Uroczystość w foyer Teatru Wybrzeże

teatr wybrzeze Wizualizacja nowej sceny

GDAŃSK. Mam wrażenie, że osiągnęliśmy dość dużo, że stanowimy fantastyczny zespół, że dobrze nam się razem pracuje, ale też myślę, że powinniśmy próbować ciągle się rozwijać – powiedział Adam Orzechowski, powołany na stanowisko dyrektora Teatru Wybrzeże.

*Adam Orzechowski – dyrektorem na kolejnych sześć lat

* Nowa scena w Starej Aptece – na początek

Ważne spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, odbyło się w piątek, w foyer Teatru Wybrzeże przy Targu Węglowym. Adam Orzechowski odebrał nominację dyrektorską na kolejną, sześcioletnią kadencję. Podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu, którego efektem będzie nowa scena w Starej Aptece.

Dofinansowanie umożliwi także budowę przeszklonego łącznika między nową sceną a głównym budynkiem teatru, z widokiem na Targ Węglowy. Wartość projektu to 19,9 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 11,7 mln zł.

Mieczysław Struk: „Stabilizacja się przyda”

– By rozwiać wszelkie spekulacje ogłaszam publicznie, że z dniem 1 września 2016 roku powołuję pana Adama Orzechowskiego na stanowisko dyrektora Teatru Wybrzeże na czas określony – do 31 sierpnia 2021 roku – powiedział Mieczysław Struk. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z bogatej oferty repertuarowej dla publiczności na scenach w Gdańsku, w Sopocie, w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim i na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Życzę panu samych sukcesów i mam nadzieję, że stabilizacja się przyda nie tylko panu i zespołowi, ale również kulturze pomorskiej.

Słowa te – licznie zgromadzeni aktorzy Teatru Wybrzeże – przyjęli z aplauzem.

Adam Orzechowski: „Ciągle się rozwijać”

– Dziękuję bardzo za zaufanie, to jest nie tylko kolejny ważny etap w moim życiu, ale wyzwanie dla całego zespołu – powiedział Adam Orzechowski. – Mam wrażenie, że osiągnęliśmy dość dużo, że stanowimy fantastyczny zespół, że dobrze nam się razem pracuje, ale też myślę, że powinniśmy próbować ciągle się rozwijać.

– Nie chodzi tylko o to, że będziemy mieli co budować i w co inwestować, bo teatr wymaga inwestycji i będzie się powoli to działo – kontynuował dyrektor. – Najważniejsza jest działalność artystyczna, będziemy chcieli, aby poziom stale wzrastał dla pomyślności gdańskiej i pomorskiej publiczności, która, na szczęście, licznie przychodzi do nas. Mam nadzieję, że nowo wybudowana sala także będzie zapełniona, że nasze kolejne propozycje nie będą gorsze, niż dotychczas. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, która przed nami stoi.

Projekt o wartości 20 mln zł

– Kilka lat temu pan dyrektor Adam Orzechowski zaprosił mnie na zaplecze Teatru Wybrzeże – powiedział Mieczysław Struk, miałem wtedy okazję obejrzeć nawet pomieszczenia pod sceną, byłem tam, gdzie aktorzy przygotowują się do spektaklu. I odniosłem wrażenie, że nie jesteśmy na pewno w XXI wieku, że trzeba sporo zrobić, aby sytuację zmienić.

Marszałek stwierdził, że z zadowoleniem śledził początek prac w Starej Aptece. Wyraził aprobatę, że prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, wsparł to ważne przedsięwzięcie. Realizacja inwestycji przyczyni się – do zwiększenia atrakcyjności miasta i województwa, wydłużenia sezonu turystycznego.

– Dzisiaj zapoczątkowujemy kolejny etap ważnego zadania – kontynuował Marszałek. – Chcemy pieniędzmi unijnymi, które mają także swoje źródło w budżecie województwa, zrealizować projekt o wartości 20 mln zł. , z dofinansowaniem unijnym w wysokości 60 procent środków. 40 procent musi znaleźć swoje miejsce w budżecie województwa pomorskiego.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2017 roku, nie możemy sobie pozwolić na to, aby zamknąć na ten okres teatr i tylko prowadzić budowę, kontynuował marszałek. Takie działanie – praca z zespołem, realizacja zadań artystycznych i prowadzenie równolegle inwestycji – jest trudnym zadaniem.

Wielka modernizacja trwa od 2014 roku

Konkurs architektoniczny na modernizację scen Teatru Wybrzeże. rozstrzygnięto w czerwcu 2014 roku. Pierwsze miejsce zajęła Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat z Poznania, która opracowuje dokumentację projektową dla modernizacji zespołu budynków Teatru Wybrzeże. Od listopada 2014 roku w Teatrze Wybrzeże trwają prace remontowe. Budynek tzw. Przejścia Bramnego – zlokalizowany między Zbrojownią a Starą Apteką – był w ciągu ostatnich lat wynajmowany, z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny został rozebrany i w tym miejscu powstanie nowa scena Stara Apteka. Nowa scena Stara Apteka będzie mniej więcej takiej samej wielkości jak Scena Malarnia czy Scena Kameralna w Sopocie, tak by można było wymiennie prezentować na nich spektakle.

Powstanie nowy, przeszklony łącznik między nową sceną a głównym budynkiem teatru, z widokiem na Targ Węglowy. Szklany łącznik odsłoni również widok z Targu Węglowego na Starą Aptekę – zabytkowy budynek z XVII wieku, na którym wkrótce rozpoczną się prace konserwatorskie.

Przed nami – remont Dużej Sceny, foyer…

– Zaczynamy i chciałbym, aby publiczność, mieszkańcy Gdańska zobaczyli, że coś się tutaj zmieniło, mam nadzieję, że pojawienie się nowego obiektu też wzbudzi zainteresowanie – powiedział Adam Orzechowski. – A potem, do 2020 roku, chcemy realizować kolejne etapy prac. Jak się znajdą, nam nadzieję, pieniądze, w ciągu pięciu lat uda się też doprowadzić do porządku budynek główny z Dużą Sceną, Scenę Malarnia.

Potrzebne jest zmodernizowanie foyer, wymiana wysłużonych, ręcznie poruszanych, urządzeń technicznych, na nowoczesne, które dawać będą nowe możliwości scenograficzne. W porozumieniu z miastem planowane jest wykonanie remontu nawierzchni i modernizacja oświetlenia ulicy Teatralnej, aby przemienić ją w przyjazną przestrzeń miejską.

– Projekt modernizacji Teatru Wybrzeże jest na deskach, pan dyrektor Orzechowski potrafił Zarząd Sejmiku Województwa Pomorskiego, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przekonać do następnego etapu prac – powiedział Mieczysław Struk. – Chcielibyśmy bardzo, aby z programu operacyjnego zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomić drugi etap realizacyjny. Oczywiście samorząd województwa też będzie musiał wtedy wesprzeć Teatr Wybrzeże wkładem własnym, zapewniając finansowanie przedsięwzięcia z dwóch źródeł.

– Wszystko to pozwala nam myśleć bardzo optymistycznie co do dalszego rozwoju infrastruktury teatru – skonkludował Marszałek. – Mam nadzieję, że te budujące zapowiedzi dadzą też skrzydła zespołowi aktorskiemu i cały ten scenariusz uda się zrealizować. Życzę powodzenia!

Katarzyna Korczak

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *