Znasz swoje prawa? Puste słowa o wolności, równości, godności – w duchu braterstwa

POMORZE. 10 grudnia jest międzynarodowym dniem praw człowieka. Deklaracja ONZ stanowi  kanon praw przysługujących wszystkim – bez względu na różnice rasy, wyznania, poglądów politycznych, pochodzenia społecznego, majątku… A jaka jest praktyka?

„Prawa człowieka należą do każdego z nas bez wyjątku. Dopóki jednak nie poznamy swoich praw, nie będziemy się domagać ich przestrzegania oraz bronić swoich praw i praw innych, dopóty dokumenty dotyczące praw człowieka, spisywane przez dziesięciolecia, będą tylko pustymi słowami.”  Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon

Prawa człowieka już w 1948 roku zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej, kiedy w dniu 10 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ obradujące w Paryżu, przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – istotny dokument dotyczący ochrony praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową.

Deklaracja składa się z  Preambuły i  30 artykułów, które zostały sporządzone przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o różne systemy prawne i szybko zyskały miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego.

Deklaracja zawiera szeroki zakres podstawowych praw i  wolności człowieka, do których wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni na całym świecie są równouprawnieni.

Pierwszy artykuł deklaracji stanowi:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swoich praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

Ponadto deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom bez względu na różnice „rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek innego stanu” (art. 2).

Mimo, iż Deklaracja jest wyrazem woli, a nie prawnie wiążącym dokumentem o randze traktatu czy konwencji, to powszechnie uważa się ją za pierwsze, znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Z czasem stała się także podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka i zarazem kamieniem węgielnym pod wciąż rozwijający się system ochrony praw człowieka.

Jest przy tym poczesnym dokumentem stanowiącym niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej materii, dlatego corocznie 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka. (KWP)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *