BCC o nowym podatku: nader istotne ryzyka

Opinia BCC na temat projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (16 maja 2016 roku). Na forum Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego wypracowano wspólne stanowisko strony społecznej, pracodawców i związków zawodowych, przedstawiające konkretne propozycje dla rządu dotyczące niezbędnych zmian w ustawie:

  1. Biorąc pod uwagę znaczące wahania wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach oraz konieczność korygowania podstawy opodatkowania w przypadku zwrotów towarów, rozliczeń zaliczek i zadatków, proponujemy, aby podatek ten był podatkiem rocznym, naliczanym po przekroczeniu planowanej kwoty wolnej, wynoszącej 204 mln zł, odmiennie od zakładanego rozwiązania, że wysokość stawek podatkowych będzie uzależniona od miesięcznej sprzedaży.
  2. Należy wydłużyć proponowane vacatio legis z 1 do 3 miesięcy, aby zapewnić przedsiębiorstwom czas niezbędny do przygotowania się do nowych obowiązków. Konieczne są bowiem, m.in. zmiany systemów rozliczeniowych (zakupu, wdrożenia, przetestowania) oraz szkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za ich obsługę.

Strona społeczna, ponadto zwraca uwagę na konieczność zminimalizowania ryzyka uznania przedmiotowego projektu ustawy za niezgodny z prawem Unii Europejskiej, co w wyniku wprowadzenia, a następnie wycofania lub znaczącej zmiany podatku od sprzedaży detalicznej, będzie wpływać destabilizująco na relacje handlowe oraz tworzyć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw handlowych, ich dostawców, pracowników, jak również dla konsumentów.

W ocenie strony pracowników i strony pracodawców, te nader istotne ryzyka, należy definitywnie rozstrzygnąć przed wprowadzeniem ustawy do polskiego porządku prawnego, a sposób potwierdzenia zgodności należy do strony rządowej.

Witold Michałek

ekspert BCC ds. gospodarki

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *