„Rada Etyki Mediów” bez reprezentacji m.in. SDP – subiektywne oceny wąskiej grupy osób…

MEDIA. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  informuje,  że  „Rady Etyki Mediów” nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce, a głoszone przez nią „stanowisko” jest prezentacją subiektywnych ocen wąskiej grupy osób…
Odpowiedź ZG SDP na oświadczenie „Rady Etyki Mediów”
 W związku z oświadczeniem „Rady Etyki Mediów”  z 11 lutego 2019 r.  na temat  cyt. zbadania na wniosek Związku Miast Polskich, czy „działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska SA oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nim dziennikarzy, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego życie, mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności, wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza” Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  informuje,  iż  Rada ta nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce, a głoszone przez nią „stanowisko” jest prezentacją subiektywnych ocen wąskiej grupy osób związanych  z Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP, utworzonym w 1982 r.  w miejsce zlikwidowanego dekretem o stanie wojennym SDP oraz współpracujących z SDRP organizacji.
Konferencja Mediów Polskich reprezentująca w latach 90. najważniejsze i największe podmioty funkcjonujące na rynku mediów w Polsce,  która  w 1995 r. powołała do życia Radę Etyki Mediów,  została zlikwidowana w  2013 r.
Zdaniem większości z  podmiotów powołujących Radę, wyczerpała ona wówczas swoją formułę działania.
Postulat rozwiązania Rady zgłosił 29 sierpnia  2013 r. ówczesny prezes TVP Juliusz Braun.
Współtworzące Radę Etyki Mediów, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wystąpiło z Konferencji wcześniej, już 7 kwietnia 2011 r. w proteście przeciwko stałemu ignorowaniu głosu tego Stowarzyszenia w Radzie, a  w proteście przeciwko upolitycznieniu działań Rady Etyki Mediów  występowali z niej kolejni jej członkowie, m.in. red. Anna Pietraszek, red. Teresa Bochwic, red. Tomasz Bieszczad i red. Maciej Iłowiecki.
Red. Maciej Iłowiecki  uzasadniał swoją decyzję o opuszczeniu Rady w październiku 2011 r. tym, że Rada Etyki Mediów  „nie chciała potępiać donosicielstwa, agresji, stronniczości dziennikarzy” oraz tym, iż „”usprawiedliwiała wszelkie ich zachowania”.
Obecna „Rada Etyki Mediów”  powołana jest  w 2015 r. przez stowarzyszenie  Konferencja Mediów Polskich utworzone z organizacji, które pozostały w Konferencji Mediów Polskich (w kształcie z 1995 r.)  po opuszczeniu  jej przez największe tworzące ją podmioty, m.in. Polskie Radio, TVP , KSD i SDP.  Aktualna „Rada Etyki Mediów” w niczym nie przypomina  Rady, która była tworzona przez całe środowisko dziennikarskie. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, największa i najstarsza organizacja dziennikarska w Polsce  nie uczestniczy w pracach tej Rady, ani z nią nie współpracuje.
W imieniu Zarządu Głównego SDP
Krzysztof Skowroński
Prezes SDP
Jolanta Hajdasz
Wiceprezes SDP
*  *  *
Centrum Monitoringu Wolności Prasy  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyraziło protest przeciw wypowiedziom sugerującym związek przyczynowy między materiałami Telewizji Polskiej a śmiercią Pawła Adamowicza. Sugestie o związku przyczynowym publikacji w TVP  ze śmiercią prezydanta Gdańska Centrum uznaje za „nie mające uzasadnienia w rzeczywistości manipulacje i próby wprowadzenia w błąd opinii publicznej”.
Przewodniczący Rada Etyki Mediów, Ryszard Bańkowicz:
Rady Etyki Mediów nie ma jednak wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim kompetencji, by dociekać – o co prosili autorzy pisma Związku Miast Polskich – czy złamanie wskazanych zasad etyki dziennikarskiej wobec Pawła Adamowicza można uznać za okoliczność związaną z zamachem na jego życie. (źrodło: wirtualmenedia.pl)

Rada Etyki Mediów przedstawiła swoją opinię o materiałach opublikowanych na antenie Telewizji Polskiej na temat prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza.  REM uważa, że naruszone zostały zasady Karty Etycznej Mediów. M.in. autorzy tych materiałów mieli rzekomo manipulować faktami, sugestiami i domniemaniami, aby przedstawić Adamowicza jako osobę niegodną zaufania. MEN uważa, że w tych publikacjach nie dano krytykowanemu prezydentowi szansy odniesienia się do zarzutów.

Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stwierdził, że  stanowisku Rady Etyki Mediów brakuje konkretnych przykładów naruszeń zasad, o których wspomina w wydanym oświadczeniu. Dyrektor Olechowski uważa, że stanowisko REM ma charakter stanowiska politycznego, a nie rzeczowej i merytorycznej opinii. Rada w przeszłości wydawała opinie nacechowane ideologiczne, a nie merytoryczne.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *