Protest w sprawie likwidacji szkół i w obronie nauczycieli

GDAŃSK. Sprzeciwiamy się planom zmian zatrudnienia nauczycieli – już nie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela a Kodeksu Pracy (dotyczy to Pałacu Młodzieży i Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej). Domagamy się zachowania praw  nabytych.

Stanowisko  

ws. planów likwidacji/przekształceń szkół w Gdańsku

 Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań Miasta Gdańska w sprawie  likwidacji/przekształceń placówek oświatowych w bieżącym roku.

Krytycznie oceniamy tryb powiadamiania o zamiarze zmian w sieci szkolnej. Następowało to drogą telefoniczną lub poprzez media. Zabrakło wcześniejszych rozmów z zainteresowanymi dyrektorami  na temat argumentów przemawiających za dana zmianą. Dotyczy to również placówek, które miałyby przejąć uczniów zlikwidowanych szkół.

Negatywnie odbieramy odwoływanie, i to często w ostatniej chwili, ustalanych wcześniej spotkań. Związki zawodowe zostały zawiadomione zgodnie z prawem  mając 30 dni na wyrażenie opinii. Termin ten mija tuż przed lutową sesją Rady Miasta, która będzie głosować projekty  uchwał. Jednakże czasu jest co raz mniej, wieloletnie doświadczenie uczy, że jeżeli uchwała o zamiarze likwidacji zostanie podjęta, to w tym kształcie również jest uchwalana w maju, czy czerwcu. Kolejne spotkania w szkołach planowane są dopiero po dwutygodniowych feriach. NSZZ „Solidarność” zamierza uczestniczyć w tych spotkaniach, by poznać wszystkie argumenty obu stron. Planujemy też spotkania z przedstawicielami szkół w okresie ferii, by omówić prawne uwarunkowania proponowanej restrukturyzacji.

Sprzeciwiamy się planom zmian zatrudnienia nauczycieli – już nie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela a Kodeksu Pracy (dotyczy to Pałacu Młodzieży i Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej). Domagamy się zachowania praw  nabytych. Zatrudnienie na podstawie Karty – swoistego układu zbiorowego dla nauczycieli daje stabilizację zatrudnienia, co wpływa jakość pracy. Daje też gwarancje rodzicom na właściwy proces opiekuńczo- wychowawczy.

Po raz kolejny apelujemy o przedstawienie długofalowej polityki w zakresie restrukturyzacji sieci szkolnej w Gdańsku, jasnych kryteriów ew. likwidacji, łączenia szkół, placówek. Zwracamy uwagę, że rachunek ekonomiczny oraz kalendarz wyborczy, (restrukturyzacja tuż po wyborach) nie mogą być głównymi wyznacznikami polityki oświatowej w naszym mieście. Oczekujemy, że Pan Prezydent i Rada Miasta Gdańska wezmą pod uwagę argumenty zainteresowanych stron, będą mieć na uwadze sytuację uczniów oraz pracowników szkół, zanim podejmą ostateczne decyzje.

Bożena Brauer  

Przewodnicząca KM PO i W NSZZ  ”Solidarność  w Gdańsku

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *