Śmieciowe absurdy – płacisz, nie podrzucaj

Dzikie wysypisko. Fot. Agencja CZAS

Dzikie wysypisko. Fot. Agencja CZAS

Akcja „STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM – PŁACISZ, NIE PODRZUCAJ” trwa już prawie pół roku i jest prowadzona przez Wojewodę Pomorskiego wspólnie z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Zobacz: Ustawa śmieciowa po roku

Informacja o akcji cały czas zamieszczona jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, www.gdansk.wios.gov.pl gdzie znajduje się formularz , który należy wypełnić i przesłać do WIOŚ. W lokalnej prasie zamieszczane są plakaty informujące o akcji „Stop absurdom śmieciowym” w formacie A5, do gmin, sołectw oraz szkół rozsyłane są plakaty informujące o akcji:

Od 15 stycznia 2014 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło 79 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( popularnie zwanej ustawą śmieciową).

Zgłosili się do nas mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Żukowa, Wejherowa, Pucka, Lęborka, Słupska, gminy Szemud, Redy, Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny, Kolbud, Przywidza. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło (42 zgłoszenia) od mieszkańców Gdańska.

Mieszkańcy zgłaszają zanieczyszczenie terenów leśnych, sadów, ulic, parkingów odpadami komunalnymi w postaci plastikowych butelek, stłuczki szklanej, folii, słoików, kartonów. W lasach, na terenach rekreacyjnych zalegają odpady budowlane takie jak gruz, bloczki betonowe, zużyta armatura łazienkowa czy płyty zawierające azbest.

Nierzadko też można spotkać takie odpady jak stare kanapy, fotele, tapczany, porzucone najczęściej w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

Odpady najczęściej podrzucane są w rowach przydrożnych, na terenach opuszczonych posesji, na terenach zielonych służących rekreacji, w okolicznych lasach, na parkingach, w okolicach zabudowy jednorodzinnej oraz na terenach kolejowych.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia przekazywane były niezwłocznie właściwym terenowo gminom do załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Gminy problem śmieciowy rozwiązywały na dwa sposoby :

  • Usunięcie odpadów przez gminy w trybie artykułu 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz.391 ze zmianami)
  • Nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku usunięcia odpadów w trybie artykułu 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013, poz.21 ze zmianami)

Następnie gminy sukcesywnie informowały mieszkańców o podjętych działaniach.

Mieszkańcy , którzy poinformowali nas o miejscach nielegalnego składowania, dają nam znać o tym, że odpady zostały usunięte. Otrzymaliśmy osobiste podziękowanie od zarządcy nieruchomości z Warszawy za pomoc w uprzątnięciu śmieci z lasu w Luzinie czy od mieszkańców Gdyni za pomoc przy oczyszczeniu terenu skarpy zlokalizowanej przy ulicy Wielkopolski. Podkreślają przy tym, że dziękują za podjęcie działań przez WIOŚ, z uwagi na to, że nikt do tej pory nie załatwił tego problemu skutecznie.

W tej chwili trwa sezon wakacyjny, turysto, mieszkańcu nie zanieczyszczaj środowiska.

W dalszym ciągu informuj WIOŚ o miejscach nielegalnego składowania odpadów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

Zbigniew Macczak

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *