Pieniądze na transport zbiorowy i infrastrukturę drogową

GDAŃSK. Marszałek Mieczysław Struk podpisze jutro, tj. w piątek, 3 października, o godz. 14.30, 2 umowy i 3 aneksy do umów dotyczące dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Unijne wsparcie otrzymają: miasto Słupsk, miasto Gdańsk, powiat chojnicki oraz miasto i gmina Debrzno.

Jak informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy UMWP, w ramach działania Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego unijne dofinansowanie otrzyma projekt miasta Słupska pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”, który otrzyma 23,6 mln zł z UE (wartość projektu to 38,5 mln zł). Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury związanej z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu nadzoru ruchu i elektronicznej informacji pasażerskiej, a także modernizacją zaplecza technicznego transportu zbiorowego. Przebudowany zostanie układ przystanków tworzących węzeł przesiadkowy Dworzec Kolejowy i Autobusowy na ul. Kołłątaja i W. Polskiego. Zostanie też wybudowanych blisko 2 km dróg rowerowych o charakterze transportowym. W ramach projektu planuje się również zakup 18 nowych autobusów (w tym 5 autobusów zasilanych gazem CNG) oraz przeszkolenie 100 kierowców obsługujących pojazdy transportu zbiorowego w Słupsku. Projekt zostanie zrealizowany do września 2015 r.

Ponadto przedstawiciele miasta Gdańska podpiszą aneks zwiększający poziom dofinansowania z UE „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIC” z 65% do 70%. Dzięki temu projekt o wartości 124,5 mln zł otrzyma dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5,4 mln zł (całość unijnego dofinansowania to 75,9 mln zł). W ramach projektu planuje się budowę węzłów integracyjnych i infrastruktury towarzyszącej dla przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Brętowo, Jasień oraz Kiełpinek. Planuje się także budowę dojazdów do przystanków Jasień i Kiełpinek. Ponadto w ramach projektu zaplanowano przebudowę ponad 4 km torowiska tramwajowego ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, a w szczególności systemu PKM z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska. Projekt zostanie zrealizowany do października 2015 roku.

W ramach działania „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej” podpisana zostanie jedna umowa z miastem Gdańsk na realizację projektu „Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego”. Wartość projektu to 15,01 mln zł, zaś unijne wsparcie to 7,37 mln zł. Projekt usprawni połączenie regionalnego węzła integracyjnego komunikacji publicznej w Gdańsku Wrzeszczu z Trasą Słowackiego. Przebudowana i poszerzona zostanie ul. Kilińskiego, wybudowany zostanie też nowy odcinek drogowy ul. Nad Stawem, łączący ul. Kilińskiego z ulicą Kościuszki i Słowackiego. Realizowane przedsięwzięcie pozwoli na zmodernizowanie sieci drogowej Gdańska w okolicy dworca we Wrzeszczu oraz dostosuje wymienione drogi do zwiększonego natężenia ruchu drogowego. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2015 r.

Ponadto aneksy do umów podpiszą:

– powiat chojnicki – zwiększający poziom dofinansowania (z 50% do 75%, tj. o 2,29 mln zł) projektu „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu”. Wartość projektu to 9,15 mln zł, zaś unijne dofinansowanie 6,86 mln zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Karsin – Czersk na odcinku granica powiatu chojnickiego – Mokre – Malachin (dł. 6,26 km) wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre – Gotelp (dł. 0,26 km). Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie oraz stref inwestycyjnych. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2015 r.

– miasto i gmina Debrzno – zwiększający poziom dofinansowania (z 46,31% do 62,82%, tj. o 1,6 mln zł) projektu przebudowy ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna. Wartość projektu to 9,7 mln zł, unijne dofinansowanie 6,1 mln zł. Aneks zwiększający poziom dofinansowania z 46,31% do 62,82%, t.j. o 1,6 mln zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Długiej w Debrznie wraz z okolicznymi skrzyżowaniami. W wyniku realizacji projektu przebudowane zostanie 1,04 km dróg gminnych, 0,13 km dróg wojewódzkich i 0,27 km dróg powiatowych, powstaną 2 skrzyżowania typu rondo, lewoskręty i zatoka autobusowa. Po realizacji projektu droga stanowić będzie wewnętrzną obwodnicę miasta umożliwiając ruch tranzytowy z ominięciem centrum. Inwestycja przyczyni się do poprawy spójności i efektywności systemu transportowego województwa pomorskiego. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2014 r.

Może zainteresuje Cię:

Kúpiť Viagru online bez receptu Kup Viagra 100mg online bez recepty w Polsce Kup Levitra 20 mg online bez recepty w Polsce Viagra Koupit levně online bez receptu Koupit Kamagra online bez předpisu Kup Cialis 20 mg online bez recepty w Polsce Koupit Cialis bez předpisu v Praze Koupit Viagru bez předpisu Praha