Czynna akcja strajkowa w szpitalu kwidzyńskim

POWIŚLE. W Kwidzynie protestują pracownicy szpitala publicznego, który decyzją Starostwa Powiatowego – ma być przekazany na własność prywatnej firmie. Pracownicy zadecydowali, że protest będzie zaostrzony. Do końca tygodnia będzie miał formę jednogodzinnych strajków ostrzegawczych (w godzinach 12 – 13). W tym czasie zaplanowano wiece pracowników, a w szpitalu przyjmowani będą jedynie pacjenci wymagający niezwłocznego udzielenia pomocy.

Strajkujący domagają się przedstawienia kompleksowej propozycji regulacji płacowej obejmującej wszystkich zatrudnionych, których wynagrodzenie jest poniżej średniej płacy krajowej w roku 2015 (3889,78 zł).

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW Szpitala w Kwidzynie

Na podstawie art. 20 pkt 3 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 z późn. Zmianami Komitet Strajkowy Pracowników zawiadamia, że z dniem 27.04. 2016 r. rozpocznie się w naszym szpitalu czynna akcja strajkowa, o której powiadomiliśmy pismem z dnia 15.04.2015 r., a którą odroczyliśmy licząc na przedstawienie nam satysfakcjonujących propozycji płacowych.

Po rozmowach przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia ofertę Państwa, dotycząca jedynie najniżej zarabiających pracowników uznaliśmy za daleko idącą od oczekiwań. Mimo to przedstawiliśmy ją protestującym pracownikom, którzy jednogłośnie ją odrzucili. W imieniu strajkujących domagamy się przedstawienia kompleksowej propozycji podwyżek wynagrodzeń obejmującej wszystkie grupy pracowników – za wyjątkiem osób najwyżej wynagradzanych, otrzymujących płacę powyżej średniej płacy krajowej.

Doceniając fakt podjęcia rozmów i wierząc mimo dotychczasowych złych doświadczeń w intencję zakończenia sporu łagodzimy czasowo zapowiadaną pismem formę strajku, który przebiegać będzie w sposób następujący:

1. Od dnia 27 kwietnia codziennie we wszystkie dni robocze odstąpimy od pracy na czas 1 godziny – od godziny 12.00 do 13.00. Dotyczy to wszystkich pracowników za wyjątkiem osób wyznaczonych do udzielania świadczeń pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

2. W czasie 1 godzinnych przerw w pracy odbywać się będą zebrania strajkowe pracowników szpitala z udziałem osób wspierających, przedstawicieli władz związków zawodowych i mediów.

3. Od dnia 4 maja szpital pracować będzie w trybie ostro dyżurowym, czyli będzie udzielał świadczeń tak, jak w dni świąteczne. Od godziny 7.00 do 15.00 przy wjeździe na teren szpitala wystawione zostaną posterunki strajkowe, a wejście i wjazd na teren szpitala ograniczony zostanie do osób, które wymagały będą natychmiastowej pomocy medycznej.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom szpitala gotowi jesteśmy do uzgodnień organizacyjnych w tym zakresie. Oczekujemy, że Zarząd Spółki „ZDROWIE” powiadomi o utrudnieniach instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne mieszkańców oraz zapewni im zastępcze miejsca udzielania świadczeń w trybie pilnymi planowym.

Ze swojej strony przygotujemy pisemną informację o pracy okolicznych szpitali, którą przekazywać będziemy osobom odsyłanym. Z ubolewaniem stwierdzamy, że eskalacja strajku wynika z niedocenienia przez Państwa skali i wagi problemu oraz z opieszałego w tej sprawie działania. Pozostali mogą się jednak spotkać z utrudnieniami – tych prosimy o zrozumienie. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą władze naszego szpitala, bowiem samorząd powiatowy nami się już nie interesuje.

Wszystkich naszych pacjentów przepraszamy za utrudnienia. Zapewniamy, że przyjmiemy każdego chorego wymagającego natychmiastowej lub pilnej pomocy. Pozostali mogą się jednak spotkać z utrudnieniami. Tych prosimy o zrozumienie. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą władze naszego szpitala, bowiem samorząd powiatowy nami się już nie interesuje

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *