Czas najwyższy na Konstytucję Biznesu. Zmiany obejmą prawie 200 ustaw

Nowe ugrupowanie POROZUMIENIE zaczyna na Pomorzu ostro – od spraw gospodarczych

POMORZE. Konstytucję Biznesu, czyli pakiet 5 projektów ustaw zaprezentowali członkowie pomorskich zarządów okręgowych Porozumienia 15 grudnia 2017 r. w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym.
„Konstytucja Biznesu” to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie będzie największą reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Zmiany obejmą prawie 200 ustaw.
– Chodzi o urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej a Konstytucja dla Biznesu to zaproszenie do współpracy dla przedsiębiorców, tak aby mieli oni w państwie partnera – powiedziała Monika Baran, prezes Zarządu Okręgu Gdyńsko-Słupskiego partii POROZUMIENIE.
Podstawą pakietu jest projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., dotychczas nowelizowaną ponad 90 razy. Prawo przedsiębiorców wprowadza katalog zasad ogólnych dotyczących prawa gospodarczego. Zasady te stanowią konkretyzację zasad wynikających z Konstytucji i wyznaczają fundamenty relacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy publicznej.
Wojciech Szramowski, członek Zarządu Okręgu Gdańskiego partii POROZUMIENIE zaprezentował szczegóły „Konstytucja Biznesu”:
Do najważniejszych zasad wprowadzanych przez ustawę – Prawo przedsiębiorców można zaliczyć:
  • – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
  • – zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy,
  • – zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy,
  • – zasadę pewności prawa.
W ramach pakietu „Konstytucji Biznesu” proponuje się powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma on być odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy od lat podnoszą, że brak jest w polskim systemie instytucji dedykowanej bezpośrednio zabezpieczaniu ich interesów oraz ich ochronie w przypadku wystąpienia sporów z organami administracji publicznej.
– Cieszy nas powołanie instytucji Niezależnego Rzecznika – będzie on stanowił formalną gwarancję przestrzegania rozwiązań i praw przedsiębiorców przewidzianych w pakiecie „Konstytucji Biznesu” – zapewniła Adriana Zagrobelna, członek Zarządu Okręgu Gdyńsko-Słupskiego partii POROZUMIENIE.
„Konstytucja Biznesu” to też zmiana sposobu traktowania przedsiębiorcy przez administrację, przedstawione projekty zakładają min. możliwość załatwiania sprawy nie tylko na papierze, za zgodą przedsiębiorcy, np. telefonicznie lub e-mailem. Ministrowie i ograny centralne będą publikować objaśnienia prawne, czyli
swoiste poradniki tłumaczące prostym językiem jak stosować najbardziej skomplikowane przepisy.
– Głównym celem jest nienakładanie nowych obciążeń na przedsiębiorców i unikanie nadprodukcji prawa – podsumował Wojciech Kotas.
Zdecydowana większość ułatwień wejdzie w życie 1 marca 2018 r.
W konferencji udział wzięli m.in.:
  • Monika Baran – prezes Zarządu Okręgu Gdyńsko-Słupskiego partii POROZUMIENIE
  • Wojciech Szramowski – członek Zarządu Okręgu Gdańskiego partii POROZUMIENIE
  • Adriana Zagrobelna – członek Zarządu Okręgu Gdyńsko-Słupskiego partii POROZUMIENIE
  • Wojciech Kotas – członek Zarządu Okręgu Gdyńsko-Słupskiego partii POROZUMIENIE

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *