Mec. Grzegorz Ksepko na czele Grupy Energa

Grzegorz Ksepko – p. o. Prezes Zarządu ENERGA SA

Energa ma nowy Zarząd, wybrany na kolejną kadencję przez Radę Nadzorczą. Zarząd wybrał spośród siebie pełniącego obowiązki Prezesa. Funkcję p.o. Prezesa Zarządu Energa SA od 3 czerwca br. pełni mec. Grzegorz Ksepko.

Rada Nadzorcza ogłosiła na początku roku konkurs na prezesa i wiceprezesów. Jednakże spośród kandydatów nikt nie uzyskał aprobaty na funkcję szefa  i w tej sytuacji Zarząd składa się z trzech wiceprezesów, bez obsady stanowiska prezesa.

Zgodnie z przepisami, w tej sytuacji, wybrani na nową kadencję do Zarządu wiceprezesi mogli na okres przejściowy, wyłonić spośród pełniącego obowiązki prezesa. Taką procedurę zastosowano po nagłym odwołaniu A. Siwko z funkcji prezesa. Wówczas Zarząd powierzył tę funkcję p.o. Prezesa Alicji Barbarze Klimiuk. Teraz, do momentu wyboru prezesa przez Radę Nadzorczą funkcję pełniącego obowiązki prezesa sprawuje mec. Grzegorz Ksepko (wiceprezes Zarządu Energi od 2015 r.).

W dniu 3 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki Energa SA zaakceptowała decyzję Zarządu o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA, Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych Grzegorzowi Ksepko.

 

Zarządu ENERGA SA:

  • Grzegorza Ksepko – p.o. Prezes Zarządu (wybrany przez Radę Nadzorcza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych)
  • Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Dominik Wadecki  – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

 

Grzegorz Ksepko – p.o. Prezes Zarządu Energa SA.

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). W 2004 roku ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski. W listopadzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. W lipcu 2006 roku został partnerem (wspólnikiem) Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. W listopadzie 2010 roku uzyskał status senior partnera, obejmując tym samym stanowisko wyższego szczebla kierowniczego. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego. Obsługiwał również innych przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanego w 2006 roku. Uczestniczył również w pracach nad projektem ustawy o upadłości konsumenckiej, nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nowelizacji Prawa prasowego, nowelizacji ustawy ustawy o broni i amunicji, nowelizacji Kodeksu karnego oraz opracowywał projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej. W 1996 roku ukończył IV Szkołę Letnią dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, a w 1997 roku szkołę języka angielskiego na University of California Los Angeles.

Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: relacje instytucjonalne, nadzór korporacyjny i właścicielski Grupy (z wyjątkiem zatrudniania i wynagradzania członków organów Spółek Grupy ENERGA), zarządzanie przez cele, komunikacja wewnętrzna, CSR i polityka środowiskowa.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *