Archiwalna fotografia na szklanych negatywach – uchronić od zniszczenia

Gdansk wyklad Szklane negatywy XIX w

GDAŃSK. Muzeum Narodowe w Gdańsku zdigitalizowało w 2015 r. 1000 szklanych negatywów. To wyselekcjonowana część z kolekcji 2777 szklanych negatywów, powstałych jeszcze w ramach pierwotnej placówki Stadtmuseum w Gdańsku. Archiwalna fotografia na szklanych negatywach – wykład i prezentacja odbędzie się w Gdańskiej Galerii Fotografii.

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama) zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Rozmowy o Fotografii na temat archiwalnej fotografii na szklanych negatywach. Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 lutego 2016, o godz. 17.

W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane dwa wystąpienia: Mirosława Szwabowicza, pt.: Prezentacja efektów Projektu digitalizacji zbiorów MNG – szklane negatywy oraz wykład dr. Witolda Kanickiego pt.: Między dokumentem a obrazem: Fotograficzne polaryzacje w kontekście praktyk muzealnych.

Mirosław Szwabowicz, pt.: Prezentacja efektów Projektu digitalizacji zbiorów MNG – szklane negatywy dofinansowanego w ramach V naboru Programu Wieloletniego Kultura+ (Priorytet: Digitalizacja).

Dzięki możliwości realizacji projektu Muzeum Narodowe w Gdańsku zdigitalizowało w 2015 r. 1000 szklanych negatywów. To wyselekcjonowana część z kolekcji 2777 szklanych negatywów, powstałych jeszcze w ramach pierwotnej placówki Stadtmuseum w Gdańsku. Unikalna technika wykonania negatywów czyniąca je niezwykle podatnymi na zniszczenia jak również tematyka odnosząca się do historii kultury materialnej Gdańska przesądzają o wartości badawczej tych obiektów (zwłaszcza w kontekście badań proweniencyjnych) i potrzebie ich utrwalenia oraz udostępnienia szerszemu odbiorcy. Podczas spotkania przybliżone zostaną kulisy realizacji projektu oraz działania całego zespołu projektowego zaangażowanego w poszczególne zadania. Zespół zdigitalizowanych negatywów został włączony do zbiorów Pracowni Gdańskiej Działu Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Wykład dr. Witolda Kanickiego pt.: Między dokumentem a obrazem: Fotograficzne polaryzacje w kontekście praktyk muzealnych.

W jednym ze swoich tekstów Jerzy Busza słusznie zwrócił uwagę, że zmniejszeniu walorów dokumentalnych zdjęcia towarzyszy spotęgowanie tkwiących w nim wartości estetycznych, i odwrotnie. Zarysowana tutaj opozycja, pomiędzy fotografią-nośnikiem faktów i fotografią będącą przedmiotem estetycznego odbioru rozstrzygana być może na różnych płaszczyznach. I tak np. papierowe i szklane negatywy traktować można zarówno jako zapisy faktycznych (indeksowych) śladów dawnej rzeczywistości, jak i przedstawienia, w których inwersja tonalna podkreśla symboliczne znaczenia. Podobne polaryzacje uwidaczniają się w praktykach muzealnych. W kolekcjach instytucji tego rodzaju fotografie pojawią się właśnie ze względu na pragmatyczne lub estetyczne właściwości. Czasem gromadzone w muzeach dokumentacje wykorzystywane być mogą w artystycznych projektach, dokonujących przekwalifikowania pierwotnych funkcji danego zdjęcia. Do analogicznych przekwalifikowań dochodzi także w działaniach wykorzystujących anonimowe, najczęściej znalezione fotografie. Kontynuując rozważania na ten temat, wykład w Gdańskiej Galerii Fotografii dotyczył będzie przeróżnych aspektów relacji pomiędzy zdjęciami a muzeum. Fotografia, która bywa muzealnym eksponatem, dokumentem w muzealnym archiwum, sama przyjąć może rolę muzealnej przestrzeni, eksponującej, konserwującej i zabezpieczającej dzieła sztuki i przedmioty kultury materialnej.

Witold Kanicki – doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukaże się niebawem pod tytułem Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. W latach 2010-2012 był kuratorem Galerii Fotografii Pf w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Od 2014 r. kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Wstęp wolny

Organizacja: Mariola Balińska, Mirosław Szwabowicz, Maria Szymańska-Korejwo, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka.

Miejsce: Gdańsk, Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama), Długi Targ 24.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *