Równocześnie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich deklaruje gotowość do podjęcia mediacji i rozmów prowadzących do takiej regulacji obecności mediów w Parlamencie, która będzie przyjmować, jako punkt wyjścia zasadę pełnego dostępu mediów i – co za tym idzie – obywateli do informacji.

 

Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Marcin Wolski, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Piotr Legutko, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Warszawa, 17 grudnia 2016