Dzikie wysypiska śmieci

 

POMORZE. Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu lęborskiego informują policjantów o różnego rodzaju zagrożeniach występujących w ich rejonie zamieszkania. Ostatnio mundurowi otrzymali w ten sposób sygnały o dzikich wysypiskach śmieci na terenie Lęborka i gminy Nowa Wieś Lęborska. Jeśli proces weryfikacji to potwierdzi, policjanci podejmą czynności w celu wyeliminowania tego rodzaju zagrożenia.

Policjanci weryfikują zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa miejsca dzikich wysypisk śmieci na terenie Lęborka i gminy Nowa Wieś Lęborka. W przypadku potwierdzenia tego rodzaju zagrożenia, mundurowi podejmą działania zmierzające do jego wyeliminowania.

Dzikie wysypiska śmieci można określić jako miejsca, w których nielegalnie składowane są odpady. Są to miejsca niezabezpieczone i nieprzystosowane do gromadzenia śmieci, co stanowi duży zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie gleb i wód) i zdrowia człowieka (zagrożenie epidemiologiczne) jak również niszczy walory estetyczne miejsca i powoduje emisję nieprzyjemnego odoru z gnijących substancji organicznych.

Warto sobie uzmysłowić, że zwykła plastikowa butelka rozkłada się przez 500 lat, a puszka aluminiowa nawet 1000 lat! Przepisy regulujące postępowanie w zakresie odpadów zawarte są w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach.

Regulacje dot. m.in. składowania odpadów na terenie Lęborka zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Lębork, stanowiącym załącznik do Uchwały nrXIII-163/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 października 2015 roku.

Pamiętajmy, że niewłaściwe składowanie odpadów niesie za sobą odpowiedzialność karną. I tak np. zgodnie z art. 183 par.1 kodeksu karnego „Kto wbrew przepisom składuje (…) odpady (…) w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. (KWP)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *