Zmiany w Prawie prasowym: Zakaz wydawania mediów przez samorządy

MEDIA. Nowelizacja Prawa Prasowego w Sejmie. Jedną z głównych zmian jest zakaz wydawania tytułów prasowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na czwartek, 25 kwietnia br. w ramach 80. posiedzenia Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw. To projekt autorstwa Kukiz’15, który ma na celu zakończenie wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych.


Jeśli Sejm zajmie się podczas 80. posiedzenia Sejmu projektem autorstwa Kukiz’15 (zaplanowano wstępnie rozstrzygnięcie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego), odbędzie się pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Dotyczy on wprowadzenia zakazu finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi tych jednostek, osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych. Ma także na celu zakończenie praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych.

W ustawie z dnia z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo zmieniono by brzmienie art. 8 ust. 1. – „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Wydawcą nie może być gmina, powiat lub województwo”.

Nowelizacja objęłaby także art. 8 ust. 2:

„Organizacja polityczna, związek zawodowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja spółdzielcza, inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy może realizować uprawnienia wydawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych wydawnictw, działających jako nakładca”.

To projekt z października ub.r., Komisja Ustawodawcza w styczniu br. stwierdziła jego niezgodność z Konstytucją.

W sprawie projektu głos zabrała także Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

– Projekt wprowadza bezpośredni zakaz wydawania prasy przez samorządy gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Przepis taki stanowi odpowiedź i próbę wyeliminowania jednego z najpoważniejszych zagrożeń dla wolności słowa na poziomie lokalnym, jakim jest praktyka wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych. Praktyka taka budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z szeregiem konstytucyjnych wartości, w tym z gwarancjami wolności słowa i obywatelskim prawem do informacji, a przez to wymaga stosownych zmian w prawie – uzasadniała Dominika Bychawska-Siniarska, członek zarządu HFPC.

Fundacja zwróciła się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o skierowanie projektu do dalszych prac oraz o nadanie mu druku sejmowego. HFPC wskazała, że zakaz wydawania prasy powinien obejmować nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, lecz również jednostki budżetowo im podległe (np. domy kultury) oraz przedsiębiorstwa z udziałem gminy, powiatu lub województwa.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kukiz-15-nowelizacja-prawa-prasowego-tytulow-prasowych-nie-moglyby-wydawac-jednostki-samorzadu-terytorialnego

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *