Chaos reklamowy w mieście – ograniczenia, kary i… opłaty

GDAŃSK. W mediach: Mamy narzędzia do uporządkowania reklam w mieście i nie zawahamy się ich użyć! – czytamy w gdansk.pl.

Parlament dał gminom narzędzia do uporządkowania reklam. Ustawa krajobrazowa czeka na podpis prezydenta RP. Jednakże Gdańsk – jak czytamy w gdamsk.pl – nie czeka i zaczyna intensywne przygotowania do wykorzystania możliwości, jakie niedługo będą miały gminy w walce z chaosem reklamowym w mieście.

– Będziemy wreszcie mogli wprowadzić jednolite zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, będziemy też – dzięki nowym przepisom – mieli wpływ nie tylko na reklamy umieszczane w przestrzeni miejskiej, ale także na terenach prywatnych – zapowiada zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. – Chcemy wprowadzenia całkowitego zakazu umieszczania reklam wielkoformatowych na budynkach, w których reklamy zasłaniają okna, chcemy ograniczyć możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach, chcemy też ograniczyć rodzaj nośników reklamowych w ścisłym centrum miasta jedynie do tzw. citylightów.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej, czyli Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  20 marca 2015 r. uchwalił  Sejm. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:

 • możliwość ustalenia przez gminę w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń (dotychczas zasady te mogły ustalać wyłącznie plany miejscowe);
 • możliwość zakazania umieszczenia reklam na terenie gminy lub jej części;
 • obowiązek dostosowania istniejących reklam do nowych zasad w terminie określonym w uchwale (min. 12 miesięcy);
 • wprowadzenie kar grzywny za podżeganie i pomocnictwo w nielegalnym umieszczaniu reklam (możliwość karania zlecających przyklejanie ulotek na wiatach przestankowych, a nie tylko bezpośredniego sprawcy).
 • wprowadzenie precyzyjnych, legalnych definicji reklam, szyldów, krajobrazu;
 • wprowadzenie szczegółowych zasad funkcjonowania tzw. reklam zmiennej treści, szczególnie tablic LED – zakaz wyświetlania ruchomych obrazów (rozpraszanie kierowców) oraz maksymalną luminancję, którą określi minister w drodze rozporządzenia;
 • możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej od wszystkich nośników na obszarze gminy (z wyjątkiem szyldów, tablic pamiątkowych i o charakterze religijnym w miejscu kultu) – opłata za widoczność z przestrzeni publicznej
 • wprowadzenie adekwatnych i nieuchronnych kar pieniężnych za umieszczenie reklamy niezgodnie z ustalonymi zasadami (40-krotność stawki podstawowej opłaty reklamowej) – opłata będzie wymierzana za każdy dzień od momentu wszczęcia postępowania do dnia likwidacji samowoli (nie będzie się wiec opłacało przeciąganie postępowania, co dotychczas było nagminne)
 • rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o obowiązku dostosowania reklamy do zasad lub jej usunięciu.

Czy Gdańsk będzie czekał na podpisanie ustawy i wprowadzenie jej w życie?

– Absolutnie nie! –  powiedział zastępca prezydenta miasta, Piotr Grzelak. – Zaczęliśmy od reorganizacji struktur podległych Prezydentowi, odpowiedzialnych za ład estetyczny miasta. Dotychczasowy Referat Estetyzacji Miasta przy Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska przekształcony został w Dział Estetyzacji przy Zarządzie Dróg i Zielni w Gdańsku. Dzięki temu wzmocnimy możliwości i kompetencje kontrolne w terenie w zakresie przeciwdziałania łamaniu zasad lokalizacji reklam.

– Już teraz przystępujemy też do sporządzania projektu uchwały ustalającej zasady lokalizacji reklam, małej architektury, czy ogrodzeń w mieście. Wykorzystamy przy tym analizy sporządzone przy okazji opracowywania Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta oraz doświadczenia Referatu Estetyzacji Miasta – powiedział kierownik Działu Estetyzacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Michał Szymański.

Po wejściu w życie nowych zasad, miasto chce wprowadzić rygorystyczne zasady i standardy jakościowe dla lokalizacji reklam, m.in.:

 • całkowity zakaz stosowania siatek reklamowych zasłaniających fasady budynków,
 • znaczne ograniczenie umieszczania banerów na ogrodzeniach,
 • ograniczenie reklam do formatów małych, wysokiej jakości, takich jak citylighty w gablotach przystankowych na obszarach kluczowych dla wizerunku miasta (Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, pas nadmorski),
 • zakaz umieszczania na obszarze całego miasta billboardów większych niż 18 m,
 • ograniczenie maksymalnego okresu ekspozycji reklam remontowych do 1 roku.
 • Katarzyna Kaczmarek
  Urząd Miejski w Gdańsku
  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *