Siedzą i popracują. Za darmo dla służby zdrowia…

Urzad Marszalkowski

GDAŃSK. Służba Więzienna będzie współpracowała z pomorskimi szpitalami. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności skierowane zostaną do wykonywania prac poprawiających czystość i stan techniczny podmiotów leczniczych. Nieodpłatnie.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku wyrazili zainteresowanie realizacją wspólnych działań, których celem będzie kształtowanie społecznie pożądanych postaw u osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dzięki temu mogło dojść do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy naszymi  instytucjami. Aktu tego dokonali Marszałek i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku. Szczególnym gościem, który uczestniczył w tym wydarzeniu, był Minister Sprawiedliwości.

„Dzisiejsze porozumienie jest kontynuacją dobrej praktyki jaką jest współpraca Służby Więziennej z samorządem. Dzięki tej współpracy skazani, którzy są częścią tego społeczeństwa, będą mogli pracować dla niego. Według opinii psychologów świadczenie pracy na rzecz drugiego człowieka, pomaganie, jest sposobem na resocjalizację, na powrót do społeczeństwa. Dlatego tak dużą rolę do tego przywiązujemy” -€“ powiedział Marek Biernacki.

„Niech to będzie zachęta dla innych samorządów. Nam współpraca ze Służbą Więzienną układa się bardzo dobrze. Jako samorząd regionalny chcemy propagować ten sposób resocjalizacji. Zwłaszcza jeśli spotykamy się z tak dużą otwartością” -€“ dodał gospodarz spotkania,  Marszałek Województwa Pomorskiego.

W ramach współpracy Służba Więzienna będzie przygotowywała do pracy poza terenem zakładów karnych i aresztów śledczych osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Osoby te  skierowane zostaną do wykonywania prac poprawiających czystość i stan techniczny podmiotów leczniczych, dla których samorząd wojewódzki jest podmiotem tworzącym lub większościowym udziałowcem.  Praca świadczona przez skazanych będzie nieodpłatna.

Tego typu model współpracy międzyinstytucjonalnej jest dobrą praktyką od wielu lat stosowaną przez jednostki penitencjarne. Aktualnie gdańska Służba Więzienna kieruje do prac nieodpłatnych poza więziennymi murami ponad 300 skazanych, współpracując z ponad 100  różnymi podmiotami. Z tej współpracy korzystają szkoły,  fundacje, domy opieki społecznej, hospicja i wiele innych instytucji.

Dzięki podpisanemu  porozumieniu również podmioty lecznicze zarządzane przez samorząd terytorialny województwa pomorskiego będą mogły korzystać z nieodpłatnej pracy  skazanych, którzy będą odpowiedzialni za poprawę stanu czystości i stanu technicznego obiektów i terenów instytucji.

W pierwszej połowie 2014 roku Służba Więzienna okręgu gdańskiego przygotowała i skierowała skazanych  do prac publicznych na rzecz organów samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej i organizacji pożytku publicznego, którzy wypracowali w tym czasie niemal  190 000 godzin. Ich pracę dla społeczności lokalnych oszacowano na kwotę około 2 milionów złotych.

Dzieje się tak dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy nie tylko przygotowują i kierują osadzonych do pracy, ale także monitorują stopień ich zaangażowania i stale kontaktują się z przedstawicielami współpracujących podmiotów.

Możliwość nieodpłatnego zatrudnienia skazanych reguluje  art. 123a kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. Zatrudnienie w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych kształtuje się różnie. Jest to zależne od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty lub otwarty) oraz otwartości firm i samorządów lokalnych na współpracę. Umiejętne wykorzystanie możliwości daje takie efekty jak na przykład w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, gdzie zatrudnianych jest ogółem aż ponad  70 % skazanych.

Codziennie Służba Więzienna w okręgu gdańskim organizuje pracę dla blisko 1600 osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Oznacza to, że zatrudnianych w różnych formach jest ponad 40% więźniów, o 7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To duża ilość osadzonych biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkich skazanych można  skierować do zatrudnienia. Część z nich bowiem stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przez swoje agresywne zachowania, inni są zaburzeni lub uzależnieni. Kolejną grupę stanowią osoby starsze i niezdolne do pracy ze względów zdrowotnych. Kilkanaście procent wszystkich osadzonych stanowią tymczasowo aresztowani. Można powiedzieć więc, że do zatrudnienia w okręgu gdańskim  kierowani są niemal wszyscy, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani przez więzienny personel.

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Hanna Zych – Cisoń i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku ppłk Radosław Chmielewski byli uczestnikami spotkania, które odbyło się 25 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Podpisane zostało porozumienie, dzięki któremu Służba Więzienna będzie współpracowała z pomorskimi szpitalami.

mjr Robert Witkowski

rzecznik prasowy

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *