Zielona Wstęga Polski dla Energi

Energa Wytwarzanie została wyróżniona za wdrażanie projektów proekologicznych, mających znaczący wpływ na poprawę środowiska naturalnego. Spółka Grupy Energa zdobyła Krajową Nagrodę Ekologiczną – laur „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” przyznany firmie przez Narodową Radę Ekologiczną.

„EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” to zaszczytne wyróżnienie za wdrażanie ekologicznych rozwiązań mających istotny i znaczny wpływ na poprawę i stan ochrony środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków. Zgodnie z regulaminem konkursowym, ocenie merytorycznej podlegały takie czynniki jak: uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna, wpływ na środowisko, innowacyjność, nowoczesność, oryginalność, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze społeczeństwem.

Laureatów „EKOJANOSIKA 2018” wybrała Narodowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Członkami Rady są przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych. W tym roku zgłoszono 600 podmiotów (przedsiębiorstw i samorządów) z całego kraju.

Nagrodę wręczano 27 lipca br., podczas uroczystości w Sejmie RP, w której udział wzięli m.in. minister inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwieciński oraz Marszałek Senior – Kornel Morawiecki.

– Cieszymy się, że dostrzeżono nasze decyzje inwestycyjne mające na celu poprawę środowiska – mówi prezes Zarządu Energa Wytwarzanie, Piotr Meler. – Wśród największych realizowanych obecnie inwestycji należy wymienić: budowę drugiej instalacji odsiarczania spalin w Ostrołęce, projekt największego w Polsce magazynu energii w Bystrej czy nieustanna praca nad optymalizacją produkcji naszych obiektów wytwórczych OZE. Warto również wspomnieć, że ok. 40% produkowanej przez nas energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Realizując strategię Grupy Energa, będziemy nieustannie pracować nad wdrażaniem ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie środowiska naturalnego.

– Najważniejsze co zrobiliście, to poprawiliście środowisko. Żadna nagroda tego nie wynagrodzi – mówił podczas gali wręczenia nagród Krzysztof Masiuk, członek Narodowej Rady Ekologicznej. – Wcześniej był konkurs „Przyjazne Środowisko”. W tej nagrodzie zmieniliśmy formułę – nominacje zgłaszają podmioty zewnętrzne. Aby uzyskać te zaszczytne wyróżnienie nagrodę trzeba być dobrym. Narodowa Rada Ekologiczna wybierała wśród 600 zgłoszonych podmiotów. Po długich i burzliwych dyskusjach wyłoniono laureatów.

Energa znacząco poprawia warunki eksploatacji bloków energetycznych. Przykładem jest nowa proekologiczna inwestycji w Elektrowni Ostrołęka B – Instalacja Odsiarczania Spalin. Realizacja projektu IOS II umożliwi odsiarczanie całego strumienia spalin, emitowanego przy pracy elektrowni z mocą zainstalowaną, do poziomu wynikającego z Konkluzji BAT.

Energa Wytwarzanie współpracuje z samorządami w zakresie innowacyjnych projektów proekologicznych, w tym szczególnie w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej spółki w walce ze smogiem. Planowane i realizowane są inwestycje mające na względzie dotrzymanie zaostrzonych norm ochrony środowiska. Spółka Grupy Energa podpisała z Prezydentem Kalisza list intencyjny dotyczący wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych na terenie miasta.

Przyznana nagroda dla Energa Wytwarzanie jest sporym sukcesem. Tym bardziej, że nominacje, zgodnie z regulaminem, mogły zgłaszać wyłącznie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska i krajowe korporacje samorządowe lub gospodarcze.

Energa Wytwarzanie S.A. jako lider Linii Biznesowej Wytwarzania w Grupie Energa koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne (w tym największą w Polsce elektrownią PV o mocy 3,77 MW zlokalizowaną w Czernikowie), jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Odbiorcom w Kaliszu i Ostrołęce dostarcza ciepło własnymi sieciami ciepłowniczymi. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. W ramach Linii Biznesowej Wytwarzanie świadczone są również usługi modernizacyjno-serwisowe.

(ak)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *