FOTO FETA 2015 – dla profesjonalistów oraz amatorów

FOTO_FETA_Andrzej_Galewski_I_Nagroda_Marszalka_Wojewodzt

GDAŃSK. KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTO FETA 2015.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym FOTO FETA 2015!

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy profesjonalistów oraz amatorów. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA, rozpoczynającej XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

„Plama” Gdański Archipelag Kultury

Regulamin konkursu FOTO FETA

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

„Plama” Gdański Archipelag Kultury – Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, 80-460 Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 11, e-mail: feta@plama.art.pl , www.plama.art.pl, www.feta.pl

II. CELE KONKURSU:

 • – prezentacja fotografii artystycznej i reportażowej z festiwalu
 • – gromadzenie dokumentacji fotograficznej na wysokim poziomie artystycznym
 • – przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią teatru jako tematu zdjęć
 • – stworzenie możliwości prezentacji zarówno profesjonalistom jak i amatorom

III. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas
XVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
IV. FORMAT PRAC:
ZDJĘCIA POJEDYNCZE
– nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) – fotografia kolorowa
– nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) – fotografia czarno-biała
REPORTAŻ – max 5 zdjęć
– nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) – fotografia kolorowa
– nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) – fotografia czarno-biała
TECHNIKA WYKONANIA ZDJĘĆ – DOWOLNA

V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2015 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Wszystkie prace prosimy przysyłać na adres organizatora z dopiskiem FOTO FETA.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA. rozpoczynającej XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Każda fotografia musi być opatrzona metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie zdjęcia. Metryczka powinna zawierać „godło-kod” autora oraz określać sposób ekspozycji zdjęcia (góra-dół, pion-poziom). Do nadesłanych fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym „godłem-kodem” autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail, opis nadesłanych prac ew. tytuł zdjęcia oraz zgłoszone zdjęcia w formie elektronicznej.
Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę fotografii.
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane. (…)
VII. NAGRODY
Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna następujące nagrody: I Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, III Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych na wystawę otrzymają od organizatora komplety materiałów festiwalowych.
VIII. PRAWA ORGANIZATORÓW

1. Organizator informuje, że zdjęcia wykorzystywane zostaną w celach promocyjnych festiwalu FETA.

2. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa zdjęć wprowadzone przez uczestnika konkursu.

3. Organizator nabywa niewyłączne prawa autorskie (licencja) do nadesłanych zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie niewyłącznych praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

 • a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
 • co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 • b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie
 • technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 • c) wprowadzenie do obrotu,
 • d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
 • Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
 • e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
 • f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z
 • innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
 • g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
 • h) eksploatację w Internecie, na stronach www,
 • i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć.

5. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

6. Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć i pozostają one w jego posiadaniu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *