Skazani w skarbówkach – dobrowolnie i za darmo

sluzba wiezienna IS1

Fot. mjr Sławomir Karbowiak

GDAŃSK. Ze współpracy korzystają szkoły,  fundacje, domy opieki społecznej, hospicja, szpitale i wiele innych instytucji. Teraz również urzędy skarbowe województwa pomorskiego będą mogły skorzystać z nieodpłatnych usług więźniów.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Radosław Chmielewski i Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku Mirosław Kowalski  10 września 2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej podpisali porozumienie, dzięki któremu zakłady karne i areszty śledcze współpracować będą z właściwymi terytorialnie urzędami skarbowymi.

W ramach naszej współpracy administracja jednostek penitencjarnych będzie przygotowywała i kierowała osoby odbywające karę pozbawienia wolności do wykonywania prac pomocniczych i porządkowych na rzecz urzędów skarbowych. Praca świadczona przez skazanych będzie nieodpłatna – powiedział ppłk Radosław Chmielewski.

Dzięki temu porozumieniu urzędy skarbowe w województwie pomorskim będą mogły podnosić standard obsługi  podatników. Nieustannie dbamy o to, aby podatnik, który przychodzi do urzędu czuł się coraz lepiej, w ładnym i schludnym otoczeniu  – stwierdził Mirosław Kowalski.

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko przygotują i skierują osadzonych do pracy, ale także będą monitorowali stopień ich zaangażowania i systematycznie będą kontaktować się z przedstawicielami współpracujących podmiotów – dodał Dyrektor Okręgowy.

Tego typu model współpracy międzyinstytucjonalnej jest dobrą praktyką od wielu lat stosowaną przez jednostki penitencjarne. Aktualnie gdańska Służba Więzienna kieruje do prac nieodpłatnych poza więziennymi murami ponad 300 skazanych, współpracując z ponad 100  różnymi podmiotami. Z tej współpracy korzystają szkoły,  fundacje, domy opieki społecznej, hospicja, szpitale i wiele innych instytucji. Dzięki podpisanemu  porozumieniu również urzędy skarbowe województwa pomorskiego będą mogły skorzystać z tej współpracy.

W pierwszej połowie 2014 r. Służba Więzienna okręgu gdańskiego przygotowała i skierowała skazanych  do prac publicznych na rzecz organów samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej i organizacji pożytku publicznego, którzy wypracowali w tym czasie niemal  190 tys. godzin. Ich pracę dla społeczności lokalnych oszacowano na kwotę około 2 mln zł.

Możliwość nieodpłatnego zatrudnienia skazanych reguluje  art. 123a kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. Zatrudnienie w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych kształtuje się różnie. Jest to zależne od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty lub otwarty) oraz otwartości firm i samorządów lokalnych na współpracę. Umiejętne wykorzystanie możliwości daje takie efekty jak na przykład w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, gdzie zatrudnianych jest ogółem aż ponad  70 % skazanych.

Codziennie Służba Więzienna w okręgu gdańskim organizuje pracę dla blisko 1600 osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Oznacza to, że zatrudnianych w różnych formach jest ponad 40% więźniów, o 7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To duża ilość osadzonych biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkich skazanych można  skierować do zatrudnienia. Część z nich bowiem stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przez swoje agresywne zachowania, inni są zaburzeni lub uzależnieni. Kolejną grupę stanowią osoby starsze i niezdolne do pracy ze względów zdrowotnych. Kilkanaście procent wszystkich osadzonych stanowią tymczasowo aresztowani. Można powiedzieć więc, że do zatrudnienia w okręgu gdańskim  kierowani są niemal wszyscy, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani przez więzienny personel.

mjr Robert Witkowski

 

 

 

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *