Pomorska Energa: prąd z własnych źródeł – gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

POMORZE. J​akie były najważniejsze wydarzenia dla Grupy Energa oraz w sektorze energetycznym w Polsce w 2016 r?  Co w 2017 r. może być istotne w energetyce? energa-kaskow

Mówi prezes Zarządu Energa SA, Dariusz Kaśków

Energetyka polska w 2016 r. – co było najważniejsze?
1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
– Kluczowym elementem działań w sektorze energetycznym jest dążenie do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego. Wiele się w tej sprawie wydarzyło w Polsce na przestrzeni ostatniego roku.
2. Prace nad zasadami wsparcia poprze tzw. rynek mocy
– Rozpoczęły się  intensywne prace nad wprowadzeniem mechanizmów ekonomicznych związanych z rynkiem mocy, mających wspierać modernizację i budowę nowych, bardziej efektywnych i mniej emisyjnych jednostek wytwórczych. Środowiska energetyczne, w tym także nasza firma, wzięły udział w konsultacjach projektu rządowego. Uważamy, że mechanizmy wsparcia nowych bloków konwencjonalnych są niezbędne dla zagwarantowania stabilności dostaw energii elektrycznej w nadchodzących latach.
3. Energetyka wspiera górnictwo
– Istotne znaczenie miało powołanie Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Zaangażowaliśmy się inwestycyjnie w to przedsięwzięcie na warunkach rynkowych. Współpraca energetyki z sektorem wydobywczym jest korzystna – umożliwia bowiem nieprzerwany dostęp do zasobów węgla energetycznego o parametrach wymaganych w eksploatowanych i planowanych blokach, po przewidywalnej cenie.
4. Porozumienie klimatyczne – także dobre dla energetyki węglowej
– Podpisanie w tym roku przez Prezydenta RP porozumienia klimatycznego ONZ gwarantuje, że będzie można nadal wykorzystywać w energetyce zasoby polskiego węgla. To dla nas optymistyczna wiadomość w kontekście planowanych inwestycji. Redukcja emisji CO2 będzie bowiem realizowana poprzez stosowanie, m.in. przy budowie nowego bloku energetycznego w Ostrołęce, najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
5. Polska ratyfikuje Konwencję AGN- budowa hydroelektrowni na Wiśle staje się realna.
– Dla nas ważne było także przyjęcie ustawy pozwalającej ratyfikować przez Polskę Konwencję AGN. Oznacza to, że w ramach rozwoju sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu coraz bardziej realna staje się planowana przez nas budowa hydroelektrowni o mocy 80 MW na drugim stopniu wodnym na Wiśle, w Siarzewie.
6. Elektromobilność
– Warto także zwrócić uwagę na innowacyjne inicjatywy , takie jak elektromobilność. Powołana została spółka – także z udziałem Grupy Energa – mająca na celu rozwój tego obszaru w Polsce.
Rok 2016 dla Grupy Energa
1. Dbałość o interes klientów i akcjonariuszy
– Był to okres bardzo intensywnych działań związanych z wypełnieniem zobowiązań wobec naszych klientów, polegających na  zapewnieniu niezawodnego dostarczania energii i sprawnej obsługi oraz wobec akcjonariuszy, którzy oczekują wzrostu wartości giełdowej spółki.
2. Nowa strategia Energi – do 2025
– Opracowaliśmy nową strategię Grupy na lata 2016-2025, która określa nasze kierunki rozwoju. Chcemy się skoncentrować na dwóch celach: rozwoju nowoczesnej infrastruktury w ramach biznesu regulowanego oraz nowej, rozszerzonej oferty dla klientów. Rozwój w tych dwóch obszarach – Klient i Infrastruktura – pozwoli Grupie uzyskiwać stabilne przychody i zwiększać wartość przedsiębiorstwa.
3. „Odmrożenie” projektu budowy nowoczesnej elektrowni węglowej w Ostrołęce
– Bardzo istotna dla naszej Grupy, odbiorców energii, ale także dla całego systemu elektroenergetycznego w Polsce, była podjęta przez nas decyzja o „odmrożeniu” projektu budowy nowoczesnej elektrowni węglowej w Ostrołęce o mocy około 1000 MW. Jednostka będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
Do tej inwestycji pozyskaliśmy partnera – Grupę Enea, a w przyszłości nie wykluczamy udziału w tym przedsięwzięciu funduszy inwestycyjnych. W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych nowego bloku podpisaliśmy umowę z PGG zapewniającą długoterminową, stabilną dostawę węgla po rynkowych cenach do elektrowni w Ostrołęce. Zwieńczeniem wszystkich prac przygotowawczych do  tej jednej z największych inwestycji w Europie było ogłoszenie przez nas i Eneę przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy elektrowni.
4. Zielona energia – utrzymać 41 % OZE 
– Strategia Grupy Energa przewiduje także  budowę elektrowni wodnej na Wiśle oraz innych odnawialnych źródeł energii (OZE). Chcemy utrzymać nasz wysoki udział energii zielonej w naszej strukturze wytwarzania. Obecnie wynosi on aż 41%.
5. Nowe technologie
– Priorytetem w naszych planach jest również dalsza modernizacja sieci elektroenergetycznych  i ich  pełna informatyzacja. Dlatego wdrażamy nowe technologie, takie jak  smart grid. Już ponad 800 tys. naszych klientów ma  tzw. inteligentne liczniki, a do 2025 r. będą je mieć wszyscy nasi odbiorcy.  Uruchomiliśmy Energa Living Lab – pierwsze w Polsce i jedno z niewielu w Europie – innowacyjne laboratorium energetyczne z udziałem naszych klientów. Testują oni nowe technologie, dzięki którym mogą obniżać swoje rachunki za prąd i wpływać na poprawę jakości środowiska poprzez redukcję emisji CO2.
6. Innowacje – pierwszy w Polsce magazyn energii
– Efektem naszych prac badawczo-rozwojowych jest również uruchomienie pierwszego w Polsce magazynu energii o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności. W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną i istniejącymi już źródłami wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami, utworzy on tzw. lokalny obszar bilansowania (LOB).
7. Niezawodność dostaw i komfort odbiorców
– Te wszystkie pionierskie działania pozwolą nam nie tylko poprawić niezawodność dostaw energii oraz efektywność odnawialnych źródeł energii, ale również wdrożyć innowacyjne usługi i produkty dla klientów.  Energa jako pierwsza spółka energetyczna w kraju wprowadziła m.in. biuro obsługi klienta na smartfony, interaktywną mapę przerw w dostawach energii, czy system przyjmowania zgłoszeń o nich za pomocą SMS. Umożliwiliśmy klientom biznesowym zakup energii po cenach giełdowych w czasie rzeczywistym. Rozszerzyliśmy swoją ofertę o sprzedaż gazu – na atrakcyjnych warunkach – także dla klientów indywidualnych.
8. Prestiżowe certyfikaty
– Cieszy, że w mijającym roku Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła obecność Grupy Energa w prestiżowym systemie ekozarządzania i audytu – EMAS. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych. Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce, która w całości przystąpiła do tej certyfikacji środowiskowej.
9. Na giełdzie – z najlepszymi standardami
– W tym roku kolejny raz znaleźliśmy się w Respect Index – w gronie spółek giełdowych o wysokiej płynności, które zarządzane są zgodnie z najlepszymi standardami zrównoważonego rozwoju. Zostaliśmy uznani za spółkę atrakcyjną dla inwestorów, ceniących wysoką jakość raportowania i odpowiedzialność firm za otoczenie.
Największe wyzwania dla energetyki w 2017 r.
1. Energia z własnych źródeł – gwarancja bezpieczeństwa energetycznego
– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w zakresie jakości dostaw, jak i źródeł energii, to kluczowe zadanie stojące przed sektorem energetycznym. Powinniśmy przede wszystkim zapewniać energię z własnych, pewnych źródeł, a dopiero potem połączeniami transgranicznymi.
2.  Inwestycje w nowe moce wytwórcze i w modernizację infrastruktury 
– Niewątpliwie trudnym tematem jest kwestia rozwoju źródeł odnawialnych. Dopóki nie ma magazynów energii, odnawialne źródła nie są tak stabilne w całej sieci energetycznej jak bloki wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Powiedzmy otwarcie, nie da się zapewnić bezpieczeństwa energetycznego w oparciu tylko o źródła odnawialne. Konieczne są zatem inwestycje zarówno w nowe moce wytwórcze, jak i w modernizację infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
3. Wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych wspierających inwestycje
– Energetyka musi inwestować, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku. W najbliższych latach część istniejących mocy wytwórczych skończy swoją żywotność i będzie musiała być wycofana z eksploatacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju potrzebnych będzie zatem około 20-24 nowych bloków energetycznych.
Niewątpliwie rynek mocy – jako istotny element w energetycznej układance – może pozwolić na finansowe domknięcie inwestycji. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych wspierających  nowe, bardziej efektywne i mniej emisyjne jednostki wytwórcze.
4. Innowacje – także w nowych obszarach biznesowych
– Istotne jest również poszukiwanie nowych metod magazynowania energii oraz rozwijanie innowacyjnych technologii z obszaru energii. Sektor energetyczny posiada duży potencjał oddziaływania na inne dziedziny. Przykładem jest integracja sieci energetycznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem potencjału technologii informacyjno-komunikacyjne czy elektromobilność. Innowacyjność w sektorze energetycznym powinna się przejawiać w szczególności otwartością na dywersyfikację technologiczną oraz dążeniem do ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.
(wypowiedzi udzielone portalowi: inzynieria.com)
energa-ostroleka

SONY DSC

Fot. Janusz Wikowski

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *