Przed powodzią na Pomorzu – diagnoza ryzyka dla zdrowia i życia…

WP_20141119_003

Przedstawiciele RZGW podczas posiedzenia komitetu. Pierwsza z lewej dyr. RZGW w Gdańsku, Halina Czarnecka. Fot. RZGW Gdańsk.

POMORZE. Analiza przestrzennego rozkładu zagrożenia i ryzyka powodziowego w poszczególnych zlewniach planistycznych oraz w skali całego Regionu Wodnego, przeprowadzona dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi została przedstawiona na  spotkaniu dotyczącym opracowywania planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Pod przewodnictwem dyrektora RZGW w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Tym samym zakończyła się seria spotkań grup powołanych na potrzeby opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Wolnej Wisły.
W dniach 12-19 listopada odbyły się spotkania Komitetu Sterującego Regionu Wodnego Dolnej Wisły, Grupy Planistycznej oraz pięć zespołów planistycznych zlewni, tj.: rzek Przymorza, Zalewu Wiślanego i Zatok, Dolnej Wisły, Drwęcy i Osy oraz Brdy, Wdy i Wierzycy.
W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województwa Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Morskich, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele miast, starostw i gmin, a także dyrekcja i pracownicy RZGW.
Na spotkaniach przedstawiona została analiza przestrzennego rozkładu zagrożenia i ryzyka powodziowego w poszczególnych zlewniach planistycznych oraz w skali całego Regionu Wodnego, przeprowadzona dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), będących efektem opracowania Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP), dla których stworzono mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na podstawie poziomów ryzyka zdiagnozowanych dla czterech kategorii: zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej oraz w wyniku analiz metodą ekspercką wyodrębniono główne obszary problemowe.
Dla wyznaczonych obszarów problemowych w poszczególnych zlewniach planistycznych zaprezentowano sposób wyznaczania wariantów planistycznych oraz omówiono propozycje tych wariantów bazujących na dokonaniu wyboru działań ograniczających ryzyko powodziowe (które mogą zmniejszyć, zneutralizować lub rozłożyć w czasie zdiagnozowane problemy).
– Na spotkaniach zaprezentowane zostały również propozycje instrumentów, które mają wesprzeć zarządzanie ryzykiem powodziowym – powiedział nam Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Są to instrumenty prawno-finansowe (w tym m.in. ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi, zasady gospodarowania obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi), instrumenty analityczne (w tym m.in. system gromadzenia danych o przebiegu powodzi, zagrożeniach, stratach), instrumenty informacyjne i edukacyjne oraz instrumenty kompensacji oddziaływań na środowisko naturalne.

komitet sterującyG0495

Obrady komitetu sterującego. Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, trzeci z lewej. Fot. RZGW Gdańsk

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *