Prof. Kozłowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Henryka Kozłowskiego. Senat UG nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich chemików i światowych ekspertów w dziedzinie badań naukowych z pogranicza chemii, biologii i medycyny, za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii bionieorganicznej oraz wkład w rozwój naszej uczelni.

Uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej odbędzie się 13 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 na Wydziale Chemii UG.

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski) jest uznanym w międzynarodowej społeczności naukowej i akademickiej badaczem, który wniósł niezaprzeczalny wkład w stworzenie i rozwój chemii bionieorganicznej w Polsce. Aktywnie wspomagał badania w tej dziedzinie na Uniwersytecie Gdańskim, przyczyniając się tym samym do rozwoju naukowego uczelni. Należy do grona światowych ekspertów, zajmujących się zagadnieniami z pogranicza chemii, biologii i medycyny. W swoich badaniach zajmuje się strukturą i funkcją biomolekuł oraz wpływem jonów metali na chemię i biochemię leków. Jest także specjalistą z zakresu elektrochemii układów bionieorganicznych, chemii bionieorganicznej metali toksycznych oraz mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych. Jest autorem ponad 500 prac, publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 20 rozdziałów w książkach, wydanych przez międzynarodowe wydawnictwa. Cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń chemików. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę naukową i dydaktyczną i sprawował znaczące funkcje w środowisku akademickim. Od 2009 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym z grupami badawczymi profesorów: Zygmunta Warnke, Gotfryda Kupryszewskiego, Zbigniewa Grzonki, Bernarda Lammka i Krzysztofa Rolki z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego złożył Wydział Chemii UG. Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał prof. Henrykowi kozłowskiemu tę najwyższą godność akademicką za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii bionieorganicznej oraz za wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu UG nr 31/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku).

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 13 czerwca 2014 roku (piątek) o godz. 11.00 na Wydziale Chemii UG (Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 63).

Laudację wygłosi prof. dr hab. Jerzy Błażejowski. Recenzentami przewodu zostali: prof. dr hab. Grażyna Stochel zUniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Henryk Koroniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof.dr hab. Krzysztof Rolka z Uniwersytetu Gdańskiego.

prof. dr hab. Grażyna Stochel:Pan Profesor Henryk Kozłowski to światowej sławy uczony z wykształcenia chemik, a z pasji badawczej autorytet w zakresie interdyscyplinarnych badań z pogranicza chemii, biologii i medycyny. Wniósł niezaprzeczalny wkład w rozwój chemii biologicznej w Polsce i na świecie. Jednocześnie jego zaangażowanie w organizację badań naukowych w Polsce i promowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej budzi uznanie i szacunek.”

prof. dr hab. Henryk Koroniak: „Na stronie domowej Bioinogranic and Biomedical Chemistry Group, (http:/lwww.henryk.uni.wroc.pl/index.htnrl) struktury, którą stworzył i którą kieruje na

Uniwersytecie Wrocławskim Profesor Henryk Kozłowski, są dwa zdjęcia Profesora: pierwsze z komentarzem NOW (teraz) , bardzo nobliwe z biblioteką w tle, oraz drugie, tuż obok, gdzie ten sam Profesor występuje w jeansach i zapewne przygotowuje grilla dla swoich współpracowników, obarczone komentarzem BEFORE (Kiedyś). Swoista reinkarnacja tej samej osoby, ale na pewno i żart z samego siebie z odrobiną autoironii. Taki właśnie jest Profesor Henryk Kozłowski: bezpośredni, łatwo nawiązujący kontakty, a jednocześnie bardzo kompetentny, Znany i ceniony uczony w kraju i zagranicą, ekspert w zakresie badań, które sam ogólnie nazywa chemią bionieorganiczną, a naprawdę dotyczącą problemów z pogranicza chemii, biologii i medycyny.”

prof.dr hab. Krzysztof Rolka: „Profesor Henryk Kozłowski to wybitny uczony o uznanym w skali międzynarodowym autorytecie. Jest twórcą polskiej chemii bionieorganicznej i bez wątpienia jej liderem. Jego wkład w badania kompleksów biomolekuł, szczególnie peptydów biologicznie czynnych, z jonami metali trudny jest do przecenienia. Liczne prace w prestiżowych czasopismach specjalistycznych, będące owocem współpracy Profesora z zespołami badawczymi Uniwersytetu Gdanskiego, stanowią ważną część dorobku naukowego Wydziału Chemii UG.”

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *