1200 ton nielegalnych odpadów w Gdańsku

Dzikie wysypisko. Fot. Agencja CZAS

Dzikie wysypisko. Fot. Janusz Wikowski_Agencja CZAS

GDAŃSK. Blisko 1200 ton nielegalnych odpadów w ramach usuwania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku nielegalnych wysypisk oraz około 750 ton odpadów zebranych przez specjalną miejską grupę porządkową pracującą na rzecz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Łącznie około 2000 ton nielegalnych śmieci zostanie – według szacunków ZDiZ i GZNK – zebranych do końca roku z terenu całego Gdańska.

Zarząd Dróg i Zieleni podpisał umowę na usuwanie z terenu miasta nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych. – Szacujemy, że dzięki niej, do końca tego roku usuniętych zostanie z terenu miasta około 1200 ton takich nieczystości – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski. – Pracujący na nasze zlecenie wykonawca (przetarg wygrała firma Sita Północ Sp. z o.o.) będzie zobowiązany podstawić kontenery, zebrać, załadować i wywieźć do zakładu utylizacyjnego odpady komunalne i niebezpieczne.

Założyliśmy, iż struktura odpadów będzie kształtować się następująco :

  • – odpady komunalne i drewno – 50 %,
  • – zmieszane odpady z budów i remontów – 20 %,
  • – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 10 %,
  • – odpady wielkogabarytowe – 10 %,
  • – zużyte opony – 9%,
  • – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, papa odpadowa, materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, baterie i akumulatory – 1%.

Usługa świadczona będzie do końca roku. Koszt 933 098,40 zł. Łącznie zebranych w ten sposób powinno zostać ok. 1200 ton odpadów.

Kolejne blisko 750 ton, to odpady zbierane z terenów miasta przez działającą od połowy marca specjalną grupę porządkową stworzoną z osób zarejestrowanych dotąd jako osoby trwale bezrobotne. Grupa pracuje w strukturach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Grupa powstała z inicjatywy Miasta, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku. W jej skład wchodzi 41 osób. Zadaniem tej grupy jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, w tym zbieranie i gromadzenie do wywozu odpadów z nieruchomości gruntowych, w szczególności na terenach nieobjętych umownym utrzymaniem porządku. Grupa pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 23.00.

– Od marca grupa zebrała już 356 kontenerów nieczystości. To średnio 119 kontenerów miesięcznie, czyli aż 4 kontenery śmieci dziennie! 1 kontener, to ok. 0,7 tony nieczystości. Jak wiec łatwo policzyć – od marca oczyściliśmy Gdańsk z ponad 250 ton śmieci podrzuconych na łąkach, trawnikach, lasach, rzekach! – wylicza rzecznik GZNK Agnieszka Kukiełczak. – Do końca roku więc możemy w ten sposób wywieźć z terenu miasta ok. 750 ton nieczystości.

– Bardzo dobrze oceniam pracę tej powołanej w marcu tzw. grupy specjalnej – mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. – Widzimy, ze założony przez nas cel już sprawdza się w praktyce. Dzięki tej grupie chcieliśmy bowiem doprowadzić do uporządkowania miejsc zaniedbanych i zanieczyszczonych, w tym przede wszystkim miejsc bliskich mieszkańcom. I to się już dzieje.

Bezrobotni do tej pory mieszkańcy Gdańska zatrudnieni zostali na razie na 9 miesięcy. – Jeśli ten pionierski projekt sprawdzi się i przyniesie oczekiwane efekty, to niewykluczone, że działalność grupy zostanie przedłużona. W zależności od potrzeb grupę porządkową wspierać będą w pracach także osoby, mające zadłużenie w opłatach czynszu za wynajem mieszkań komunalnych, a które chciałyby te zaległości odrobić – zapowiada Grzelak. (źródło: gdansk.pl)

Katarzyna Kaczmarek
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *