Stanowczy protest SDP przeciw zaostrzeniu art. 212 Kodeksu karnego

MEDIA. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 Kodeksu karnego: „To utrwalenie patologii wymiaru sprawiedliwości”.

Przegłosowane przez Sejm zaostrzenie art. 212 Kodeksu karnego jest utrwaleniem patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości – uważa zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I apeluje do Senatu i Prezydenta o odrzucenie zmian.

Prezes SDP Krzysztof Skowroński:

Z tym niesławnym artykułem 212 SDP walczy przecież od wielu lat. Walka ta jest nieskuteczna. Przypominamy politykom wszystkich opcji, że to jest haniebny zapis. Problem jednak polega na tym, że politycy bardzo chętnie nas słuchają w tym zakresie, gdy są w opozycji. Wtedy też obiecują nam, że po dojściu do władzy zmienią prawo. Ale potem dochodzą do niej i zapominają o obietnicach, niczego nie zmieniają na lepsze, a jak widać w tym konkretnym przypadku, czasem nawet zaostrzają ten paragraf. Stąd nasz apel, który ma im przypomnieć ważne dla dziennikarzy kwestie.

(źródło: wirtualnemedia.pl)

Oświadczenie Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 k.k.  i apeluje do Senatu i Prezydenta  o wycofanie się z tej zmiany.

 W  przegłosowanej 16 maja 2019 r.  nowelizacji k.k.  znalazły się zapisy dotyczące rozszerzenia zakresu obowiązywania art. 212  k.k., który mówi, że „kto dopuszcza się pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Do art. 212 dopisano paragraf 2a, który stwierdza, że „tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w § 1 albo po jego popełnieniu tworzy fałszywe dowody na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłania inne osoby do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią”.

W ocenie Zarządu Głównego SDP oznacza to stworzenie nowego typu przestępstwa, polegającego na „tworzeniu fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu” i oznacza zaostrzenie zakresu obowiązywania art. 212 k.k.  Szczególnie bulwersujące jest przy tym objęcie tego przestępstwa ściganiem z urzędu w sytuacji, gdy samo pomówienie ściga się na podstawie prywatnej skargi.

 Proponowana regulacja prawna jest więc  utrwaleniem patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez utrzymywanie w nim represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii, co dla dziennikarzy jest szczególnie dotkliwe, o czym przekonujemy się na co dzień w swojej pracy. ZG SDP stanowczo protestuje przeciwko zaostrzeniu art. 212 k.k.

 Zarząd Główny SDP podkreśla, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe.

Proponowana regulacja prawna budzi nasz zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa.

Dlatego ZG SDP apeluje do Senatu i Prezydenta  o wycofanie się  z tej zmiany i po raz kolejny apeluje do Parlamentu o całkowitą likwidację art. 212 k.k.

W imieniu SDP:

 • Krzysztof Skowroński – prezes SDP
 • Witold Gadowski – wiceprezes SDP
 • Jolanta Hajdasz – wiceprezes SDP
 • Jadwiga Chmielowska – sekretarz generalny SDP
 • Aleksandra Rybińska – skarbnik ZG SDP
 • Maria Giedz – członek ZG SDP
 • Wanda Nadobnik – członek ZG SDP
 • Mariusz Pilis – członek ZG SDP
 • Piotr Legutko – członek ZG SDP
 • Stefan Truszczyński – członek ZG SDP
 • Ireneusz Bruski – członek ZG SDP
 • Marek Palczewski – członek ZG SDP
 • Tadeusz Woźniak – członek ZG SDP

21 maja 2019 r.

Minister Zbigniew Ziobro wycofuje zmiany zaostrzające art. 212

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział wycofanie z prac Senatu zaostrzenia art. 212 Kk.

– W związku z tym, że pojawiło się w obszarze debaty publicznej błędne stwierdzenie, że chcemy zaostrzyć paragraf za przestępstwo pomówienia, skoro ta sprawa budzi emocje, podjąłem decyzję, aby wycofać tę zmianę w ramach poprawki, którą zgłosimy w Senacie – powiedział minister Ziobro.  – Nie zgadzam się, że zaostrzamy prawo. Ale trzeba uszanować potrzebę debaty nad przepisami. Debaty zwłaszcza ważnej dla środowiska dziennikarskiego.

Zbigniew Ziobro zaprosił też na rozmowy w tej sprawie przedstawicieli środowiska dziennikarzy, m.in. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Takie konsultacje miałyby zacząć się tuż po wyborach do europarlamentu. – Sprawa nie jest zero-jedynkowa, wymaga głębszej dyskusji, a ja – jako minister sprawiedliwości – musze też dostrzegać interesy dziennikarzy. W geście szacunku dla dyskusji, jaka się przetoczyła, i rozumiejąc emocje, które w tej sprawie są, podjąłem decyzję o wycofaniu projektu. (źródło:www.wirtualnemedia.pl)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *