Obajtek zapowiada efektywniejsze działania Energii

Daniel Obajtek

POMORZE. Nowy prezes Zarządu Energa SA. Daniel Obajtek zapowiada nowy model Grupy: firma ma przejść w 2017 r. proces takiej organizacji podmiotu, która zapewni lepsze, efektywniejsze działania.

Grupa Energa podsumowała wyniki za 2016 r. Nowy Zarząd przedstawił efekty działania firmy pod rządami starego Zarządu.  Motorem rozwoju Grupy Energa w 2016 r. był Segment Dystrybucji.

Lepsze wyniki finansowe w kluczowym dla Grupy Segmencie Dystrybucji, wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej, poprawa niezawodności dostaw energii – tak w Komunikacie dla mediów  zaprezentowano podsumowanie wyników Grupy Energa uzyskanych w 2016 r. Wyniku netto Grupy za ten okres obniżył się, wpływ na to miały głównie odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe. Pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia rynkowego Grupa Energa osiągnęła wyniki finansowe zapewniające jej stabilny rozwój i dobre podstawy dla realizacji nowej strategii rozwoju do 2025 r.

Grupa Energa w 2016 roku, mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej i regulacyjnej, rozpoczęła realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych oraz kontynuowała proces optymalizacji działania całej Grupy. W 2016 roku jej przychody ze sprzedaży wyniosły 10 181 mln zł. Ich spadek udało się ograniczyć do 6 proc. w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy to przychody osiągnęły poziom 10 804 mln zł.

Zysk netto wyniósł 147 mln zł. Należy podkreślić, że został on obciążony odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych, przede wszystkim w Segmencie Wytwarzanie (na kwotę 573 mln zł brutto). Wynik netto oczyszczony z wpływu tych zdarzeń o charakterze niegotówkowym to 629 mln zł. W 2015 roku było to 858 mln zł.

Środki z planu Junckera

Podczas konferencji prasowej wiceprezes Zarządu Energa Jacek Kościelniak powiedział, że Grupa Energa stara się o dofinansowanie z tzw. planu Junckera. Będzie też rozwijała stacje ładowania samochodów elektrycznych. Energa ma już siedem stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Natomiast w poniedziałek 3 kwietnia w Gdańsku uruchomiony ma być pierwszy w kraju punkt wynajmu samochodów napędzanych energią elektryczną. W pierwszym etapie ma to być usługa dla firm działających w Olivia Business Centre.

W kwestii pozyskania środków finansowych  z planu Junckera Energa współpracuje z Ministerstwem Rozwoju.
Środki z tego funduszu zainwestowane  mają być w realizację projektów poprawiające dystrybucję energii, niezawodność dostaw i bezpieczeństwo. Także na projekt Kaskady Dolnej Wisły (budowy na II stopniu wodnym na Wiśle w Siarzewie elektrowni wodnej), który znalazł się na rządowej liście inwestycji strategicznych będą niezbędne środki.

Firma stara się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. plan Junckera).
Spółka chce wyemitować obligacje hybrydowe, o bardzo długim terminie zapadalności. Wcześniej spółka informowała, że jest w procesie pozyskania finansowania z EBI w kwocie do 250 mln euro.
– Jesteśmy zaangażowani w rozmowach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, chcemy wyemitować obligacje hybrydowe o bardzo długim terminie zapadalności – powiedział Marcin Biniaś, dyrektor departamentu ds. finansowych Energa SA. –  Zakładany, że do podpisania dokumentów dojdzie na przełomie kwietnia i maja br.

Wyniki poprzedniego Zarządu

W 2016 r. Energą zrządzała ekipa, której liderem był Dariusz Kasków. Ekipa ta została wymieniona przez Radę Nadzorczą prawie w całości. Stanowisko zachował jedynie wiceprezes ds. korporacyjnych Grzegorz Ksepko.

Jaki stan przejęła nowe ekipa?

EBITDA Grupy w 2016 roku wyniosła 2 027 mln zł, co stanowi spadek o 9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Powodem było przede wszystkim obniżenie EBITDA dwóch Segmentów – o 133 mln zł (tj. o 77 proc.) w ujęciu rok do roku w Sprzedaży oraz o 77 mln zł (tj. 20 proc.) w porównaniu do 2015 roku w Wytwarzaniu. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA miał Segment Dystrybucja – wzrost o 32 mln zł (tj. o 2 proc.).

Działając w trudnym otoczeniu i warunkach silnej konkurencji Grupa Energa poprawiła wiele parametrów. I tak, Energa Operator zanotowała wzrost liczby klientów o 1 proc. w stosunku do 2015 roku. Na koniec 2016 roku spółka dostarczała energię do 3 007 tys. klientów.

Dzięki stale rozwijanej ofercie handlowej oraz skutecznej polityce w zakresie pozyskiwania klientów, Grupa Energa w 2016 roku zanotowała dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (+17 proc. r/r) oraz gazu (2,5-krotny wzrost r/r).

Energa kolejny raz poprawiła również wskaźniki ciągłości zasilania. W 2016 roku średni czas awarii na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) skrócił się o 20 proc. Średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się o 18 proc. – z 3,4 do 2,8.

Odpowiedzią na wymagające warunki rynkowe i zmieniające się regulacje prawne jest przyjęta jesienią 2016 roku strategia rozwoju Grupy Energa do 2025 r. Rozpoczęta właśnie realizacja zawartych w niej celów pozwoli utrzymać Grupie stabilną pozycję finansową, budować przewagę konkurencyjną i zagwarantować możliwości trwałego rozwoju.

– Dostrzegam obszary, gdzie możemy znacznie bardziej wykorzystać potencjał wzrostu i  efekt synergii. Naszym celem jest  zdecydowana poprawa  efektywności funkcjonowania Grupy, jakości świadczonych usług, pozycji  rynkowej oraz zdolności do realizowania inwestycji. W 2017 roku Grupa Energa przejdzie proces takiej organizacji podmiotu, która zapewni lepsze, efektywniejsze działania. Nowy model Grupy z całą pewnością umożliwi stosowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich stron tego procesu mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Energa SA.

Realizacja strategii umocni pozycję Grupy

Przyjęta jesienią 2016 roku strategia koncentruje się na dwóch celach: rozwoju nowoczesnej infrastruktury w ramach biznesu regulowanego oraz zaawansowanej technologicznie ofercie dla klientów, co pozwoli Grupie uzyskiwać stabilne przychody i realizować rentowne projekty inwestycyjne.

Energa rozpoczęła już rozszerzanie swojej oferty dla klientów, obejmując nowe obszary działalności. Około 100 nowych produktów i nowe kanały sprzedaży pozwolą Grupie na przejście od roli sprzedawcy energii elektrycznej do dostawcy mediów oraz zintegrowanych rozwiązań dla domu, biznesu i samorządów. Do 2020 roku Grupa planuje uzyskać z nowych produktów ok. 100 mln zł EBITDA, aby do 2025 r. osiągnąć poziom 300 mln zł.

W ramach planu inwestycyjnego, który zakłada wydatki na poziomie 20,6 mld zł do 2025 r., Energa będzie realizować inwestycje oparte o partnerstwa strategiczne i rynek regulowany, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Grupy. Aż 65 proc. nakładów zostanie poniesionych w Segmencie Dystrybucji, na budowę wartości regulacyjnej aktywów oraz dotrzymanie wymogów jakościowych pracy OSD. W Segmencie Wytwarzania realizowane będą inwestycje związane z modernizacją aktywów oraz budową nowych mocy, na które przeznaczone zostanie ok. 30 proc. środków.

Produkcja energii  

Grupa Energa w 2016 roku wyprodukowała o ok. 191 GWh (o 5 proc.) mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główną przyczyną był:

 • spadek produkcji w elektrowni systemowej w Ostrołęce spowodowany m.in. remontem kapitalnym jednego z bloków oraz mniejszym zapotrzebowaniem PSE na pracę w wymuszeniu;
 • zmniejszenie produkcji energii ze współspalania biomasy (o 598 GWh), które wynika ze zmiany miksu paliwowego w elektrowni w Ostrołęce;
 • spadek produkcji z farm wiatrowych Grupy (o 48 GWh) na skutek mniejszej wietrzności, pomimo oddania do użytku nowej farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW.

Grupa odnotowała w 2016 roku wyższą o 117 GWh produkcję energii w elektrowniach wodnych przepływowych, co było efektem przede wszystkim korzystnych warunków hydrologicznych.

Inwestycje budujące potencjał rynkowy

W 2016 roku Energa zrealizowała inwestycje o wartości 1,56 mld zł, co jest porównywalne z rokiem poprzednim (1,58 mld zł). Z tego ponad 81 proc. w Segmencie Dystrybucji, gdzie nakłady wyniosły 1,3 mld zł. Obejmowały one w 2016 roku:

 • rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców,
 • modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii, rozwój innowacyjnych technologii i rozwiązań sieciowych, m.in. wdrażanie inteligentnych sieci oraz opomiarowania AMI.

Efektem tych działań było:

 • przyłączenie 33 tys. nowych klientów,
 • wybudowanie i zmodernizowanie 4 490 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
 • przyłączenie do sieci 2 296 nowych źródeł OZE (w tym 2 236 mikroinstalacji).
   
  Trudny rok 2017
  Wynik EBITDA Energi, który w 2016 r. sięgnął blisko 2,03 mld zł, może być trudny do powtórzenia w 2017 roku – poinformował podczas konferencji prasowej Grzegorz Ksepko, wiceprezes Energi ds. korporacyjnych. – Z przyczyn obiektywnych. Wiceprezes Ksepko wskazał m.in. na remont kolejnego bloku w elektrowni Ostrołęka, dalszy spadek cen zielonych certyfikatów, a w segmencie sprzedaży wysokie koszty „Sprzedawcy Zobowiązanego”.
  Energa podała, że 2017 rok będzie pod silnym wpływem czynników rynkowych i regulacyjnych.

  – Wynik w segmencie dystrybucji jest nie do powtórzenia ze względu na zdarzenia jednorazowe w 2016 roku. Robimy wszystko, by go utrzymywać, ale powtórzyć będzie trudno – powiedziała podczas konferencji Agnieszka Okońska z Energa-Operator. Spółce trudno będzie powtórzyć wyniki segmentu dystrybucji z 2016 roku.
  W segmencie wytwarzania, w OZE spółka spodziewa się dalszego spadku cen zielonych certyfikatów oraz potencjalnie lepszych warunków hydrometeorologicznych i większej wietrzności, a na wyniki Elektrowni w Ostrołęce wpływ będą miały utrzymanie sposobu dysponowania blokami przez PSE, rynkowe ceny węgla oraz remont kolejnego bloku (przerwa techniczna w okresie marzec-kwiecień).
  Wśród czynników wpływających na wyniki w segmencie sprzedaży wpływ będą mieć: wysokie koszty „Sprzedawcy Zobowiązanego”, niskie ceny zielonych certyfikatów w kontekście długoterminowych kontraktów zakupu praw majątkowych, obniżenie przez URE taryfy G na 2017 rok średnio o 4,3 proc. oraz utrzymanie wolumenu sprzedaży detalicznej.

Może zainteresuje Cię:

Kúpiť Viagru online bez receptu Kup Viagra 100mg online bez recepty w Polsce Kup Levitra 20 mg online bez recepty w Polsce Viagra Koupit levně online bez receptu Koupit Kamagra online bez předpisu Kup Cialis 20 mg online bez recepty w Polsce Koupit Cialis bez předpisu v Praze Koupit Viagru bez předpisu Praha