List otwarty w sprawie dofinansowania IN VITRO przez Miasto Gdańsk

GDAŃSK. W naszej ocenie brak jest jakiegokolwiek społecznego i prawnego uzasadnienia dla wprowadzania tego rodzaju nierówności w dostępie do korzystania ze środków publicznych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że procedura in vitro jest metodą, która wśród wielu środowisk, w tym także medycznych, z różnych względów budzi sprzeciw etyczny i moralny – czytamy w Liście otwartym środowisk medycznych do władz Gdańska.

Szanowny Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Szanowna Pani Aleksandra Dulkiewicz, Przewodnicząca Klubu Politycznego Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska

LIST OTWARTY W SPRAWIE PROJEKTU DOFINANSOWANIA IN VITRO PRZEZ MIASTO GDAŃSK

1. Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z informacjami podanymi na konferencji prasowej w dniu 28 października 2016 r. odnoszącymi się do powstania gdańskiego programu dotyczącego in vitro oraz z opisem projektu umieszczonym na stronie internetowej Gdańska (1). Stwierdzamy, iż z niezrozumiałych powodów w przedstawionych założeniach programu brak jest odwołania do troski o zdrowie prokreacyjne gdańszczan, lecz skupiają się Państwo wyłącznie na zamiarze dofinansowania zabiegów in vitro. W swoim wystąpieniu nie przedstawili Państwo żadnego uzasadnienia dla wspierania finansowego przez samorząd Gdańska jedynie metod sztucznie wspomaganego rozrodu, z wykluczeniem leczenia niepłodności metodami opartymi na aktualnej wiedzy medycznej, ale wykluczającymi in vitro. Jak wynika z przedstawionych przez Państwa założeń, dofinansowane będą jedynie procedury, których koniecznym elementem jest zapłodnienie pozaustrojowe. Według projektu pozbawione dofinansowania będzie podjęte przez pacjentów leczenie, nawet w znacznej części o podobnym zakresie świadczeń zdrowotnych i diagnostyki jak w procedurze obejmującej in vitro, lecz wykluczające pozaustrojowe zapłodnienie.

W naszej ocenie brak jest jakiegokolwiek społecznego i prawnego uzasadnienia dla wprowadzania tego rodzaju nierówności w dostępie do korzystania ze środków publicznych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że procedura in vitro jest metodą, która wśród wielu środowisk, w tym także medycznych, z różnych względów budzi sprzeciw etyczny i moralny.

2. W opisie założeń projektu wskazano, iż w skład zespołu przygotowującego program mają wejść m.in. lekarze specjaliści, którzy zajmują się tematyką in vitro. W gdańskim środowisku medycznym pracują lekarze specjaliści, którzy mają doświadczenie w leczeniu niepłodności, pomimo iż nie współpracują z ośrodkami wykonującymi in vitro. Są to lekarze pracujący w gdańskich szpitalach, na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jak również prowadzący praktykę lekarską w podmiotach leczniczych.

Zwracamy uwagę, że leczenie niepłodności powinno być prowadzone w sposób interdyscyplinarny, traktując niepłodność nie jako chorobę, ale jako objaw często kilku współistniejących zaburzeń organizmu zarówno mężczyzny jak i kobiety.

Istnieją w Gdańsku ośrodki medyczne, gdzie leczenie niepłodności z wykluczeniem sztucznego zapłodnienia odbywa się przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej opartej na faktach (EBM – evidence -based medicine) i jest dostosowane do indywidualnego cyklu każdej pacjentki. Taką celowaną diagnostykę i indywidualizację leczenia umożliwia prowadzenie przez pacjentkę obserwacji biowskaźników płodności w sposób wystandaryzowany naukowo (2, 3). Zastosowanie złożonej terapii internistycznej: hormonalnej, immunomodulującej, alergologicznej w połączeniu z leczeniem ginekologicznym, w tym także zabiegowym, ale zawsze w odniesieniu do obrazu obserwowanego na bieżąco cyklu konkretnej pacjentki, pozwala na uzyskanie lepszych wyników leczenia.

1) http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Powstanie-gdanski-program-dotyczacy-in-vitro,a,63984

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/In-vitro-dla-gdanskich-par-Z-finansowym-wsparciem-miasta-od-2017-roku,a,63971

2) http://www.naprotechnology.com

3) http://www.creightonmodel.com

3. W przedstawionym opisie założeń programu w ogóle nie odniesiono się do konieczności oceny efektów rządowego programu in vitro, który obowiązywał do połowy 2016 r. Oceniając zasadność dofinansowania należy najpierw przeanalizować dane z Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Jak wynika z danych zebranych przez Ministerstwo Zdrowia na dzień 21 stycznia 2016 r. na 31 735 transferów zarodków do macicy, stwierdzono 10 035 (32%) ciąż klinicznych (4), brak na ten dzień było liczby narodzonych dzieci w wyniku zastosowanych procedur. Potrzeba więc obecnie przeanalizować, ile urodziło się dzieci w wyniku uzyskanych ciąż, jaki był i jest ich stan zdrowia oraz w oparciu o te dane dokonać oceny czy rzeczywiście finansowanie in vitro jest z punktu medycznego, społecznego i ekonomicznego bardziej zasadne niż finansowanie metod leczenia niepłodności z wykluczeniem metod sztucznego rozrodu.

4. W naszej ocenie należałoby rozważyć, przekazanie środków publicznych na utworzenie gdańskiego ośrodka zdrowia prokreacyjnego w ramach istniejącej infrastruktury lecznictwa publicznego w celu poszerzenia dostępu gdańszczanek do nowoczesnych metod leczenia i polepszenia ich zdrowia prokreacyjnego. Przykładem świadczeń, które można by wesprzeć są, wykonywane obecnie jedynie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zabiegi udrażniania jajowodów (5) (przeprowadzane przy wykorzystaniu nowoczesnych technik medycznych), po których pacjentki zachodzą w ciążę w sposób naturalny.

5. W opisie projektu wskazano na walor edukacyjny jego funkcjonowania poprzez powiększenie wiedzy gdańszczan na temat in vitro, by uniknąć stygmatyzowania dzieci urodzonych z in vitro. W naszej ocenie stwierdzenie dotyczące stygmatyzowania dzieci powinno być poparte profesjonalnymi badaniami, gdyż w przeciwnym wypadku należy je uznać, za próbę emocjonalnej podbudowy projektu w celu zapewnienia jego społecznego poparcia. Chaotyczne i oparte jedynie na intuicyjnych przesłankach działania edukacyjne mogą prowadzić do niecelowego wydatkowania środków publicznych.

6. Pragniemy również zwrócić uwagę na język, jakim się Państwo posługujecie mówiąc o możliwości bądź niemożności „posiadania dzieci”. Taki sposób wypowiedzi kształtuje pojęcie „prawo do dziecka” i wspiera model patrzenia na dziecko w sposób jednostronny, wyłącznie w aspekcie zapewnienia potrzeb rodziców. Edukacja przyszłych rodziców powinna uświadamiać, obok ich praw, również obowiązki wobec dzieci, które w przyszłości mają być przygotowane do podjęcia odpowiedzialności za Gdańsk i naszą Ojczyznę, a nie są jedynie spełnieniem pragnień rodziców „do posiadania dziecka”.

Prosimy, aby nasze stanowisko przyjąć jako zachętę do szerszego spojrzenia na problem zdrowia prokreacyjnego naszego lokalnego środowiska tak, aby środki publiczne były wydatkowane w oparciu o szczegółowo i wieloaspektowo przeprowadzoną analizę zagadnień związanych z leczeniem niepłodności.

Jesteśmy przekonani, iż identyfikacja nie tylko potrzeb, ale również możliwości leczenia niepłodności oraz ocena jego efektywności pozwoli Państwu na wypracowanie rozwiązania, za które bez obaw będą mogli Państwo wziąć społeczną i polityczną, a także moralną odpowiedzialność.

4) Pismo Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2016 r. znak MDR.051.1.2016 źródło: www.nasz-bocian.pl/node/55452
5) http://radiologia-zabiegowa.pl/index.php?s=rad_zab_18

Gdańsk, dnia 5 grudnia 2016 r.

Z wyrazami szacunku
Sygnatariusze listu:

 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Antoni Szymański –  Senator RP
 • Dr inż. Jan Klawiter – Poseł na Sejm RP, Prawica Rzeczpospolitej
 • Lek. med. Jerzy Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku
 • Prof. dr hab. Grażyna Świątecka – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Jan Marek Słomiński – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Marian Smoczyński – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Marcin Renke – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Tomasz Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Joanna Konopa – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Marek Guzek – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Krzysztof Konopa – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Hanna Majewska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Jolanta Dardzińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr med. Tomasz Gorczyński – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n .med. Maria Janiak – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. med. Elżbieta Krzymińska – Stasiuk – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr n .med. Eliza Wasilewska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr med. Maria Smolińska – Bylańska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lek. Monika Łubińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lek. Krzysztof Kiciński – Gdański Uniwersytet Medyczna
 • Dr n. med. Małgorzata Januszewska – Specjalista ginekologii i położnictwa
 • Dr n. med. Aleksandra Kicińska – Gdański Uniwersytet Medyczny, Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego w Gdańsku, Prezes
 • Lek. Robert Nitkowski – Specjalista ginekologii i położnictwa Copernicus – Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego w Gdańsku
 • Lek. Monika Wojtkiewicz – Specjalista ginekologii i położnictwa, Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego w Gdańsku
 • Lek. Dorota Bubnowska – Nalepa – Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego w Gdańsku
 • Prof. UG dr hab. Oktawian Nawrot – Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Antoni Śliwiński – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Katarzyna Prusik– Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Dr inż. Waldemar Tlaga – Politechnika Gdańska
 • Dr inż. Tomasz Marcinkowski – Politechnika Gdańska
 • Dr hab. Krzysztof Prusik – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Mgr Ewa Rogala – Politechnika Gdańska
 • Mgr Ireneusz Rogala – Redaktor naczelny kwartalnika Magazyn Ex, Gdańsk
 • Mgr Jacek Kłeczek – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR Oddz. Gdańsk

 

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *