Energa z nowym wiceprezesem – Dominik Wadecki zamiast Alicji Klimiuk

Dominik Wadecki

GDAŃSK. Energa ma w składzie Zarządu nowego wiceprezesa, lecz jest tymczasowo bez prezesa. Rada Nadzorcza Spółki Energa SA 30 maja 2019 r. odwołała bowiem dotychczasowy Zarząd, powołała nowy skład, lecz postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA bez wyłonienia najlepszego kandydata.

W składzie nowego Zarządu są dotychczasowi wiceprezesi: Jacek Kościelniak i Grzegorz Ksepko oraz nowa osoba – Dominik Wadecki, który zajął miejsce Alicji Barbary Klimiuk.

Alicja Barbara Klimiuk pełniła także – przez prawie rok – funkcję p.o. prezesa Zarządu Energi, po odwołaniu Arkadiusza Siwko. Była wiceprezesem ds. operacyjnych od początku 2017 r. Z Grupą Energa związana od bardzo dawna, wcześniej, w okresie konsolidacji Grupy Kapitałowej Energa z Zespołem Elektrowni w Ostrołęce nadzorowała proces wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego, utworzenia spółki obrotu energii elektrycznej oraz restrukturyzację spółek zależnych wewnątrz GK Energa. Była pierwszym prezesem Grupy Energa. W latach 2006 – 2007 była także członkiem Rad Nadzorczych spółek takich jak: Towarowa Giełda Energii SA w Warszawie, Zespół Elektrowni Ostrołęka SA oraz Cergia Energetyka Toruńska SA. Jej doświadczenie menedżerskie zapewne będzie mogło być z pożytkiem wykorzystane w branży energetycznej.

Zmiany w Zarządzie nie są zaskoczeniem, gdyż mówiło się o tym od dawna – w związku z upłynięciem V kadencji władz Spółki.

Rada Nadzorcza ogłosiła na początku roku konkurs na prezesa i wiceprezesów. Jednakże spośród kandydatów nikt nie uzyskał aprobaty na funkcję szefa  i w tej sytuacji Zarząd składa się z trzech wiceprezesów, bez obsady stanowiska prezesa.

Zgodnie z przepisami, w tej sytuacji, wybrani na nową kadencję do Zarządu wiceprezesi mogą, na okres przejściowy, wyłonić spośród pełniącego obowiązki prezesa. Taką procedurę zastosowano po nagłym odwołaniu A. Siwko z funkcji prezesa. Wówczas Zarząd powierzył tę funkcję p.o. Prezesa Alicji Barbarze Klimiuk.

Kto zatem będzie p.o. – do momentu wybrania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa? Wydaje się, że największe szanse ma mec. Grzegorz Ksepko – sprawujący funkcję wiceprezesa najdłużej – od 2015 r.

Nowym wiceprezesem jest Dominik Wadecki (lat 47), który był wiceprezesem spółki należącej do Grupy Energa – Energa – Operator Logistyka spółka z o.o. w Płocku, a potem był prezesem tej spółki – przekształconej na Energa Logistyka spółka z o.o. Wcześniej pracował w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.

Komunikat inwestorki Energi SA

Zarząd spółki ENERGA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 maja 2019 r. ze składu Zarządu ENERGA SA następujących osób:

  • Jacka Kościelniaka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
  • Alicję Barbarę Klimiuk pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,
  • Grzegorza Ksepko pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 maja 2019 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 31 maja 2019 roku w skład Zarządu VI kadencji ENERGA SA następujących osób:

  • Jacka Kościelniaka powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
  • Dominika Wadeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,
  • Grzegorza Ksepko, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA SA bez wyłonienia najlepszego kandydata.

 

Nowy Zarząd Spółki:

  • Grzegorz Ksepko – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  • Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Nowy Zarząd rozpocznie funkcjonowanie z dniem 31 maja 2019 roku.

Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w sektorze bankowym w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie. Od 1999 do 2007 r. był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie odpowiadał za badanie m.in.: wykonania budżetu państwa, realizacji założeń polityki pieniężnej, prywatyzacji banków, funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, działalności inwestycyjnej banków, efektywności systemu ulg i zwolnień podatkowych.

Od 2008 r. związany z sektorem energetycznym. Realizując funkcję audytora wewnętrznego w Polskiej Grupie Energetycznej badał pełne spektrum działalności spółek należących do grupy, uczestniczył również w opracowywaniu modelu operacyjnego PGE. W 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a także członka Zarządu PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, a także w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z Grupą Kapitałową Energa związany jest od 2017 r. W spółce Energa Logistyka Sp. z o.o. pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego, członka zarządu, a w ostatnim okresie realizował funkcję prezesa zarządu tej Spółki.

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *