Ułatwienia dla „małych firm”

Jak informuje wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska, małe firmy od 2016 r. nie będą one musiały składać sprawozdań z działalności.

Do kategorii „małe firmy” zaliczane będą – zgodnie z dyrektywą UE w sprawie rachunkowości – m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki osobowe przez nie tworzone. Warunkiem zaliczenie do tej kategorii jest nie przekroczenie w kolejnych dwóch latach obrotowych limitów dwóch z trzech kryteriów:

  • – sumy bilansowej (nie więcej niż 17 mln zł);
  • – przychodów netto ze sprzedaży (do 34 mln zł),
  • – przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (do 50 osób).

Nowe uproszczenia dla jednostek małych będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2016 r.

Ułatwienia dla tych małych jednostek (firm) mają dotyczyć wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej, m.in. możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się ze skróconego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Małe firmy nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Według zapowiedzi ministerstwa, małe firmy będą miały możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności.

Będzie obowiązywać uproszczony bilans, składający się jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów, a także rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.

W projekcie zmian dotyczących działalności jednostek mikro katalog zostanie rozszerzony m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie. Warunkiem zliczenie do tej kategorii ma być przychód netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych – nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *