Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się coraz popularniejsze

scieki

W chwili obecnej ledwie 3 proc. polskich gospodarstw domowych korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak widać wyraźnie, że ich liczba wzrasta każdego roku. Świadczy to więc o tym, że coraz więcej osób ma na uwadze ochronę środowiska naturalnego i wody pitnej, z której będą korzystały kolejne pokolenia. Jak wygląda zasada działania przydomowej oczyszczalni? Sprawdźmy to.

Czym właściwie jest przydomowa oczyszczalnia?

Pod pojęciem przydomowej oczyszczalni ścieków kryje się urządzenie, które pozwala na oczyszczenie ścieków w stopniu, który umożliwia odprowadzenie ich do gruntu pod postacią oczyszczonej wody. Małe oczyszczalnie możemy scharakteryzować jako:

  • • oczyszczalnie autonomiczne – ich zadaniem jest oczyszczanie wyłącznie tych ścieków, które pochodzą z obiektu, dla którego oczyszczalnia została zaprojektowana,
  • • oczyszczalnie biologiczno – mechaniczne – są to obiekty, w których biologiczne procesy oczyszczania ścieków, wspomagane są procesami mechanicznymi,
  • • grawitacyjne – są to obiekty, działające na zasadzie grawitacyjnego przepływu ścieków,
  • • bytowo – gospodarcze – czyli takie, które oczyszczają ścieki będące efektem funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Jak są zbudowane oczyszczalnie biologiczne?

Nie ma jednej recepty, według której projektowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Istnieją jednak pewne elementy wspólne, jak osadnik gnilny czy separator.

Osadnik gnilny to nic innego jak zbiornik, który ma za zadanie wstępne oczyszczenie ścieków. Na jego dnie zbiera się osad, który ulega procesom gnilnym.

Separatory tłuszczów stosowane są zawsze wtedy, gdy do oczyszczania ścieków wykorzystywany jest element biologiczny. Nagromadzony w ściekach tłuszcz wykazuje niekorzystne działanie nie tylko na system kanalizacyjny, ale też znacząco utrudnia pracę oczyszczalni biologicznej. Co prawda ścieki bytowe nie zawierają tłuszczu w ilościach, które wymuszają użycie separatora, jest to jednak wskazane. Separator tłuszczów jest natomiast obowiązkowym elementem w małych oczyszczalniach, projektowanych dla obiektów, takich jak kuchnie komercyjne czy zakłady gastronomiczne, gdzie nagromadzenie substancji tłustych jest znaczne.

Jak działa separator montowany w oczyszczalni?

Typowe separatory tłuszczów są urządzeniami mechanicznymi, które zatrzymują substancje tłuste w trakcie przepływu ścieków. Sposób działania tych urządzeń pozwala także na zatrzymanie znacznej części zawiesiny opadającej, która gromadzona jest w zbiorniku urządzenia. W separatorach przeznaczonych do izolowania części stałych nie stosuje się zbiornika osadowego. Za separowanie większych elementów odpowiedzialne jest sitko, ustawione na wlocie.

Co jest istotne?

Najważniejszym kryterium, decydującym o możliwości budowy oczyszczalni, jest jej odległość od wód gruntowych i ujęć wodnych. Odległość ochronna od wody gruntowej mierzona jest w pionie, jako przestrzeń między poziomem drenażu a lustrem wody gruntowej. Nienasycona gleba oraz błona biologiczna nad poziomem wody, stanowi naturalny filtr, zatrzymujący drobnoustroje. Odległość ta powinna wynieść minimum 1,5 m.

Aby zapobiec niebezpieczeństwu rozprzestrzenienia się mikroorganizmów chorobotwórczych, niezbędne jest także zachowanie odpowiedniej odległości od ujęć wodnych, która powinna wynieść minimum 30 m.

Przykładem rozwiązań opisanych w artykule są separatory firmy Metalbud.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *