Więźniowie stanu wojennego: rodzi się nowy totalitaryzm…

Więźniowie stanu wojennego w Liście skierowanym do liderów unijnych instytucji wyrażają oburzenie z powodu obojętności na sytuację we Francji, gdzie łamane są prawa człowieka i obywatela. „W duchu solidarności stajemy po stronie ludzi, którzy na ulicach Paryża demonstrują w obronie przysługujących im praw” – czytamy w Liście.

Kilkudziesięciu więźniów stanu wojennego, w tym członkowie Stowarzyszenia Godność, napisało list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącej KE oraz europosłów, w którym zwracają uwagę na niepokojącą sytuację we Francji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

My, niżej podpisani działacze opozycji demokratycznej w Polsce, którzy w latach reżimu komunistycznego podjęliśmy walkę o wolność, płacąc za to więzieniem i innymi represjami, wyrażamy oburzenie z powodu obojętności Instytucji Unii Europejskiej na sytuację we Francji. Łamanie praw człowieka i obywatela przez rząd francuski, wyjątkowo brutalne działania policji wobec demonstrantów, słusznie upominających się o swoje prawa pracownicze, uporczywe trwanie przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona przy reformach sprzecznych z  oczekiwaniami społeczeństwa francuskiego, domaga się reakcji i potępienia ze strony Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Występowanie władz przeciwko społeczeństwu, w sposób jaki ma miejsce we Francji, prowadzi do  zniewolenia i uprzedmiotowienia obywateli i stoi w jawnej sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa. Brutalne traktowanie ludzi, odbieranie im prawa do wyrażania opinii w istotnych dla nich sprawach, dramat uczestników demonstracji bitych, a wręcz katowanych na ulicach, pozbawianie ich pracy i spokoju przywołuje na myśl najgorsze czasy reżimu komunistycznego.

My, Polacy, którzy w 1980 r. w czasie strajków sierpniowych położyliśmy podwaliny pod proces demokratyzacji państw zniewolonych przez reżimy komunistyczne w Europie, przez wiele lat walki upominaliśmy się o wolność i szacunek dla człowieka, a w szczególności o prawa obywatelskie. Nie możemy pozostać obojętni na to co dzieje się we Francji i żądamy reakcji ze strony Pana Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, Europosłów i Komisji Europejskiej z Panią Ursulą von der Leyen na czele. Rząd francuski za łamanie praw człowieka i podstawowych zasad demokracji zasługuje na najwyższe potępienie. Na naszych oczach rodzi się nowy totalitaryzm i to w kraju, który dla Europy był uosobieniem kultury, demokracji i wolności. Historia uczy nas, że brak reakcji na totalitarne zapędy władzy kończy się tragedią milionów ludzi.

Jako osoby, które szczególnie doświadczyły represji w czasie, gdy Polska była rządzona przez komunistów, dziś z perspektywy życia w wolnym i w pełni demokratycznym państwie z bólem i niepokojem patrzymy na to, co rząd francuski czyni własnemu społeczeństwu i w duchu solidarności stajemy po stronie ludzi, którzy na ulicach Paryża demonstrują w obronie przysługujących im praw.

Pod Listem podpisali się:

Czesław Nowak – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 4 i pół roku pozbawiania wolności, prezes Stowarzyszenia Godność odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Fudakowski – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 i pół roku pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Osipów – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 4 lata i pół pozbawienia wolności wice prezes Stowarzyszenia Godność, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Anna Kołakowska – najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego skazana, skazana na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Andrzej Kołakowski – działacz opozycji demokratycznej, pieśniarz i poeta, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Majdzik – internowany w stanie wojennym, wielokrotnie represjonowany przez władze komunistyczne Odznaczony . Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Janina Jadwiga Chmielowska – zagrożona aresztowaniem ukrywała się od 13.12. 1981 do 1989 r. kierując jednocześnie podziemnymi strukturami NSZZ Solidarność  w Regionie Śląsko-Dąbrowskiego, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Andrzej Michałowski – skazany przez reżim komunistyczny na 5 lat pozbawienia wolności , przez wiele lat ukrywał się , prowadząc jednocześnie działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” , Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Rozpłochowski – internowany w stanie wojennym , a następnie przetrzymywany w areszcie przez 1,5 roku bez wyroku sądowego,  odznaczony  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Wojciech Polak – działacz opozycji w latach 1980-1990., w latach osiemdziesiątych działacz opozycji demokratycznej, skazany 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata.

Adam Borowski – skazany przez reżim komunistyczny na 6 lat pozbawienie wolności, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Roman Zwiercan – wielokrotnie aresztowany w stanie wojennym oraz po jego zakończeniu, przetrzymywany przez wiele lat w więzieniu.

Izabela Lipniewicz – więzień polityczny stanu wojennego, skazana na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Barbara Hejcz – internowana i więziona w stanie wojennym, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Krzysztof Sosnowski – więzień stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Cezary Godziuk – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 6 lat pozbawienia wolności , odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zawadzki Stefan – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zygmunt Błażek – internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zofia Kwiatkowska- Dublaszewska – więzień polityczny stanu wojennego, dwukrotnie aresztowana, skazana na 5 lat pozbawienia wolności odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Adam Gajkowski – więzień polityczny stanu wojennego skazany na 3 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zmuszony do emigracji, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia.

Andrzej Malinowski – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 2 i pół roku pozbawienia wolności , odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Andrzej Szatkowski –  więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności , odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Bogusław Gołąb – internowany w stanie wojennym , odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wiesław Cichoń – wielokrotnie aresztowany i więziony, internowany w stanie wojennym. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenie Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Anna Cichoń – internowana w stanie wojennym, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jan Skiba – więzień polityczny stanu wojennego, skazany1,5 roku pozbawienia wolności , odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Paweł Glanert – działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Mieczysław Wędrowski – działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Brunon Baranowski – internowany w stanie wojenny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Marcin Dybowski – działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych. Henryk Sawicki, więzień reżimu komunistycznego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Kłos – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 3 lata pozbawienia wolności , odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jan Zieliński – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności , odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Hubert Blaszczyk – więzień polityczny stanu wojennego, skazany na 4 lata pozbawienia wolności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wojciech Kusy – internowany w stanie wojennym.

Witold Skonieczny – działacz podziemnej Solidarności w latach, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bolesław Siedlecki – działacz opozycji demokratycznej, więziony w stanie wojenny, Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Edward Włodarski – internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Tadeusz Wołyniec – działacz opozycji , wielokrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Nina Milewska – działaczka podziemnej „Solidarności” , odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Bogdan Płatek – więziony w stanie wojennym odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Ryszard Czajkowski – internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Piotr Radowski – internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Maria Julita Bodzińska –  działaczka podziemnej „Solidarności” odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Małgorzata Chmielecka – więzień polityczny stanu wojennego, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Julian Filipowicz – działacz opozycji demokratycznej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Janusz Walentynowicz – internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Aleksander Oczak – działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski  oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Marek Krówka –  internowany w stanie wojennym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Tadeusz Zarembski – działacz podziemnej „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *