W TVP wrze – demontaż publicznej telewizji, wbrew literze prawa

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzany demontaż publicznej telewizji, wbrew oczywistemu interesowi samej instytucji, jej widzów i pracowników, stanowi – poza wszystkim- niezwykle wyrazisty przejaw zachowań władzy zdegenerowanej, gotowej do działań ponad głowami obywateli i wbrew literze prawa. (…) „Restrukturyzacja”, podjęta pod wodzą Prezesa TVP SA,  Juliusza Brauna,  przeprowadzana jest w sprzeczności z Kodeksem pracy, zapisami ustawy o radiofonii i telewizji  oraz z pogwałceniem unijnej dyrektywy.

LIST OTWARTY – APEL DO DZIENNIKARZY – OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja

Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć praca w tych właśnie zawodach umożliwia działalność operacyjną Telewizji Polskiej S.A.

Zapowiadana „restrukturyzacja”, podjęta pod wodzą Prezesa TVP SA,  Juliusza Brauna, ale za pełną wiedzą i zgodą ciał nadzorczych oraz aprobatą właściciela, nie została publicznie przedłożona i uzasadniona, nie przedstawiono jej rzeczywistych kosztów ani też faktycznego celu strategicznego, jaki miałby zostać osiągnięty. Nadto przeprowadzana jest w sprzeczności z Kodeksem pracy, zapisami ustawy o radiofonii i telewizji  oraz z pogwałceniem unijnej dyrektywy.

Otrzymaliśmy poparcie naszych starań o powstrzymanie wyprowadzenia dziennikarzy,  montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy pracy tymczasowej ze strony największej światowej organizacji związków zawodowych pracowników mediów i instytucji kultury i sztuki, reprezentującej ponad 20 milionów pracowników różnych sektorów działalności medialnej i kulturalnej na wszystkich kontynentach UNI MEI oraz Międzynarodowej Federacji  Dziennikarzy i aliansu europejskich organizacji twórczych EAEA, który jest partnerem społecznym, reprezentującym organizacje pracowników w stałym Komitecie Dialogu Społecznego w Sektorze Audiowizualnym UE.

Teraz zwracamy się też do Państwa z prośbą o dziennikarskie zaangażowanie w analizę i interpretację przygotowanej przez zarząd TVP SA „restrukturyzacji” oraz rzeczywistych celów, przyświecających tym działaniom. Zwracamy się do Państwa, nie jako konkurenci z medium publicznego, lecz jako obywatele, którzy – choć pozostają podmiotami destrukcyjnych działań – mają prawo niepokoić się o dobro wspólne i własność  całego społeczeństwa, którym są media publiczne. Niezależnie od tego, jak oceniali będziemy obecny poziom oferty programowej TVP, ani też, jak będziemy ostatecznie postrzegali przyczyny jej upadku, to nie możemy lekceważyć funkcji mediów publicznych w społeczeństwach demokratycznych.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzany demontaż publicznej telewizji, wbrew oczywistemu interesowi samej instytucji, jej widzów i pracowników, stanowi – poza wszystkim- niezwykle wyrazisty przejaw zachowań władzy zdegenerowanej, gotowej do działań ponad głowami obywateli i wbrew literze prawa.  Także i z tego powodu zachęcamy Państwa do analitycznego wejrzenia w działania zarządu TVP SA. Tu nie chodzi jedynie o nasze miejsca pracy, gra idzie o stawkę znacznie poważniejszą, jaką jest dobro wspólne, wspólna własność, kanony zasad, państwo prawa i poszanowanie dla praw obywatelskich, dziennikarska niezależność i etyka zawodowa.

(Mamy)  pełną dokumentację działań Związku Zawodowego „Wizja” oraz reakcji (lub jej braku) adresatów naszych pism i wniosków. Całość – pozwalamy sobie zauważyć – stanowi korespondencję odsłaniającą groźne mechanizmy destruujące jakość życia społecznego, prawnego, kulturalnego – co powinno w najwyższym stopniu niepokoić każdego dziennikarza.

Apelujemy do dziennikarzy – wypełnijcie swoją dziennikarską powinność. Skoro wszelkie instytucje państwa są bierne i ślepe na podnoszone przez nas argumenty, więcej –  nie realizują swych obowiązków, oczekujemy, że to Wy sprawdzicie czy w projekcie wyprowadzenia 4 grup zawodowych z TVP nie ma ukrytych zamiarów i interesów. Ale też -że zajmiecie się innymi patologiami w Telewizji Publicznej, np. przepływami pieniędzy publicznych do prywatnych firm.

Apel ten kierujemy do wszystkich koleżanek i kolegów, w tym szczególnie do dziennikarzy telewizji publicznej.

Przerwijcie wreszcie tę zmowę milczenia.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja OZ TVP

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *