Uchronić przed powodzią. Kanał Raduni po częściowym remoncie

radunia sm IMG_9517

Dobiegł końca remont pierwszego odcinka Kanału Raduni. Uroczyste zakończenie prac odbyło się czwartek, 31 lipca w Pruszczu Gd. Inwestycji była realizowana w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański”.
– Remont Kanału Raduni to największe, a zarazem najdroższe przedsięwzięcie w historii powiatu gdańskiego – podkreśla Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański. – Podjęliśmy się tego wyjątkowo trudnego zadania wobec braku inwestora, który by się na nie poważył. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce, ponieważ nad pieniądze przekładamy bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.

Dwa łyki historii
Kanał Raduni został wybudowany w średniowieczu (w latach 1310 – 1338) dla potrzeb gospodarczych – jako napęd wodny dla młynów i kuźni oraz obronnej – jako fosa. Swój początek ma on w rzece Radunia koło Juszkowa, biegnie przez Pruszcz Gdański, Lipce i Orunię, dalej przepływa przez historyczne centrum Gdańska, tworząc wyspę, na której znajdują się Wielki i Mały Młyn, następnie uchodząc do Motławy. To jeden z największych i najstarszych obiektów hydrotechnicznych w okolicach Trójmiasta. Najstarszą wiadomość o Kanale Raduni znajdujemy w przywileju dla Oruni z 1338 roku, ale w dokumentach gdańskich pojawia się 4 lata później. Oprócz napędzania młynów i zakładów przemysłowych (stąd jego pierwsza nazwa „Młynówka”), dostarczał wodę pitną do studzien na terenie Gdańska. 13,5-kilometrowy kanał rozpoczyna się śluzą, wybudowaną przez Krzyżaków w 1347 roku, tuż przed Pruszczem Gdańskim. Ze względu na strategiczne znaczenie obiektu, w średniowieczu i czasach nowożytnych był on strzeżony przez specjalne umocnienie – basteję, która znajdowała się pomiędzy śluzą a kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.

Podpisanie umowy
W lipcu 2001 roku ulewny deszcz spowodował wypełnienie i przerwanie wału kanału. Zniszczonych zostało wiele domów. Po tej tragedii zaczęto pracować nad projektem, który zakładał jego przebudowę. 6 lipca 2009 roku podpisano umowę partnerską na przygotowanie projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”. Przebudowa
pruszczańskiego odcinka kanału jest tylko namiastką większego programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030”, przygotowanego na zlecenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dodajmy, że program realizowany jest przez samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uchronić przed powodzią
Celem nadrzędnym przebudowy Kanału Raduni jest przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Pruszczowi Gdańskiemu i jego mieszkańcom. Aby to osiągnąć, należało stworzyć system ochrony przedpowodziami. Jego elementami są chociażby zbiorniki retencyjne, a przede wszystkim przebudowany kanał.
– 12 lipca 2012 roku podpisaliśmy umowy o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację I etapu inwestycji. Planowany całkowity koszt szacowaliśmy na 28.325.777,29 zł. Fundusz sfinansował inwestycję w 85 proc., zaś pozostałe środki w wysokości 4.248.866 pochodzą z budżetu państwa – wylicza Cezary
Bieniasz-Krzywiec.
W ramach I etapu projektu przebudowano część kanału na odcinku od granicy Gdańska do mostku na ulicy Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (odcinek mierzący ponad 2 km).
W ramach prac m.in.:

  • – poszerzono Kanał Raduni w ramach możliwości lokalizacyjnych,
  • – umocniono pionowe brzegi kanału stalową ścianką szczelną z oczepem żelbetowym i okładziną kamienną na obu brzegach,
  • – umocniono brzegi kanału koszami siatkowo-kamiennymi,
  • – uszczelniono skarpę odwodną obwałowania matą bentonitową,
  • – podwyższono i poszerzono korony obwałowania w miejscach obniżeń i przewężeń,
  • – umocniono i uregulowano odcinki ujściowe potoków wpadających do Kanału Raduni,
  • – przebudowano i zlikwidowano istniejące wyloty kanalizacji deszczowej,
  • – wyremontowano przyczółek mostu w ul. Rzecznej i wyremontowano umocnienia pod mostami i kładkami.

Odbiór końcowy robót odbędzie się 30 lipca, a już dzień później planowane jest uroczyste zakończenie I etapu przebudowy Kanału Raduni.To jednak nie koniec prac. Jeszcze w listopadzie 2013 roku aneksem do umowy uzyskano zgodę na zwiększenie zakresu przedsięwzięcia, a tym samym środków na realizację II etapu, a więc miejskiego odcinka kanału (od mostku na ul.
Raciborskiego do kładki w ciągu al. Wojska Polskiego). Planowany koszt obu etapów to 43.486.113,47 zł, z czego 36.963.196,45 zł to środki NFOŚiGW, a pozostałe 6.522.917,02 zł pochodzą z budżetu państwa. Przetarg, który wyłoni wykonawcę II etapu, już ogłoszono i niebawem dowiemy się, kto zajmie się przebudową miejskiego odcinka Kanału Raduni.

Sylwia Makrucka
Wydział Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *