SDP – Zjazd Krajowy wybierze nowe władze

Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym. Fot. J. Wikowski

MEDIA. Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbędzie się w 18 listopada 2017 r. w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym.

W związku z upływem kadencji obecnych władz naczelnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 18 listopada  2017 r. odbędzie się Sprawozdawczo -€“ Wyborczy Zjazd Delegatów SDP, w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym.

Oddziały SDP na walnych zebraniach członków dokonają wyboru delegatów na Zjazd w terminie do końca czerwca br.

Zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu SDP, w Zjeździe Delegatów udział biorą z prawem głosowania delegaci wybrani w tajnym głosowaniu na walnych zebraniach oddziałów, w proporcji 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków.

Ponadto § 28 ust. 2 Statutu stanowi, że „w Zjeździe Delegatów uczestniczą na prawach delegata członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia”. Statut zawiera wyraźne doprecyzowanie, iż chodzi o władze „ustępujące”. Prawa delegatów na Zjeździe będą więc przysługiwać delegatom z wyboru, ale również – z mocy samego Statutu – członkom władz naczelnych: Prezesowi SDP, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Komisji Interwencyjnej oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu SDP. Tylko powyższe władze będą miały na Zjeździe status władz ustępujących. Oznacza to, że nie ma w tym przypadku zastosowania definicja „władz Stowarzyszenia” zawarta w § 91 pkt 3 Statutu SDP – a co się z tym wiąże, praw delegatów nie nabędą członkowie byłych władz oddziałów SDP (chyba, że funkcja delegatów zostanie im powierzona w drodze wyborów).

Za Zarząd Główny

Krzysztof Skowroński

Prezes SDP

Obecnie we władzach centralnych SDP z Pomorza działają:

  • Tadeusz Woźniak – członek Zarządu Głównego SDP
  • Janusz Wikowski – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SDP
  • Maria Giedź – członek Naczelnego Sądu Koleżeńskiego SDP

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *