Miliardy na poprawę stanu wód i ochronę przeciwpowodziową Dolnej Wisły.

zdjęcie z konferencji w Gdańsku sm DSC_2826

Prezentacja Witolda Sumisławskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

POMORZE. Miliardy złotych na poprawę stanu wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie wodnym Dolnej Wisły. W Gdańsku 21 kwietnia odbyła się konferencja dotycząca tych problemów. Uczestniczyło w niej ponad 150 ekspertów, w tym: przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły – poinformował 21 kwietnia w Gdańsku Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast działania związane ze zmniejszeniem ryzyka powodziowego zaplanowano na ok. 1,1 mld zł.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć dotyczących poprawy wód zaplanowanych w latach 2016-2021 znalazła się budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji m.in. w aglomeracji Gdańsk. Ponadto zaplanowano działania, które poprawić stan wód przejściowych i przybrzeżnych. Ich koszt to 175 mln zł, aż 139 mln zł z tej kwoty wydane będzie na renaturyzację dna i brzegu morskiego.

To nie wszystkie zamierzenia w gospodarce wodnej. Zgodnie z zapisami aktualizowanych obecnie planów gospodarowania wodami (aPGW) w latach 2016-2021 w regionie Dolnej Wisły ma być podjętych w sumie 57 inwestycji szacowanych na blisko 18,5 mld zł. Prezes Sumisławski zapowiedział m.in. zakończenie w czerwcu rewitalizacji Kanału Elbląskiego (umożliwi to żeglugę na całej jego długości), a do końca roku I etapu „Programu Żuławskiego–2030” obejmującego najważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe w regionie.

Tempo inwestycji w regionie wodnym Dolnej Wisły nie zwalnia. Wśród największych planowanych przedsięwzięć jest przebudowa wejścia do portu w Elblągu – powiedział Prezes KZGW, Witold Sumisławski.

W gdańskiej konferencji dotyczącej projektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju oraz Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla regionu wodnego Dolnej Wisły, uczestniczyło ponad 150 ekspertów, w tym: przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Projekt aPGW dostępny jest m.in. na stronach internetowych: ww.apgw.kzgw.gov.pl i www.kzgw.gov.pl oraz na stronach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Swoją opinię każdy może przedstawić ustnie, pisemnie lub poprzez wypełnienie internetowej ankiety na stronie www.konsultacjedlawody.pl. Projekty PZRP zostały opublikowane na stronie www.powodz.gov.pl. W siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej można zapoznać się z projektów planów, a także zgłosić swoje uwagi przy pomocy formularzy.

Opinie i wnioski instytucji oraz osób prywatnych do projektów dokumentów będą zbierane do 22 czerwca 2015 r. Wszystkie zgłoszone uwagi będą przeanalizowane i rozpatrzone, a ostateczne wersje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych zostaną zatwierdzone przez rząd.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *