Przywrócenie dolnej Wisły dla gospodarki

tczew_wisla_jw_2

Tczew. Nadchodzi wielka woda… Fot. Janusz Wikowski

POMORZE.  Niedopuszczalne jest, by rocznie 32 mld metrów sześciennych wody Wisły spływały bezproduktywnie do Bałtyku. Rozwiązaniem tych problemów byłoby m. in. wznowienie -€“ zgodnej ze współczesnymi wymogami środowiskowymi -€“ prac nad kaskadyzacją tego odcinka Wisły, nowymi stopniami wodnymi, zaprojektowanie nowoczesnej  infrastruktury melioracyjnej dbającej zarówno o jakość, jak i odpowiedni stan wody.

Bezpieczny rozwój dolnej Wisły uzależniony jest od sprawności systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, jak również możliwości jej retencjonowania.

Po raz pierwszy w tej kadencji samorządu, Sejmik Województwa Pomorskiego będzie obradował poza murami Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Najbliższa sesja sejmiku odbędzie się w środę, 30 marca, o godz. 11, w Urzędzie Miejskim w Tczewie. Głównym tematem sesji będzie dyskusja na temat potrzeby przywrócenia dolnej Wisły dla gospodarki.

Okazją do organizacji sesji w Tczewie jest ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego  – Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Władze województwa chcą by mieszkańcy Pomorza identyfikowali się z naszym regionem, poznali i utożsamiali się z jego symbolami i osiągnięciami.  W bieżącym roku obchodzić będziemy szereg rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, w tym 550. rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski. Rocznice te są okazją do zwrócenia uwagi na specyfikę dziejów naszego regionu.

– Chcemy zwrócić uwagę wszystkich Pomorzan na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze – powiedział Jan Kleinszmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Jedną z cech wyróżniających nas tle innych polskich regionów była i jest dotychczas duża aktywność obywatelska i umiejętność samoorganizacji mieszkańców, przekładająca się na rozkwit życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

 

Jak informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ważnym punktem obrad będzie podpisanie w Tczewie deklaracji woli współpracy na rzecz rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego dolnej Wisły, którą podpiszą marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

– Na obszarze obu województw kumuluje się większość problemów związanych z gospodarką wodną dolnej Wisły – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. -€“ Jednocześnie odcinek ten posiada nieporównywalny do innych, potencjał gospodarczy w postaci portów morskich, transportu śródlądowego (obecnie do rejonu Bydgoszczy – Solca Kujawskiego), korzystnych lokalizacji platform multimodalnych, hydroenergetyki, dużej retencji wody oraz turystyki i rekreacji. Potencjał ten wymaga podjęcia pilnych działań, dotyczących w pierwszej kolejności przygotowania ważnych dokumentów regulujących gospodarkę wodną oraz programowych, projektowych i wreszcie realizacyjnych.

Współpraca ma dotyczyć realizacji zadań dotyczących m.in.: rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, dostępności wody i jej retencji, a także ochrony środowiska. Strony  podejmować będą wszelkie starania na rzecz gospodarczego wykorzystania potencjału dolnej Wisły i przywrócenia możliwości transportowych na Wiśle od Gdańska do Warszawy, zarówno pod kątem potrzeb wodnej żeglugi śródlądowej i turystycznej. Aby umożliwić wsparcie rozwoju regionu dolnej Wisły konieczne jest zbudowanie optymalnej infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i dynamiczny rozwój ich przeładunków, nowoczesnych centrów multimodalnych nad Wisłą pozwalających na integrację transportu wodnego, drogowego, kolejowego. W naturalny sposób wraz z rozwojem infrastruktury na Wiśle powstawałyby warunki do rozwoju turystyki, której atrakcyjność miałaby ogólnoeuropejskie znaczenie ze względu na nowoczesność, unikalność przyrodniczą i kulturową oraz zgodny z wymaganiami środowiskowymi charakter projektów infrastrukturalnych.

Bezpieczny rozwój dolnej Wisły uzależniony jest od sprawności systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, jak również możliwości jej retencjonowania. Niedopuszczalne jest, by rocznie 32 mld metrów sześciennych wody Wisły spływały bezproduktywnie do Bałtyku. Rozwiązaniem tych problemów byłoby m. in. wznowienie -€“ zgodnej ze współczesnymi wymogami środowiskowymi -€“ prac nad kaskadyzacją tego odcinka Wisły, nowymi stopniami wodnymi, zaprojektowanie nowoczesnej  infrastruktury melioracyjnej dbającej zarówno o jakość, jak i odpowiedni stan wody.

Kolejne sesje zaplanowano m.in. w Słupsku i Kwidzynie.

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *