Elektrowania Ostrołęka C – decyzja o zawieszeniu finansowania projektu

Spółki energetyczne Enea SA i Energa SA, które są udziałowcami spółki celowej, powołanej do realizacji inwestycji  budowy elektrowni konwencjonalnej Ostrołęka C, poinformowały, że podjęto wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania tej inwestycji.

Decyzja  o zawieszeniu finansowania projektu może skutkować także zawieszeniem prac przy budowie Ostrołęki C – czytamy w informacji prasowej Energi.

Kontrakt z Generalnym Wykonawcą (GE Power oraz Alstom Power Systems) przewiduje możliwość czasowego zawieszenia wykonywania, w trakcie realizacji projektu,  maksymalnie 90 dni.

Informację o decyzji udziałowców Zarząd spółki celowej – Elektrownia Ostrołęka – ma poinformować Generalnego Wykonawcę  inwestycji– konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems oraz konsorcjum firm Torpol i Zakładów Automatyki Kombud, które realizuje kontrakt na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C.

Na podstawie Porozumienia Energa i Enea („Sponsorzy”) postanowili zawiesić finansowanie Projektu budowy nowego bloku węglowego – planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW. Zawieszenie finansowania następuje w szczególności w związku z potrzebą i na czas przeprowadzenia przez Sponsorów analiz w zakresie dalszych działań w projekcie, w tym jego dalszego finansowania. 

Konieczna analiza zmiennych warunków otoczenia

Jak wynika z przekazanej mediom informacji, strony porozumienia – „Sponsorzy” (Enea i Energa) postanowiły zawiesić finansowanie budowy Ostrołęki C z uwagi na wystąpienie ważnych czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania.

„Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz, w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych” – czytamy w komunikacie.

Szczegółowy przedmiot, harmonogram oraz sposób przeprowadzenia analiz zostanie uzgodniony przez „Sponsorów” w terminie 10 dni od dnia zawarcia porozumienia (13.02.2020 r.). Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu.

Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są:

  • planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu,
  • nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego
  • oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100 proc. akcji Energi (którego zarówno przebieg, jak i wynik, mogą istotnie wpłynąć na kwestie dotyczące modelu finansowania projektu).

Wskazane okoliczności stanowią, w ocenie Sponsorów, nadzwyczajną zmianę uwarunkowań, których nie przewidywali na etapie podejmowania decyzji w przedmiocie i sposobie finansowania projektu. Okoliczności te uzasadniają zawieszenie finansowania projektu na czas planowanych  analiz.

Czasowe zawieszenie finansowania

Decyzja o zawieszeniu finansowania projektu może skutkować także zawieszeniem prac przy budowie Ostrołęki C. Kontrakt zawarty przez spółkę celową – Elektrownia Ostrołęka – z GE Power oraz Alstom Power Systems przewiduje możliwość czasowego zawieszenia wykonywania, części lub całości, wynikających z niego obowiązków. Maksymalny łączny okres zawieszeń w trakcie realizacji projektu wynosi 90 dni.

Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia realizacji projektu wynosi 56 miesięcy, liczony od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac. Przewidziany w umowie okres zawieszenia nie oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę.

Realizacja 5-procentowa

Zaawansowanie realizacji inwestycji w ujęciu procentowym na 31 stycznia 2020 r. wynosi 5 proc. i jest to mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu.

Jak informują partnerzy inwestycji, podpisane przez nich porozumienie nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych porozumień w sprawie finansowania projektu, o których spółki wcześniej informowały.

Jak czytamy w Komunikacie giełdowym, Sponsorzy (Enea i Energa) biorą także udział w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, jednakże dotychczasowy przebieg działań zmierzających do pozyskania inwestora dla projektu, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

(Zet)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *