Helena Turk społecznikiem roku. Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

SONY DSC

Helena Turk. Fot. Janusz Wikowski_CZAS POMORZA

GDAŃSK. Helena Turk razem z seniorami robiła  na szydełku szaliki, mycki, kotyliony, które zostały przekazane prezesowi stowarzyszenia SUM organizatorowi Parady Niepodległości. Wraz z seniorami bierze czynny udział  w  paradach  i pochodach  związany  z różnymi akcjami. Działa w Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk, prowadzi Klub Seniora „Motława”. Została laureatką Nagrody im. Lecha Bądkowskiego i zdobyła tytuł „Gdańskiego Społecznik Roku”.

Ponad  5 lat temu rozpoczęła prace z seniorami ze Śródmieścia. Na starcie nie miała niczego oprócz pomysłów i dobrych chęci. Dziś dzięki jej uporowi i  niełatwym negocjacjom Klub Seniora „Motława” ma swój lokal na ulicy Ogarnej 117, w którym Seniorzy ze Śródmieścia mogą się spotykać i realizować niespełnione marzenia. Potrafiła zaktywizować do działania ludzi dla których niedawno jedyną rozrywka był telewizor.

Znalazła instruktorów oraz fundusze na przeprowadzenie warsztatów:

  • komputerowych,
  • z wiedzy ekonomicznej „Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów” organizowanych przez Zarząd Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego w  Gdańsku,
  • warsztaty z recyklingu   organizowanych przez pracownie pod  Błękitnym drzewem
  • warsztaty wokalne zakończone  udziałem  zespołu  wokalnego Motława na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów Gdynia 2014 w kategorii piosenka.

Mobilizuje seniorów do  udziału w  inicjatywach służących powiększaniu wiedzy z różnych dziedzin np: szkolenia w ramach projektu „Senior może więcej”, podczas którego seniorzy uzyskali wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, z zakresu funkcjonowania samorządu, planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony praw lokatorów  i prawa cywilnego. Po zakończonym szkoleniu zostali przygotowani do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego, oraz do udzielania pomocy innym osobom, które nie potrafią same poradzić sobie w sprawach urzędowych. – aktywnie pomagają  najmłodszym najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gdańska.

Helena Turk zmotywowała członków Klub Seniora „Motława” , który  liczy obecnie około 130 osób, do pracy na rzecz miasta. Seniorzy brali  aktywny udział w pracach  związanych z wyborami do  Rad Dzielnic, Samorządowych i Europarlamentarnych. Uczestniczyli jako wolontariusze  w Otwarciu Europejskiego Centrum Solidarności.

Razem z seniorami robiła  na szydełku szaliki, mycki, kotyliony, które zostały prezesowi stowarzyszenia SUM organizatorowi Parady Niepodległości. Wraz z seniorami bierze czynny udział  w  paradach  i pochodach  związany  z różnymi akcjami. Zachęciła seniorów do wykonywania ozdób szydełkowych, które zostały bezpłatnie przekazane do Fundacji Hospicyjnej  im. ks. E. Dutkiewicza SAC w  Gdańsku. Przynoszą one  dochód Hospicjum w czasie ich sprzedaży na jarmarkach przedświątecznych, a także w formie datków rzeczowych i pieniężnych w ramach projektu „Każdy może pomóc” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Seniorzy  z jej inicjatywy zorganizowali zbiórkę i wysyłkę ciepłej odzieży dla Ukraińców, protestujących na Majdanie we współpracy z Gdańską Fundacją Dobroczynności.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wśród seniorów czwartkowe spotkania klubowe, oraz kolacje wigilijne, śniadania wielkanocne, które bardzo integrują grupę.

Pani Helena jest  również niestrudzoną inicjatorką różnego rodzaju atrakcji dla członków Klubu, którzy mają możliwość podniesienia swojej sprawności fizycznej i intelektualnej, poprzez różne działania, jak np.:

  • gimnastyka korekcyjna
  • wycieczki krajoznawczo-edukacyjne/piesze i autokarowe/
  • wyjścia na koncerty, filmy, sztuki teatralne i do muzeum.
  • wytwarzanie nowych form użytkowych z „recyklingu’ pod okiem instruktorów
  • ciekawe prelekcje /policjant, dietetyk, lekarze, ratownik medyczny/
  • treningi Pamięci i Koncentracji Uwagi, prowadzone przez fachowców.

Klub Seniora Motława został laureatem  w programie  „Aktywni 2014 roku”.

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 r. dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów. Od roku 2013 prestiżowa nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku Jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

O patronie:

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

(źródło: gdansk.pl)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *