rynkowych i regulacyjnych.

Grupa Energa w trudnych warunkach rynkowych wypracowała w pierwszym kwartale wynik EBITDA w wysokości 554 mln zł oraz 2,97 mld zł przychodów.

Motorem napędowym wyniki Grupy Energa pozostaje Linia Biznesowa Dystrybucja. Wypracowana przez tę nią EBITDA na poziomie 548 mln zł stanowi 99% całości EBITDA Grupy. Wzrost wyniku, w relacji do pierwszego kwartału, odnotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie, której EBITDA wyniosła 118 mln zł – dzięki wysokim cenom rynkowym energii elektrycznej oraz rekordowej produkcji energii z wiatru. Natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż odnotowała EBITDA na poziomie – 95 mln zł.

Kwartał pełen inwestycji

W pierwszym kwartale Grupa Energa konsekwentnie inwestowała w nowe moce wytwórcze i nowe technologie w energetyce. Celem jest wzrost wartości Grupy Energa, utrzymanie mocnej pozycji lidera na krajowym rynku pod względem udziału OZE w ogólnym miksie wytwórczym oraz umacnianie systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Energa rozpoczęła budowę nowej Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 30 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 75 GWh. Dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą posadowionych zostanie na 250 ha terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego. Jest to wzorcowy, odpowiedzialny społecznie model realizacji projektów z obszaru lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.

Energa rozpoczęła budowę największego w Polsce magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Hybrydowy magazyn powstaje w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim.

– Dla naszej Grupy pierwszy kwartał 2019 roku okazał się bardzo pomyślny względem planowej realizacji zadań w obszarze dystrybucji i wytwarzania – mówi Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych Zarządu Energi SA. – Sprawdza się nasza konsekwencja biznesowa i aktywność inwestycyjna, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki stale rozszerzanej bazie OZE wykorzystaliśmy dogodne warunki pogodowe w pierwszych trzech miesiącach roku, uzyskując wolumen energii wytworzonej z wiatru aż o blisko 50% (rok do roku). Na inwestycje w pierwszych trzech miesiącach tego roku wydaliśmy prawie 370 mln zł.

W obszarze Dystrybucja spółka zakłada wzrost Wartości Regulacyjnej Aktywów do 12,6 mld zł w taryfie na 2019 rok i WACC na tym samym poziomie – 6,015 proc. (rdr). Wskazuje na opóźnione wejście w życie taryfy na dystrybucję energii elektrycznej na rok 2019 (od 6 kwietnia).

W Linii Biznesowej Wytwarzanie, wśród czynników wpływających na segment OZE, spółka wymienia: wysokie ceny sprzedaży energii oraz „zielonych” certyfikatów, potencjalnie lepsze warunki hydrometeorologiczne oraz większą wietrzność. W elektrowni w Ostrołęce spółka zakłada utrzymanie sposobu dysponowania blokami przez PSE w ramach pracy w wymuszeniu i utrzymanie marży na sprzedaży energii elektrycznej.

W segmencie Sprzedaż Energa wymienia takie czynniki, jak operacyjne wdrożenie Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o cenach energii, utrzymanie wolumenu sprzedaży detalicznej, trwające spory dotyczące umów CPA, optymalizację kosztów stałych.

W I kwartale 2019 roku Energa miała 554 mln zł EBITDA wobec 626 mln zł rok wcześniej.

EBITDA linii biznesowej Dystrybucja wzrosła o 8 proc. rdr, do 548 mln zł, co było przede wszystkim efektem znacznie wyższej marży na sprzedaży usługi dystrybucyjnej ze stratami sieciowymi przy jednoczesnym wzroście kosztów OPEX.

Polepszenie EBITDA (rok/roku) odnotowała również linia biznesowa Wytwarzanie (o 15 proc. rdr, do 118 mln zł), na co wpłynęły przede wszystkim wysokie ceny rynkowe energii elektrycznej oraz rekordowa produkcja z wiatru.

Z kolei trzecia główna linia biznesowa grupy, tj. Sprzedaż odnotowała stratę EBITDA na poziomie 95 mln zł w stosunku do 53 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynikało to głównie z dostosowania się przez grupę do przepisów ustawy o cenach energii przy braku rozporządzeń wykonawczych. Skutkowało to utrzymaniem fakturowania klientów po obniżonych cenach przy jednocześnie wyższych kosztach zakupu energii elektrycznej.

Wyniki Linii Biznesowych

W I kwartale 2019 roku udział Linii Biznesowej Dystrybucja w EBITDA Grupy Energa wyniósł 99 proc. (w okresie porównywalnym było to 81%). Zarówno EBITDA, jak i EBIT wzrosły względem roku poprzedniego o 8% i wyniosły kolejno 548 mln zł oraz 346 mln zł. Istotny wpływ na wynik miała wyższa o 54 mln zł marża na dystrybucji oraz niższy koszt strat sieciowych. Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 252 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o 23 mln zł.

W łącznym poziomie EBITDA Grupy Linia Biznesowa Wytwarzanie miała 21-procentowy udział. Wzrost EBITDA Linii Wytwarzanie r/r wyniósł 15 mln zł i wynikał głównie z wyższych przychodów ze sprzedaży energii oraz wyższych przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Pozytywny wpływ na wyniki miała także najwyższa w ostatnich kilku latach produkcja ze źródeł wiatrowych i uruchomienie po działaniach optymalizacyjnych bloku biomasowego w Elblągu. Wzrost EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie uzyskano mimo wyższych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i mniejszej puli darmowych uprawnień do produkcji na rok 2019.

W I kwartale 2019 roku EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż wyniosła – 95 mln zł. Linia Biznesowa Sprzedaż zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku kontynuowała w 2019 roku fakturowanie po cenach z 30 czerwca 2018 roku. Poniosła przy tym wyższe koszty zakupu energii wynikające z warunków rynkowych. Wydanie rozporządzenia wykonawczego do ustawy poprawi wyniki z uwagi na możliwość uzyskania rekompensat.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 369 mln zł, z czego najwięcej środków, w wysokości 334 mln zł, przeznaczono na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Obejmowały one modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W Linii Biznesowej Wytwarzanie istotny udział stanowiły zadania związane z dostosowaniem aktywów do wymogów środowiskowych oraz inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *