Zakupy energii przez internetową Platformę Ofert Indeksowanych

GDAŃSK. Grupa LOTOS jako jedna z pierwszych skorzysta z Platformy Ofert Indeksowanych Grupy Energa – innowacyjnego narzędzia zakupu, symulacji kosztów i zużycia oraz wyliczenia ceny energii.

Energa Obrót dostarczy Grupie LOTOS w przyszłym roku około 500 GWh energii elektrycznej. W ramach podpisanej umowy na sprzedaż energii, Spółka umożliwi Grupie LOTOS dokonywanie zakupów za pośrednictwem innowacyjnego narzędzia, jakim jest uruchomiona niedawno Platforma Ofert Indeksowanych.

Umowa z  jedną z  największych polskich firm w sektorze paliwowym i petrochemicznym dotyczy sprzedaży energii, która ma zostać dostarczona w 2017 roku. Co więcej, Grupa LOTOS będzie mogła bezpośrednio uczestniczyć w procesie kontraktacji dzięki Platformie Ofert Indeksowanych. To nowe, w pełni zautomatyzowane narzędzie, ułatwia zarządzanie zakupem energii przez dużych odbiorców. Zostało udostępnione  w sierpniu 2016 r klientom biznesowym Energi Obrót, jako pierwsze w Polsce rozwiązanie służące do realizacji zamówień w ramach ofert indeksowanych cenami Towarowej Giełdy Energii.

– Z LOTOSEM współpracujemy na różnych płaszczyznach od dawna, ale ta umowa jest ukoronowaniem naszych starań o utrzymanie tak strategicznego klienta. Cieszy nas ciągły rozwój współpracy i wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, budujących przewagę konkurencyjną obu spółek. Grupa LOTOS jest jednym z pierwszych klientów, którzy skorzystają z innowacyjnego rozwiązania, jakim jest Platforma Ofert Indeksowanych – mówi Grzegorz Szatkowski, Dyrektor Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego w Enerdze Obrót.

Ze względu na to, że LOTOS korzystać będzie  z oferty indeksowanej w ramach POI , dokładna  wartość kontraktu jest na obecnym etapie trudna do ustalenia. Grupa LOTOS sama będzie na bieżąco mogła decydować, jaki wolumen energii zakupi w danej  cenie. Przyjmując  dzisiejsze ceny  na TGE, wartość tę można szacować na nieco ponad 80  mln zł.

 – Po dokonaniu analizy rynku energii elektrycznej zdecydowaliśmy się skorzystać z propozycji Energii Obrót, ze względu na nowatorskie rozwiązania możliwe podczas korzystania z Platformy Ofert Indeksowych. Dają nam one większy wpływ na to, kiedy i po jakiej cenie będziemy kupować energię elektryczną  bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii. Przy tej skali umowy, ostrożnie podchodzimy do podawania możliwej do zaoszczędzenia kwoty ale liczymy, że będzie ona znaczącym benefitem dla naszej Grupy  – podkreśla Mariusz Książek, Koordynator Biura Obrotu Surowcami Grupy LOTOS.

Platforma Ofert Indeksowanych daje również dostęp do bieżących informacji na temat trendów cenowych na Towarowej Giełdzie Energii oraz do aktualnych cen kontraktowych energii elektrycznej. Umożliwia również optymalizację transakcji poprzez symulację zakupu transzy energii i utworzenia własnych alertów cenowych. Klienci korzystający z POI otrzymają dostęp do wielu nowych funkcjonalności, w tym możliwość:

  • wyliczenia ceny energii konwencjonalnej, z uwzględnieniem profilu odbiorcy, po aktualnych cenach energii z Towarowej Giełdy Energii oraz ceny sprzedaży wraz z pozostałymi kosztami;
  • dokonania symulacji zakupu transzy energii i poznania jej wpływu na cenę końcową, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych dotychczas transakcji;
  • zakupu oraz wyceny w oparciu o hurtowe produkty w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym;
  • pełnej automatyzacji zakupu energii elektrycznej w oparciu o określoną ilość oraz cenę;
  • utworzenia alertów cenowych, w ramach których na wskazany adres email przysłana jest informacja dotycząca określonej ceny energii.

Dostęp do POI mogą uzyskać klienci Energi Obrót, którzy zawarli umowę w ramach oferty indeksowanej. Szczegółowych informacji na temat POI udzielają doradcy klienta spółki, z którymi można się skontaktować bezpośrednio lub poprzez stronę www.energa.pl.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *