Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim

ug wns

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2014/2015 znajdą się nowe kierunki studiów. To Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Biologia medyczna, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Ichtiologia morska, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej oraz studia w języku angielskim – European and International Business Law and EU Administration.

Nową ofertą UG w języku angielskim są także studia na kierunkach: Matematyka, Fizyka  i Fizyka medyczna (Mathematics, Physics, Medical Physics). Nowe kierunki mają w większości profil praktyczny, powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański zostanie uruchomiona 15 maja 2014 roku i będzie się odbywać się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Na rok akademicki 2014/2015 Uniwersytet Gdański planuje przyjęcie około 11 tysięcy studentów na studia stacjonarne i około 7 tysięcy studentów na studia niestacjonarne.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2014/2015 to 69 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Uniwersytet Gdański wyróżnia ukierunkowanie kształcenia i badań naukowych na morze. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie oraz kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów, a oferta edukacyjna dostosowywana do potrzeb rynku pracy. W ubiegłym roku akademickim w ofercie UG było  także 9 nowych kierunków studiów (Bezpieczeństwo narodowe, Biznes i technologia ekologiczna, Etnofilologia kaszubska, Iberystyka, Kryminologia, Pedagogika wczesnej edukacji, Podatki i doradztwo podatkowe, Sinologia, Zarządzanie instytucjami artystycznymi), które cieszyły się dużym powodzeniem wśród kandydatów – rekord pobiła kryminologia, gdzie o jedno miejsce starały się 44 osoby.

W ofercie na rok akademicki 2014/2015 jest 9 nowych kierunków. Na międzywydziałowym kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna będą się kształcić przyszli specjaliści nadzorujący działalność medyczną, techniczną i przemysłową z wykorzystaniem materiałów jądrowych i źródeł promieniowania jonizującego, monitorujący środowisko oraz warunki pracy tej działalności, również w perspektywie uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce. Na kierunku Biologia medyczna (trzyletnie studia stacjonarne I stopnia) będą się kształcić przyszli specjaliści, których wiedza i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych mogą być wykorzystywane w medycynie. Na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód (trzyletnie studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii UG) będą się kształcić specjaliści w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie oraz zarządzania procesami ochrony. Na kierunku Ichtiologia morska (trzyletnie studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii UG) studenci będą zdobywać wiedzę o najnowszych osiągnięciach w zakresie ichtiologii morskiej, poznają podstawy hodowli ryb i akwarystyki morskiej oraz bezpieczeństwa pracy na morzu. Studia na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (trzyletnie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na Wydziale Filologicznym UG) będą kształcić specjalistów w zakresie przekazów audiowizulanych, promocji kultury filmowej i audiowizualnej, krytyków i badaczy kina oraz nowych mediów. Na nowym kierunku w języku angielskim – European and International Business Law and EU Administration  (trzyletnie studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UG) – studenci zdobędą unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki międzynarodowej, systemu prawnego i administracyjnego Unii Europejskiej, międzynarodowego i europejskiego prawa handlowego, podatkowego, przedsiębiorczości elektronicznej, bankowości europejskiej, międzynarodowego arbitrażu handlowego i podstaw przedsiębiorczości. Nową ofertą UG w języku angielskim są także studia na kierunkach: Matematyka, Fizyka  i Fizyka medyczna (Mathematics, Physics, Medical Physics). Programy nowych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim mają w większości profil praktyczny powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Uczelnia wykorzystuje w tym zakresie wiedzę i doświadczenie przyszłych pracodawców.

Nowoczesny Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego, który powstaje w Gdańsku Oliwie stwarza bardzo dobre warunki studiowania, a rozbudowa uniwersyteckiego kampusu zupełnie zmieniła wizerunek tej części miasta. Nowe inwestycje otwierają nowe możliwości kształcenia, prowadzenia badań naukowych na miarę XXI wieku i współpracy nauki z pracodawcami. W ostatnim czasie powstały tam nowe gmachy wydziałów  Chemii oraz Biologii, a wcześniej – Wydziału Nauk Społecznych oraz Biblioteki Głównej UG. Trwa budowa Neofilologii i właśnie rozpoczęła się budowa Instytutu Biotechnologii. Rozbudowywany i unowocześniany jest kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, gdzie został wybudowany nowoczesny Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Wydziału Zarządzania UG, a do Wydziału Ekonomicznego został dobudowany nowy gmach. W kampusie gdyńskim studenci uczą się w nowoczesnym budynku Instytutu Oceanografii. Kompleksowo unowocześniane są i remontowane domy studenckie UG.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *