Wypełnienie ankiety zajmie ok. 6 minut.

Koleżanki i koledzy!

Po raz kolejny (pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku) SDP podjęło się przygotowania raportu opisującego sytuację zawodową dziennikarzy w Polsce. Ocena dziennikarzy jako grupy zawodowej opiera się głównie na naszych doświadczeniach środowiskowych, intuicji i powszechnych wyobrażeniach. Różnimy się w ocenach w zależności od tego gdzie pracujemy, na jakim stanowisku, w jakim medium. W efekcie podczas poważnych dyskusji brak jest twardych danych, do których można się odwołać. Raport wypełni tę lukę. Umożliwi także określenie hierarchii problemów środowiska dziennikarskiego i przełożenie tej wiedzy na działania SDP.

Nadrzędnym celem opracowania raportu jest wzmocnienie zawodu dziennikarza i utworzenie podstaw do ogólnokrajowych działań na rzecz poprawy sytuacji zawodowej dziennikarzy w Polsce.

Podstawą raportu jest ankieta skierowana do wszystkich dziennikarzy – nie tylko członków SDP.

Koleżanki i Koledzy!

Powodzenie naszej akcji – precyzyjny opis sytuacji zawodowej dziennikarzy – zależy w dużym stopniu od liczby wypełnionych ankiet. Im będzie ich więcej tym obraz warunków uprawiania zawodu przez dziennikarzy, ich problemów i oczekiwań stanie się pełniejszy.

Konieczne jest rozprowadzenie ankiet wśród członków SDP a także dziennikarzy i redakcji działających w regionie. Ważne jest by ankiety trafiły do różnych środowisk (prasa, telewizja, radio, internet) i osób na różnych etapach uprawiania zawodu – debiutantów i doświadczonych dziennikarzy.

Tylko Wasze zaangażowanie umożliwi przeprowadzenie ankiety i opracowanie raportu.

Andrzej Stawiarski

ZG SDP (koordynator raportu) 

ANKIETA do wypełnienia