Za dużo uczniów w klasach. Apel o społeczny monitoring

Apel o społeczny monitoring w sprawie liczebności uczniów w klasach i grupach. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z apelem do struktur związkowych, nauczycieli, rodziców, o sporządzanie i przesyłanie wykazu szkół (i prowadzących je samorządów terytorialnych), w których liczba uczniów w klasach przekracza 26 w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Chcemy przygotować taką zbiorczą listę przed nowym rokiem szkolnym, ale i przed wyborami samorządowymi. Niech dotychczasowi włodarze gmin, miast, powiatów zobaczą raz jeszcze, co przygotowali w prowadzonych przez siebie szkołach w minionej kadencji. Niech też wyborcy ocenią, czy dalej chcą tolerować ten stan.

Przyjmując za krok w dobrym kierunku zmianę art. 62 ustawy o systemie oświaty, w myśl której liczebność uczniów w klasach pierwszych, a następnie drugich i trzecich szkół podstawowych nie będzie mogła przekraczać 25 uczniów, domagamy się, aby podobne standardy obowiązywały na wszystkich etapach edukacyjnych (wprowadzenie tego wymogu wykreślono z ustawy Karta Nauczyciela – 24 czerwca 2004 roku). Domagamy się również ujednolicenia zasad podziału na grupy, na każdym etapie edukacyjnym. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 15 uczniów.

Przypominamy również, że w sprawie tej apelowaliśmy od kilku lat i do MEN, i do jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim. Zwracaliśmy uwagę, że w klasach jest to niezbędne dla zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Jest także niezwykle ważne dla wdrażania programów wychowawczych, możliwości rzetelnego porównania jakości pracy szkół (chociażby wyników egzaminów), eliminowania dysproporcji między ofertą szkół w dużych miastach a szkołami prowadzonymi przez samorządy słabsze finansowo.

Kontakt w tej sprawie: oswiata@solidarnosc.gda.pl, fax: 58/305-71-72; 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej NSZZ „Solidarność”)

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Regionu Gdańskiego z dnia 12. 04. 2014 r.

w sprawie liczebności uczniów w klasach i grupach

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego domaga się zmniejszenia liczebności uczniów w klasach, które – zgodnie z programem edukacyjnym Sekcji Krajowej– nie powinny przekraczać 26 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – i mniej w szkole podstawowej.

Domagamy się również ujednolicenia zasad podziału na grupy, na każdym etapie edukacyjnym. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 15 uczniów.

Jest to niezbędne dla zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. To także niezwykle ważne dla wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych, możliwości rzetelnego porównania jakości pracy szkół (chociażby wyników egzaminów zewnętrznych), eliminowania dysproporcji między ofertą szkół w dużych miastach a szkołami prowadzonymi przez samorządy słabsze finansowo.

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

Piotr Gierszewski

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *