GODNOŚĆ wnioskuje o ukaranie prof. dr hab. med. Tomasza Grodzkiego

STOWARZYSZENIE

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk

________________________________________________________

17 grudnia 2019r.

Grzegorz Wrona

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelnej Izby Lekarskiej

ul. Sobieskiego 110/16

00-764 Warszawa

WNIOSEK O UKARANIE Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzkiego

Składamy wniosek o ukaranie Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzkiego z powodu tego, że w dniu

16 grudnia 2019 w audycji radiowej Radia ZET /dokument źródłowy- załączono link/

nieuprawnienie pozyskując niezweryfikowane dane chorobowe Prezesa Jarosława

Kaczyńskiego wypowiadał się publicznie w sprawach objętych tajemnicą lekarską, co do

przyjmowania przez niego leków przeciwbólowych, skutków ubocznych przyjmowanych

leków, aktywności w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, publicznych

rekomendacji lekarskich choremu, który nie był i nie jest jego pacjentem/,

czym naruszył art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.1997.78.483; art. 51 ust. 1,3,4

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.1997.78.483; art. 40 ust. 1 Ustawy o zawodach

lekarza i lekarza dentysty Dz.U.0.2019.537; art.1, ust1,2,3, art. 12 ust 1, art. 13 ust 1, art. 23

Kodeksu Etyki Lekarskiej; art. 13 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2019.0.1127;

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 Ustawy o Izbach Lekarskich Dz.U. 2019.0.965; Członkowie izb lekarskich

podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów

związanych z prawem wykonywania zawodu lekarza.

Konstytucyjnie, ustawowo i według innych aktów prawnych zobligowany do zachowania

tajemnicy lekarskiej Profesor Tomasz Grodzki złamał regulacje, zasady etyczne i zgodnie z art.

266 par. 1 Ustawy Kodeksu Karnego Dz.U. 2019.0.1950; art. 448 ust. 1 Kodeksu Cywilnego

Dz.U.2019.0.1145; art. 4 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2019.0.1127; wnosimy o Jego ukaranie między innymi przed Sądem Lekarskim.

Stan faktyczny

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki pełniący funkcję Marszałka Senatu był w dniu 16 grudnia 2019 r., Gościem Radia ZET. Lekarz, Profesor Tomasz Grodzki pytany w Radiu ZET o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na temat projektu nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wypowiedział te słowa:

„Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, (to) naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia, do działalności i do pracy”.

_________________________________________________________________________________________

Tel.: +48 603 937 359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806

Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833

Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk

Strona 1 z 2

STOWARZYSZENIE

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk

________________________________________________________

Dopytywany czy jako lekarz sugeruje, że Prezes Kaczyński ma zaburzone postrzegania rzeczywistości dlatego, że bierze leki przeciwbólowe w związku z tym, że miał operację stawu kolanowego Lekarz, Profesor dr hab. med. Tomasz Grodzki stwierdził, że „ …wszystkie leki mają działanie uboczne, przeciwbólowe również … Jak człowiek jest na zwolnieniu, nie powinien zajmować się pracą, a pracą prezesa Kaczyńskiego jest polityka. I powinien jak najszybciej wracać do zdrowia – czego mu szczerze życzę. Natomiast takie doraźne komentowanie ( przez prezesa) i to w sposób dość ostry w mojej ocenie, jest nieuzasadnione”.

Omówienie

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki wszedł nieuprawnienie w posiadanie niezweryfikowanych danych historii choroby i leczenia pacjenta Prezesa Kaczyńskiego, jego farmakoterapii, przebywania na zwolnieniu lekarskim, co wynika z wypowiedzi w audycji Radia ZET, w dniu 16 grudnia 2019 r.

Nie jest lekarzem leczącym Prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Wypowiedź ta miała charakter napominania Prezesa „ co powinien”, udzielania Jemu publicznie rad lekarskich. Sposób wypowiedzi butny i arbitralny. Ładunek emocji w wypowiedzi Profesora z jawną krytyką i niezasadnym podważaniem prawidłowego funkcjonowania świadomości Prezesa.

Niczym merytorycznie nie uzasadnione publiczne wskazywanie przez Profesora Grodzkiego na jakościowe zaburzenia świadomości powodowane zażyciem leków przeciwbólowych.

Wypowiedź Profesora jednoznacznie wskazuje, że wszedł w posiadanie niezweryfikowanych danych chorobowych Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Samo wejście w posiadanie danych medycznych konstytucyjnie, ustawowo i według innych aktów prawnych obligowało

Profesora Tomasza Grodzkiego do zachowania tajemnicy lekarskiej.

Profesor dr hab. nauk medycznych, lekarz nie ma prawa publicznie rozprawiać o jakimkolwiek stanie zdrowia, jakiejkolwiek konkretnie wskazanej osoby, w jakimkolwiek kontekście. Profesor dr hab. nauk medycznych, lekarz nie ma prawa publicznie pouczać chorego, o tym, co wolno, a czego nie powinien robić w czasie zwolnienia lekarskiego, tym bardziej, że nie był i nie jest jego lekarzem. Profesor dr hab. nauk medycznych, lekarz, który nie ma uprawnionego dostępu do historii choroby pacjenta, który nie występuje w roli lekarza chorego, a który zasiadł w studiu radiowym, jako gość programu nie miał prawa operować danymi wrażliwymi i danymi medycznymi Prezesa Jarosława Kaczyńskiego /jakie leki przyjmuje, czy wystąpiły skutki uboczne działania leków, czy jest na zwolnieniu lekarskim, jaką aktywność przejawia na zwolnieniu lekarskim itp./.

Złamanie prawa i naruszenie norm moralnych i zasad etycznych postępowania lekarskiego w programie Radia Zet, w dniu 16 grudnia 2019r. przez Prof. dr hab. med. Tomasza Grodzkiego stanowi o złożeniu wniosku o ukaranie.

Załączono Dowód w sprawie

1/ nagranie RADIO ZET wideo z dnia 16 grudnia 2019r. Od 19minuty:47sekundy

Gość Radia ZET – Tomasz Grodzki

Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Gościem Radia ZET. Zaprasza Beata Lubecka!

Opublikowany przez Radio ZET Niedziela, 15 grudnia 2019

Liczne agencje informacyjne przytaczały wypowiedź Profesora Tomasza Grodzkiego.

Stanisław Fudakowski – Sekretarz

Czesław Nowak – Prezes

_________________________________________________________________________________________

Tel.: +48 603 937 359 KRS: 0000126627 NIP: 5842596970 Regon: 192743806

Nordea Bank Polska SA nr konta: 73 1400 1387 0000 0000 1075 2833

Stowarzyszenie „Godność“, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 C/9 , 80–364 Gdańsk

Strona 2 z 2

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *