Ptasi raj na składowisku przy elektrowni

​56 gatunków ptaków zaobserwowano  na terenie składowiska odpadów paleniskowych eksploatowanego przez Energę Elektrownie Ostrołęka SA. Można tutaj  zobaczyć m.in. żurawie, bociany, cyraneczki i szczygły. Wiele gatunków szuka na tym terenie pożywienia, a czajki, krzyżówki, szpaki i świstuny zatrzymują się tutaj podczas wiosennej i jesiennej migracji.
W okresie wiosennej i jesiennej wędrówki ptaków, kwatery na składowisku odpadów paleniskowych przy Elektrowni Ostrołęka, stanowią atrakcyjny obszar żerowiskowy i miejsce odpoczynku dla migrujących gatunków. Teren ten jest zlokalizowany w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Narwi” jako obszar specjalnej ochrony ptaków. Spółka na bieżąco monitoruje składowisko i nie stwierdziła jego negatywnego wpływu na awifaunę przelotną, a wręcz przeciwnie, tereny te są zamieszkiwane i masowo odwiedzane przez różne gatunki ptaków.

Ptasie radio
Jak wynika z Raportu rocznego z wykonania nadzoru przyrodniczego nad rozbudową składowiska odpadów paleniskowych Łęg w 2017 roku spółka wykonała 16 kontroli, podczas których liczono występujące tam ptaki, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wodno-błotnych. Odnotowano 10.683 ptasie osobniki spośród 56 gatunków.
Ze względu na skąpą szatę roślinną i charakter składowiska mało jest ptaków lęgowych. Zauważono jedną parę świergotka polnego (3 pary w 2016) – gatunku podlegającego specjalnej ochronie, 150 brzegówek (na występujących 200 nor),  15-19 par skowronka.
Niska roślinność trawiasta stwarza dobre warunki żerowiskowe dla ptaków przelotnych, jak i gniazdujących w pobliżu. W sezonie wiosenno-letnim zauważono  błotniaki stawowe, żurawie i  bociany białe. Więcej ptaków odnotowano  w okresie wiosennej i jesiennej migracji. Wśród zatrzymujących się czasowo na obszarze składowiska ptaków odnotowano 2600 czajek, 1000 krzyżówek, 400 świstunów, 300 szpaków. Składowisko wybierają sobie również ptaki zimujące w Polsce. W styczniu, lutym i grudniu 2017r.  zauważono 150 krzyżówek i 15 cyraneczek, 45 szczygłów.

 

Pomagamy
Zgodnie z zaleceniami RDOŚ w 2012r. elektrownia umieściła na składowisku budki lęgowe dla kaczek, traczy i pustułek. Niestety w 2017 roku nie zauważono obecności tych gatunków. W porozumieniu z ornitologami, spółka rozważa przeniesienie budek dla kaczek i traczy na drzewa znajdujące się pomiędzy składowiskiem a Narwią, a budki dla pustułek chce umieścić na szczycie wysokiego budynku lub na kominie. Dla ochrony jaskółek brzegówek, które wygrzebują nory w pionowych urwiskach ziemnych, elektrownia utrzymuje maksymalny poziom odpadów poniżej granicy dolnych nor występujących w skarpie kwater.
(energa.pl)

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *