Hałda fosfogipsu w Wiślince – w normie?

wislinka 20140514_115357

Hałda fosfogipsu w Wiślince została odpowiednio zabezpieczona i spełnia normy środowiskowe. Wykonany na polecenie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka zgodnie z rekomendacją dr Andrzeja Jagusiewicza, Przegląd Ekologiczny opublikowany 14 maja br. potwierdza ubiegłoroczne,pozytywne wyniki badań dot. poziomu fosforu w Bałtyku.

– Ubiegłoroczne badania Wiślinki oraz wykonany Przegląd Ekologiczny to tylko część działań realizowanych przez GIOŚ na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i poprawy stanu środowiska ujścia Wisły i Bałtyku. Ich stan ulega w ostatnich latach systematycznej poprawie. Jest to także efekt stałego monitoringu stanu środowiska i skutecznego współdziałania z innymi organami administracyjnymi, kontrolnymi i organizacjami społecznymi” – powiedział dr Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

 Jak wynika z opublikowanego Przeglądu Ekologicznego hałda jest odpowiednio zabezpieczona i spełnia wymagane normy środowiskowe. Wokół niej funkcjonuje system zabezpieczeń, na który składają się m.in. naturalna roślinność, zbiornik retencyjny oraz rowy opaskowe. Gromadzona w nich woda jest ponownie pompowana na hałdę, dzięki czemu znajduje się w obiegu zamkniętym. Co ważne, poziom wody zmniejsza się, co poprawia  stabilność hałdy i ogranicza ilość fosforu dostającego się do ujścia Martwej Wisły.
W obszarze hałdy wykonano 12 otworów służących do regularnych badań jakości wód podziemnych. Sytuacja jest więc stabilna i na bieżąco monitorowana przez wojewódzką jednostkę GIOŚ.

W ubiegłbym roku polskie oraz fińskie służby ochrony środowiska podjęły wspólną decyzję dot. analizy stanu wód Martwej Wisły. Celem analizy było określenie szczelności hałdy oraz ustalenie ogólnego stanu środowiska wodnego w tym rejonie, w tym ewentualnej migracji fosforu do Bałtyku. Wyniki badań zarówno polskich jak i fińskich ekspertów okazały się być bardzo zbliżone. Obie strony stwierdziły, że ilości fosforu mieszczą się w normach i nie zagrażają środowisku naturalnemu. Aby potwierdzić otrzymane wyniki Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr Andrzej Janusiewicz zwrócił się do Marszałka Województwa Pomorskiego o zobowiązanie właściciela hałdy do dokonania tzw. Przeglądu Ekologicznego, którego celem było jednoznacznie określenie wpływu instalacji na środowisko.

Najnowszy Przegląd Ekologiczny potwierdził zeszłoroczne badania. Autorzy podkreślili, że hałda jest odpowiednio zabezpieczona i spełnia wymogi ochrony środowiska.

Treść Przeglądu została również przedstawiona członkom grupy Helcom-Land, którzy tego samego dnia zostali zaproszeni na wizytę w zakładach oraz wizję lokalną samej hałdy.

Składowisko odpadów w Wiślince powstało na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Lokalizacja oraz warunki funkcjonowania były zgodne z obowiązującymi normami prawa, decyzjami administracyjnymi i regulacjami.  W 2008 eksploatacja składowiska została zakończona, a w 2009 roku rozpoczął się proces rekultywacji hałdy.

Helcom-Land, działający w ramach Komisji Helsińskiej to międzynarodowa organizacja zajmująca się monitorowaniem oraz ochroną środowiska naturalnego Bałtyku.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *