Syneria energetyczna: Energa i Orlen – stawiają na OZE

Farma Wiatrowa PRZYKONA budowana przez Energę

Dla osób śledzących w ostatnim okresie dyskusje na temat konieczności transformacji w branży energetycznej w Polsce – w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego a także coraz bardziej wyśrubowanych wymogów klimatycznych stawianych w Unii Europejskiej (a także w świecie) – zapowiedź fuzji koncernu energetycznego Energa z PKN Orlen nie jest wielkim zaskoczeniem. Oczywiście, politycy totalnej opozycji mają – jak zwykle – „swoje racje” i będą „walczyć”, protestować…

Odważne przegrupowanie w energetyce

Obecnie jest głośno o transformacji z udziałem Energi i Orlenu. To dobry początek porządkowania w sektorze energetycznym i surowcowym (węglowym). W sektorze energetyki na kolejny etap konsolidacji i wzmocnienia czekają PGE, Tauron i Eneą.

Aby zrealizować najważniejsze dla Polityki Energetycznej Polski cele: bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności i konkurencyjności oraz wymagane zobowiązaniami unijnymi – ograniczenie wpływu gospodarki na środowisko branża energetyczna wymaga dość radykalnych zmian. Unijne regulacje dotyczące klimatu i ograniczeń emisji CO2 są nieubłagane. Aby być partnerem na rynku europejskim i korzystać z dostępnych środków finansowych na inwestycje trzeba podjąć działania w celu zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań, które pozwolą na rozwój polskiej energetyki.

Wobec wyzwań stojących przed polską energetyką konieczne jest podjęcie odważnych i szybkich zmian. Jedną z takich kluczowych kwestii są działania zmierzające do przegrupowania aktywów grup energetycznych w celu utworzenia podmiotów, do których trafiłaby działalność z obszarów dystrybucji energii i OZE.

Te podmioty mogą łatwiej pozyskiwać środki finansowe – dostępne i adresowane na proekologiczny rozwój energetyki.

Zdaniem ekspertów, konsolidacja aktywów i strategiczne zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi i OZE może zapewnić realizację celów UE i maksymalizację korzyści dla polskiej gospodarki, w tym długoterminową stabilizację cen energii.

Przekształcenie sektora energetycznego powinno prowadzić do wzmocnienia poszczególnych segmentów. Konsolidacja Energi z Orlenem wpisuje się w – od dawna podnoszony – zamysł, aby wyodrębnić z grup energetycznych działalność dystrybucyjną, którą czeka wielkie wyzwanie związane z realizacją ambitnych lecz i niezbędnych planów dotyczących OZE.

Stawiają na OZE

Orlen coraz bardziej rozkręca się bowiem na rynku energetycznym, w szczególności w zakresie energii „niskoemisyjnej”. Koncern zamierza bardzo mocno inwestować w energetykę opartą na źródłach odnawialnych. Ma na to środki, ma także warunki i możliwości korzystania z unijnych funduszy na te cele przeznaczonych. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe.

W strategii, a także w podejmowanych przedsięwzięciach Grupy Energa jest także rozwój mocy wytwarzanie energii z OZE. Energa jest obecnie liderem wśród polskich grup energetycznych w pod względem udziału w strukturze wytwarzania energii z OZE (ponad 30 proc.). Energa bardzo mocno ostatnio akcentowała swoje nastawienie a także konkretne działania właśnie na „zieloną energię”. W realizacji jest nowa Farma Wiatrowa Przykona (na terenach pokopalnianych w pow. tureckim), tam także jest lokowany projekt budowy sporej farmy fotowoltaicznej – PV „Gryf”. Spółka Grupy Energa – Energa OZE w swoich planach rozwojowych podkreślała duże zainteresowanie farmami wiatrowymi na morzu. Kierunek rozwoju jak najbardziej pożądany i oczekiwany i konieczny w polskiej energetyce. Jak bowiem zrealizować ambitny plan (wymóg!) osiągnięcia w krajowym miksie wytwarzania w 15 proc. z OZE? Aby te plany były realne konieczne są odważne decyzje inwestycyjne, a przede wszystkim potrzebne są środki finansowe (zdolności kredytowe, warunki stawiane potencjalnym beneficjentom).

Zapowiedź wejścia spółek Energi do multi-utility z PKN Orlen eksperci z dziedziny energetyki a także rynku kapitałowego oceniają pozytywnie. Taka konsolidacja kapitałowa i potencjału technicznego, zarządczego wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez międzynarodowe koncerny z branży energetycznej, paliwowej. Rozwój „zielonej energetyki” zyskuje impet i warunki finansowe. Ta, zapowiadana (i rozpoczęty proces) synergia pozwoli zarówno Enerdze realizować cele strategiczne (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obszarze dystrybucji oraz rozwój mocy wytwórczych opartych na źródłach odnawialnych), a także Orlen będzie miał w potencjale technicznym, dystrybucyjnym Energi wsparcie w rozwoju linii biznesowej energetyka (ściślej OZE). Wszak to Energa Operator ma bardzo rozbudowaną i unowocześnianą sieć dystrybucji (jako OSD). Energa ma już bogate doświadczenie we wdrażaniu – bardzo potrzebnych w rozwoju OZE – magazynów energii. Spółka jako pierwsza w Polsce wdrożyła pilotażowy magazyn w ramach LOB (Lokalnego Obszaru Bilansowania), a obecnie w fazie końcowej jest budowa pierwszego w Polsce dużego hybrydowego magazynu energii (wspólnie z PSE oraz parterami japońskimi).

Walczący z wiatrakami

Jak zwykle w Polsce w tego rodzaju transformacji, fuzjach dużych grup kapitałowych swoje opinie – na zasadzie „trzech groszy” i zaistnienia na scenie – wyrażają politycy. Na Pomorzu w szczególności politycy regionalni z mandatami poselskimi chcą być „ekspertami” walczącymi z wiatrakami. W tym przypadku chodzi dosłownie o wiatraki i to na morzu. Zamiast cieszyć się z synergii, która pozwoli na budowę wielkich farm wiatrowych na morzu przez polskie firmy (Orlen wraz z Energą) mędrkują, że do budowy takich farm nie jest potrzebna konsolidacja tych spółek. Nie mają chyba ani wiedzy a tym bardziej pojęcia, że inwestycje offshore (morską energetykę wiatrową) to rząd kilkunastu miliardów złotych. O koncesje i pola na Bałtyku idzie już ostra kapitałowa „bitwa morska”. Grupa Energa-owszem ma plany, ambicje, lecz aż tak wielkich środków własnych (ani możliwości wspomagania finansowego) nie posiada.

Zatem, czas najwyższy na połączenie potencjału inwestycyjnego, wykorzystanie kompetencji zarówno Energi i Orlenu, aby nie przegapić momentu uzyskania koncesji i wolnych jeszcze pól do postawienia wiatraków na Bałtyku.

Proch, z którego chce strzelać do pomysłodawców i realizatorów przedsięwzięcia konsolidacji Energi z Orlenem to marnej jakości kapiszony. Jaka można bowiem inaczej nazwać pojawiające się już „zarzuty” o uderzanie w fundamenty pomorskiej gospodarki, w kluczową dla regionu „suwerenność Energi”… czy wyssane z palca bajki, że to nie jest decyzja korzysta dla Pomorza, że rząd wyprowadza z Gdańska spółkę, która płaci tutaj podatki….

Co do podatków, sprawa jest oczywista dla małego Franka, a politycy mogą się od niego uczyć także racjonalności w myśleniu. Po zmianie właściciela akcji spółki nie zmieni się bowiem status podatnika, ani co do wartości ani adresata podatkowego. Spółka nadal będzie odrębną spółką zobowiązaną do płacenia podatków na Pomorzu na takich zasadach jak obecnie. Tym bardziej, że w Grupie Energa jest wiele spółek miejscowych (od Pruszcza Gdańskiego- Energa OZE, przez Kogenerację w Elblągu i Kaliszu, po Energę Operatora rozsianą po całym obszarze dystrybucji – ¼ Polski). Przecież Orlen nie zlikwiduje 47 elektrowni wodnych, dziesiątków bloków energetycznych wytwarzających nie tylko na Pomorza energię z wiatru, wody, słońca, biomasy a także jedną konwencjonalną w Ostrołęce. Już nie mówiąc o sieciach linii energetycznych (wysokich, średnich i niskich napięć) i urządzeniach przesyłowych i stacjach zasilania obsługiwanych przez tysiące fachowców – energetyków. Bajdurzenie, że Orlen będzie zwijać ten energetyczny interes, że będą zwolnienia, ludzi stracą pracę i możliwości utrzymania rodzin może strawią w mediach i na wiecach protestacyjnych zwolennicy wszystkiego, nawet byle jakiego, co ma być paliwem „zeropolitycznym”.

Eksperci z zakresu energetyki i analitycy giełdowi tę zapowiedź transformacji w branży energetycznej, paliwowej – podstawy gospodarki oceniają racjonalnie, z komputerem, biorąc pod uwagę dane ze świata, dostępne środki finansowe, prognozy, wymogi unijne oraz megatendencje w koncentracji kapitału i walce konkurencyjnej.

Jan A. Dempc

Może zainteresuje Cię:

Kúpiť Viagru online bez receptu Kup Viagra 100mg online bez recepty w Polsce Kup Levitra 20 mg online bez recepty w Polsce Viagra Koupit levně online bez receptu Koupit Kamagra online bez předpisu Kup Cialis 20 mg online bez recepty w Polsce Koupit Cialis bez předpisu v Praze Koupit Viagru bez předpisu Praha