Zagórski Razem: Wsłuchujemy się w problemy przedsiębiorców

zagorski sm DSC02497

Marek Zagórski, wiceprezes Polski Razem Jarosława Gowina. Fot. Krystyna Paszkowska

 

– Do wyborów parlamentarnych będziemy szli w ramach Zjednoczonej Prawicy, będziemy się troszczyć, aby wspólna oferta była interesująca dla młodych ludzi. Ale chcemy też w ramach tego obozu się wyróżniać. To wyróżnienie się, to jest także oferta programowa. To propozycje związane z regulacjami w zakresie gospodarki, w odniesieniu do drobnych przedsiębiorców. Można to nazwać pakietem rozwiązań, których efektem będą mniejsze obciążenia przy zatrudnieniu młodych ludzi ich pierwszej pracy, a pensje oferowane młodym ludziom będą „na rękę” mogły być wyższe.

Rozmowa z Markiem Zagórskim, wiceprezesem Polski Razem Jarosława Gowina, menedżerem, byłym wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi, prezesem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

– Do jakiego elektoratu Polska Razem chce dotrzeć ze swoim programem „Drogi do bogactwa”?

– Przed wszystkim do takiego , który ma poczucie, że kasa państwowa to nie jest dziura bez dna. Że pieniądze biorą się nie z podatków tylko z tego, że przedsiębiorcy, obywatele, muszą najpierw je wypracować, żeby Państwo miało z czego te podatki ściągać. A także do takich osób, które podzielają przekonanie, że państwo zbyt mocno ingeruje w ich kieszeń, ale także zbyt mocno reguluje działalność gospodarczą, gospodarkę. I do tych, którzy wierzą, że przy zmianie podejścia jeśli chodzi o zarządzanie państwem, zarządzanie gospodarką, jest możliwość zwiększenia bogactwa kraju. Chodzi nam tak naprawdę o uwolnienie potencjału gospodarczego między innymi poprzez odbiurokratyzowanie gospodarki, która dusi się pod pręgierzem przepisów. Jednym z przykładów możliwych rozwiązań jest zastąpienie CIT-u podatkiem od przychodów, przynajmniej punktowym. Spowodowałoby to drastyczne obniżenie obowiązków biurokratycznych jeśli chodzi o przedsiębiorstwo. To samo dotyczy pomysłu związanego z regulacjami dla drobnych przedsiębiorców. Nie chodzi tylko o to, że będą niższe obciążenia fiskalne i parafiskalne, ale przede wszystkim o to, że biurokracja z tym związana praktycznie zniknie. Ujmując to szerzej: chcemy całkiem zmienić filozofię działania państwa tak by służyło ono obywatelom a nie odwrotnie. To niby komunał, ale jak ktoś prowadzi jakąkolwiek działalność, to ma takie poczucie, że to państwo go prześladuje, gnębi w sposób bezsensowny a często wręcz złośliwy. Przykładem może być sytuacja z ostatnich dni. Pomagam grupie osób zarejestrować fundację z działalnością gospodarczą. W międzyczasie zmienił się załącznik do formularza rejestracyjnego w KRS – ie i wszystkie wnioski, które były wypełnione na starym formularzu zostały zwrócone. W tym przypadku nic się nie stało, ale dla wielu funkcjonujących firm, które chciały rozszerzyć zakres swojej działalności to kolejne tygodnie czekania i wymierne straty. Co stało na przeszkodzie aby uznać za ważne zgłoszenie na starym formularzu? Co to zmieniło jeśli chodzi o meritum? Dlatego chcemy dotrzeć z naszym programem do tych wszystkich, którzy nie chcą się godzić na taki styl działania państwa…

– Czy Pan i Polska Razem macie pomysł na zatrzymanie młodych ludzi w kraju, na możliwość rozwijania ich przedsiębiorczości? Obecnie, niestety, jest ona ograniczana przez biurokratyzację oraz kapitałowo…

– Nasz program gospodarczy „Droga do bogactwa” to jest między innymi sposób na zatrzymanie młodych ludzi, częściowo przynajmniej. Dla tych, którzy chcieliby rozwijać działalność gospodarczą w Polsce, proponowane przez nas obniżenie obciążeń fiskalnych może być jakimś impulsem. Przypomnę, że proponujemy, aby drobni przedsiębiorcy opłacali łącznie składkę ZUS i podatek dochodowy w wysokości 440 zł miesięcznie. Druga propozycja, to jest obniżenie obciążeń jeśli chodzi o pensje pracowników. Zgodnie z nią pensja brutto stanie się pensją netto.. To oznacza realne zwiększenie zarobków Polaków, w tym także Polaków młodych. To są takie elementy, które powinny sprzyjać chęci pozostawania w Polsce. Wiemy, że nikt nie emigruje z Polski dlatego, że mu się ta Polska nie podoba, tylko, że nie ma tutaj warunków żeby się rozwijać. Doskonałym przykładem jak to funkcjonuje w odniesieniu do tych najbardziej aktywnych młodych ludzi jest sytuacja z kredytami we frankach. Ta dysponująca olbrzymim potencjałem grupa , która aspirowała do średniej klasy, została przez państwo, jego agendy, banki, które są instytucjami zaufania społecznego, najpierw zachęcona żeby te kredyty brać. A później w majestacie prawa mówiąc krótko „wystrychiwano” ich na dudka.. Dzisiaj gdy jest kłopot, mówi się im: musicie sobie sami poradzić z tym fantem.

– Pozostańmy jeszcze na chwilę przy młodych ludziach. Jakie Polska Razem ma pomysły, aby ograniczyć bezrobocie wśród młodzieży, którzy powinni wchodzić na rynek pracy, bądź też od jakiegoś czasu już na nim funkcjonować…

– Te rozwiązania są i bezpośrednie i pośrednie. Najważniejsze jednak są te pośrednie, które są związane ze zwiększeniem swobody gospodarczej, z położeniem nacisku na rozwój polskich przedsiębiorców, polskich firm tak żeby one mogły tworzyć miejsca pracy. To pośrednie wspieranie odbywa się także, m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla drobnych firm, ułatwienie możliwości tworzenia nowych firm. Jeśli chodzi o wsparcie bezpośrednio to chcemy aby przedsiębiorca, który zatrudnia młodych ludzi płacił mniejsze składki z tytułu ich zatrudnienia, równocześnie opodatkowanie wynagrodzeń młodych pracowników także powinno być niższe, Państwo na tym nie straci, bo odbierze to sobie z nawiązką dzięki większym wpływom z VAT i zaoszczędzi na finansowaniu bezrobotnych. Konieczna jest także większa efektywność rozwiązań prorodzinnych.

– Ze statystyk za ubiegły rok wynika, że 68 proc. firm zagranicznych nie odprowadziło podatku dochodowego. Wyprowadzają one zyski do rajów podatkowych i tam unikają podatków. Wielkie sieci handlowe wykazują straty. Czy ma Pan pomysł, jak ukrócić takie niekorzystne dla polskiej gospodarki działania?

– W przypadku CIT możliwości unikania opodatkowania są przeogromne. Takim najprostszym przykładem są różnego rodzaju opłaty licencyjne czy koszty z tytułu know-how które są ponoszone na rzecz central i w ten sposób zyski są transferowane do krajów, gdzie jest siedziba sieci, np. do Portugalii, Belgii, albo do wspomnianych już rajów podatkowych. Dlatego konieczna jest zmiana sposobu opodatkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o sieci handlowe, proponujemy 1% od ich obrotów. Idę o zakład, że po wprowadzeniu podatku od obrotów z bilansów tych firm szybko znikną takie pozycje jak opłaty licencyjne Podobne rozwiązanie można zastosować w przypadku na przykład banków..

– Właściwie od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mamy do czynienia z ingerencją prawa europejskiego w polską gospodarkę. Do tego dochodzi jeszcze uzależnienie finansów od banków, czy też kapitału zagranicznego. Jak w takiej sytuacji Polska Razem chce realizować swoją czołową zasadę z programu – wolność gospodarczą?

– Postulujemy wprowadzenie w życie zasady: Unia Europejska plus „0”. Czyli żebyśmy na siebie nie nakładali żadnych dodatkowych zobowiązań niż te, które wynikają z prawa unijnego i starali się szukać takich rozwiązań, które nazwałbym optymalizacją prawa pod kątem przedsiębiorców i naszej gospodarki. Pierwszy z brzegu przykład. W Unii Europejskiej można prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów i przetworów pochodzących z gospodarstwa, a w Polsce interpretacja tych samych przecież przepisów jest taka, że to jest niemożliwe. Oczywiście wszystko w trosce o konsumenta, przy powoływaniu się na przepisy unijne. Musimy także walczyć na poziomie Unii Europejskiej, żeby wprowadzane regulacje były jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców, bo w wielu przypadkach one są kompletnie niepotrzebne i do niczego mądrego nie prowadzą.

– Pomysłodawcą powstania ośrodka edukacyjnego – Centrum Współpracy Międzynarodowej jest kierowana przez Pana Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Centrum ma stanowić płaszczyznę do realizacji projektów w dziedzinie nauki i edukacji, zwłaszcza dla młodzieży wiejskiej, promowania kultury narodowej. Czy i w jakim zakresie z tego przedsięwzięcia mogą skorzystać młodzi Pomorzanie?

– W takim zakresie, jak wszyscy młodzi mieszkańcy wsi z całej Polski. Centrum ma być miejscem, w którym będziemy prowadzili głównie działalność warsztatową, zarówno w ramach tych projektów, programów, które obecnie realizujemy, ale także jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia.

– Czy ma Pan pomysł na uzdrowienie sytuacji w polskim rolnictwie, w przemyśle rolno-spożywczym w sytuacji, gdy mówi się o spadku eksportu, pojawiają się kolejne embarga na polskie produkty?

– To nie jest do końca prawda. Eksport generalnie rośnie, spadek dotyczy tylko niektórych kierunków i a przede wszystkim rynku rosyjskiego. Przy czym oczywiście jest to problem polityczny. Przemysł przetwórczy zresztą ma się dość dobrze. Choć w poszczególnych branżach sytuacja jest gorsza, zwłaszcza w tych, które były mocniej uzależnione od eksportu do Rosji – głównie dotyczy to mleczarstwa. Większe problemy dotykają rolników, zwłaszcza producentów wołowiny, mleka, warzyw i owoców. Powodem takiego stanu są albo kwestie polityczne jak np. embargo rosyjskie i problem z jabłkami, albo błędów popełniane przez rząd. Czasami te dwa elementy się łączą. Takim przykładem są właśnie te jabłka, gdzie trudno było przewidzieć embargo i jego skutki, ale już działanie, które podjęto w celu ich załagodzenia były najmniej niewystarczające. Trzeba też wspomnieć o błędach w polityce unijnej w odniesieniu chociażby do rynku mleka. Działanie UE jest kompletnie niezrozumiałe. Z jednej strony otwiera się rynek, znosi kwoty mleczne. Z drugiej strony restrykcje dla producentów mleka za przekroczenia są utrzymywane do ostatniego momentu. Nie wprowadza się żadnych działań osłonowych. Na nieszczęście towarzysza temu równie niezrozumiałe działania naszego rządu. Z jednej strony zachęcaliśmy żeby tego mleka produkować więcej a z drugiej, kiedy już wiemy że w związku z reformą rynku mleka potrzebne będą działania osłonowe rezygnujemy z dopłaty z krajowego budżetu dla hodowców bydła mlecznego. Przy okazji tracą producenci bydła mięsnego, którzy zostali dotknięci zakazem uboju rytualnego. W takich działaniach trudno doszukać się sensu.

– W ostatnich wyborach samorządowych największe poparcie – wśród osób młodych – miały partie prawicowe – obóz zjednoczonej prawicy PiS, Kongres Nowej Prawicy i Ruch Narodowy. Na prawicy jest spora konkurencja, jak i czym PR chce w tej wewnętrznej konkurencji zdobyć lepszą pozycję?

– Do wyborów parlamentarnych będziemy szli w ramach Zjednoczonej Prawicy razem z PiS-em, Solidarną Polską i będziemy się troszczyć o to, aby ta wspólna oferta była interesująca dla młodych ludzi. Ale chcemy też w ramach tego obozu się wyróżniać. To wyróżnienie się, to jest także oferta programowa. To propozycje, o których już mówiłem, związane z regulacjami w zakresie gospodarki, w odniesieniu do drobnych przedsiębiorców. Można to nazwać pakietem rozwiązań, których efektem będą mniejsze obciążenia przy zatrudnieniu młodych ludzi ich pierwszej pracy, a pensje oferowane młodym ludziom będą „na rękę” mogły być wyższe. Myślę, że wyróżniamy się też programem, dotyczącym polityki na rzecz rodzin, bo to jest też bardzo istotne dla młodych ludzi.

– Pozwoli Pan, że zacytuję fragment programu Polski Razem: „Stworzymy warunki do budowy silnego, polskiego kapitału. Zlikwidujemy złe prawo, które utrudnia przedsiębiorcom tworzenie miejsc pracy, a pracownikom uniemożliwia bogacenie się i godne życie.” To piękna idea, ale jak to urzeczywistnić? W jaki sposób chcecie dotrzeć z tą ideą do elektoratu?

– Dotrzeć do elektoratu to jest jedno, a jak to urzeczywistnić, to jest drugie. Przede wszystkim jeśli chodzi o wzmocnienie polskiego kapitału, to właśnie wyrównanie szans polskich i zagranicznych podmiotów, jest kluczowe. Chodzi między innymi o to, żeby przywileje podatkowe związane z inwestycjami dotyczyły takich inwestycji, gdzie się zaczyna coś od początku, a nie w sytuacjach, kiedy inwestycja polega na zakupie dobrze prosperującej firmy. Polscy przedsiębiorcy nie mają żadnych ulg, żadnych zwolnień czy innych przywilejów z tego tytułu, że realizują inwestycję od podstaw, że budują fabryki pomimo tego że nie mają tak wielkich kapitałów do dyspozycji jak i zagraniczni konkurenci. Poważnym problem jest także brak własnych banków. Mamy w zasadzie PKO BP i sektor spółdzielczy – zarówno SKOK-i jak i banki spółdzielcze. Jednym z ważniejszych zadań powinno być wzmocnienie spółdzielczości bankowej, dlatego że to jest źródło kapitału, z którego mogą korzystać nasi przedsiębiorcy. Wreszcie chcemy się wsłuchiwać w postulaty przedsiębiorców, . Takie rozmowy prowadzimy z różnymi firmami, organizacjami między innymi po to żeby ustalić, które elementy np. prawa gospodarczego należy zmienić bo utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Na przykład, uzyskanie pozwolenia na budowę w Polsce jest procesem tak pracochłonnym, tak skomplikowanym, że chyba już nie ma drugiego takiego kraju na świecie, gdzie ta procedura jest tak trudna. Gdyby te procedury uprościć, to już byłby duży krok do przodu po to żeby można było realizować inwestycje. Niektórzy przedsiębiorcy mają przekonanie że każdy rząd będzie gorszy, a na pewno nie będzie lepszy. Chcemy im udowodnić, że choć nie da się wszystkiego załatwić w ciągu jednego dnia, to chcemy pokazać – po pierwsze, otwartość na problemy, a – po drugie, chęć i możliwości ich realizacji. Pakiet deregulacyjny, który przygotował Jarosław Gowin, jako minister sprawiedliwości jest takim konkretem. Obniżenie podatków, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość też jest konkretem, choć dzisiaj słabo się o tym pamięta. Jesteśmy też otwarci na dialog taki, którego efektem będzie zmiana filozofii funkcjonowania państwa. Chcemy państwa, które nie wzywa obywatela żeby postawił przecinek w dokumencie, tylko w imieniu tego obywatela, ten przecinek wstawia i mówi, że sprawa jest załatwiona.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Krystyna Paszkowska

image001

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *